Zdrowie psychiczne – stare potrzeby, nowe możliwości – konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego z udziałem ekspertów

„Zdrowie psychiczne – stare potrzeby, nowe możliwości” – pod takim tytułem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zorganizowano konferencję z udziałem ekspertów. Jej uczestnicy rozmawiali, m.in., o wyzwaniach, planach i perspektywach tej gałęzi medycyny. Celem konferencji jest propagowanie idei Centrów Zdrowia Psychicznego oraz szerzenie wiedzy na temat założeń modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej.

Konferencja poświęcona tematyce szeroko rozumianego zdrowia psychicznego odbyła się w poniedziałek, 7 września. Spotkanie z udziałem wielu zaproszonych prelegentów poprzedził briefing prasowy zapowiadający to wydarzenie. Udział w nim wzięli: wicemarszałek województwa Piotr Adamczyk, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii dr Marek Balicki, przewodniczący Rady Zdrowia Psychicznego przy ministerstwie zdrowia prof. Jacek Wciórka, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. Piotr Gałecki, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi Anna Śremska. Wśród zaproszonych gości byli także prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz – przewodnicząca Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego Sejmu VIII kadencji, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska.

Marek Balicki, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii, nawiązując do tytułu konferencji, naszkicował wyzwania i możliwości rozwoju, jakie stoją przed ochroną zdrowia psychicznego.

– W 2018 rozpoczął się pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego. Na terenie województwa łódzkiego mamy trzy takie centra, dwa w Łodzi oraz ostatnio uruchomiane w Bełchatowie – wyliczał Marek Balicki. – CZP to nowa struktura, nowa forma organizacji opieki psychiatrycznej, która polega na tym, że centrum zapewnia pomoc mieszkańcom określonego obszaru. I każdy mieszkaniec tego obszaru może się tam zgłosić, kiedy będzie miał problem lub będzie chciał pomóc komuś, kto ma problem.

Jak dodał Marek Balicki, punkty zgłoszeniowe, które działają w każdym z trzech centrów na terenie województwa łódzkiego, przyjmują pacjentów albo osoby im bliskie od godziny 8.00 do 18.00 we wszystkie dni robocze, bez żadnego skierowania lub wcześniejszego umawiania się.

– To jest rewolucja, zniesienie barier w dostępie do pomocy psychiatrycznej. I to działa. W 30 centrach, które mamy już w Polsce, ten mechanizm dobrze się sprawdza. Będziemy się też zastanawiać, jak działaniem Centrum Zdrowia Psychicznego objąć całe województwo łódzkie. Porozmawiamy też o innych punktach reformy, która zaczęła się w 2018 roku po wielu latach oczekiwania. CZP to jej fragment. Mamy jeszcze w planie dwa poziomy, które powinny znaleźć swoje regulacje ustawowe, czyli odrębny sposób finansowania klinik i pośredni poziom, który będzie polegał na wyspecjalizowanej opiece psychiatrycznej dla tych problemów, dla których centrum jest  zbyt małym ośrodkiem i które wymagają wyspecjalizowanych zespołów ludzkich i przygotowania specjalistycznych programów.

O tym, że zaburzenia psychiczne dotykają dużej części naszego społeczeństwa mówił profesor Jacek Wciórka.

– W Polsce mniej więcej co czwarta osoba doświadcza w ciągu swojego życia problemów związanych z kryzysami i zaburzeniami psychicznymi. Dodać do tego należy, że często kryzys psychiczny, czy psychotyczny ciąży również na najbliższym otoczeniu. Liczba osób mających do czynienia z problemami zdrowia psychicznego bądź związanymi z konsekwencjami takich zaburzeń sięga połowy populacji – mówił profesor Wciórka.  – Jak na rozmiary problemu, zainteresowanie tym tematem nie jest za wielkie. Problemy zdrowia psychicznego często są spychane na margines dyskusji publicznej.  W ostatnich latach po raz pierwszy od wielu dziesiątków lat problem ten stał się widzialny dla decydentów publicznych i stał się elementem polityki zdrowotnej. Nie stał się jednak elementem szerokiego zainteresowania opinii publicznej i właściwie o to należałoby zabiegać.

Więcej: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/eksperci-rozmawiali-o-zdrowiu-psychicznym?fbclid=IwAR3TbFO0ynuae_okbnInlUmfabujSWUc1fxlh-DvCV4Cjj3XQm4HWNDpSCo

Źrodło: www.lodzkie.pl