Założenia reformy psychiatrii: Pacjent ma być leczony w domu, nie w szpitalu

Autorka: Agata Szczepańska

W pierwszym etapie pilotażu powstało 27 centrów zdrowia psychicznego (CZP) – placówek, które zapewniają opiekę określonej populacji, czyli mieszkańcom swojego rejonu. Ma to być opieka blisko miejsca zamieszkania, w której szpital jest ostatecznością. Centra zapewniają różne formy wsparcia, dopasowane do potrzeb. W pilnych przypadkach oferują konsultację w ciągu 72 godzin, w każdym działa punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który przyjmuje pacjentów i ocenia się w nim, jak szybko trzeba udzielić pomocy. (…)

Pilotaż zaplanowano na trzy lata. Choć do końca zostało jeszcze około półtora roku, aby nie zaprzepaścić jego efektów, już teraz zaangażowani w niego eksperci pracują nad zmianami w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.).

– Przygotowujemy – w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia – małą nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Chcemy, aby wpisane do niej zostało to, co wypracowaliśmy w pilotażu – mówi DGP prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii. (…)
W opinii Marka Balickiego (pełnomocnika ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownika biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego) na to, by centra zdrowia psychicznego objęły cały kraj, potrzeba jeszcze kilku lat. – Teraz, na mocy ostatnich decyzji, będą 34 centra, kolejnych kilka kandydatur czeka, pewnie w pierwszym półroczu wejdzie pięć albo sześć nowych, będzie rozszerzanie rejonu niektórych już działających – mówi pełnomocnik. (…)

Profesor Andrzej Cechnicki, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ, jeden z pionierów leczenia środowiskowego, podkreśla, że już teraz można powiedzieć, że pilotaż spełnił swoje zdanie. – Widzimy już duże korzyści z wprowadzonych zmian organizacji i finansowania: spada liczba hospitalizacji, rośną integracja opieki, jej dostępność, szybkość działania, uczymy się tego coraz lepiej – mówi.

Cały tekst: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1453506,zalozenia-reformy-psychiatrii-dorolych-i-dzieci.html?fbclid=IwAR1ba3TGBMoSfgTFWRrSgAY1KepL2H1gOJ4dKUkeiAIHa70ZCtu8M2dMinM

Źródło: Gazeta Prawna