Zalecenia prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii i doktora Marka Balickiego, pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii

Zalecenia prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii i doktora Marka Balickiego, pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dotyczące funkcjonowania poradni zdrowia psychicznego i Centrów Zdrowia Psychicznego na czas pandemii COVID-19:

Szanowni Państwo,

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kluczowym zadaniem dla służby zdrowia, także psychiatrycznej, jest spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. Jednocześnie nie możemy pozostawić bez opieki milionów Polaków korzystających z psychiatrycznego leczenia ambulatoryjnego i tych pozostających pod opieką Centrów Zdrowia Psychicznego.

Dlatego rekomendujemy:

  1. Na bieżąco śledzenie i przestrzeganie zaleceń postępowania wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny
  2. W związku z koniecznością ograniczenia do niezbędnego minimum kontaktów interpersonalnych:
    a. zapewnienie pacjentom oraz ich bliskim i opiekunom możliwie szerokiego uzyskania informacji telefonicznych i odpowiedniej pomocy;
    b. wykorzystanie możliwości udzielania teleporad medycznych i terapii online za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności w stosunku do pacjentów kontynuujących leczenie w danej placówce;
    c. w przypadkach wymagających bezpośredniego udzielenia porady pacjentowi, rozważenie, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wykonanie wizyty w domu pacjenta, w szczególności w odniesieniu do pacjentów w podeszłym wieku (co pomoże ograniczyć liczbę osób zgłaszających się do placówki)
  3. Teleporady medyczne (wizyty na odległość) umożliwiają wydanie zaleceń, e-zwolnień, e-recept oraz ustalenie ewentualnej konieczności wizyty w placówce opieki zdrowotnej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
  4. W związku z możliwym zwiększonym napięciem i lękiem występującym u pacjentów, ważnym elementem w udzielanej pomocy są: zrozumienie, empatia i wsparcie. Wsparcia psychologicznego mogą wymagać również te grupy zawodowe, które pracują pod szczególnym obciążeniem: personel oddziałów zakaźnych, lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i inni, którzy z racji wykonywania zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku.

Prof. Piotr Gałecki i dr Marek Balicki