Zdrowie psychiczne – stare potrzeby, nowe możliwości

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się 16 października konferencja „Zdrowie psychiczne – stare potrzeby, nowe możliwości”. Wśród słuchaczy byli radni sejmiku wojewódzkiego i dyrektorzy śląskich szpitali psychiatrycznych. Dr Marek Balicki opowiedział o zasadach działania Centrów Zdrowia Psychicznego, o tym, gdzie już utworzono takie miejsca i jak ważna jest szybka, dostępna pomoc jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjentów. Wystąpienie prof. Jacka Wciórki poświęcone było potrzebie zmiany stosunku do osób doświadczających kryzysu psychicznego a prof. Andrzej Cechnicki opowiedział m.in. krakowskim Pensjonacie u Pana Cogito, w którym większość pracowników to osoby z diagnozą schizofrenii. Mówił też o Akademii Liderów Cogito, skupiającej osoby z doświadczeniem kryzysu działające na rzecz ludzi doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym i ich bliskim. Dr Izabela Ciuńczyk mówiła o tym, jak dzięki prowadzonemu przez nią koszalińskim Centrum Zdrowia Psychicznego mogła otoczyć opieką osoby, które dotknęła tragedia, jaką była śmierć pięciu nastolatek w wyniku pożaru w niezabezpieczonym escape roomie i o tym, że dzięki rozwijaniu leczenia środowiskowego, mniej osób trafia do szpitali psychiatrycznych.  Jedna z inicjatorek konferencji była dr Ewa Rudzka-Jasińska, która ją poprowadziła.

Oto cały program konferencji:

11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji Marszałek Województwa Śląskiego
11.15 – 11.35 dr Marek Balicki kierownik Biura pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – Reforma opieki psychiatrycznej w Polsce. Rozwój centrów zdrowia psychicznego i pilotażu
11.35 – 11.55 prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie –Ochrona zdrowia psychicznego – stare wyzwania, wielkie potrzeby, nowe możliwości
11.55 – 12.15 prof. dr hab. Andrzej Cechnicki kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ – Rola samorządu w reformie opieki psychiatrycznej
12.15 – 12.35 przerwa kawowa
12.35 – 12.55 Dariusz Baran Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Rehabilitacji PoIskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oddział w Rzeszowie – Rola i zadania samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb zdrowia psychicznego mieszkańców
12.55 – 13.15 Izabela Ciuńczyk – Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie – Idea Centrum Zdrowia Psychicznego i społeczne potrzeby ich powstawania – wnioski z dotychczasowych doświadczeń
13.15 – 13.35 Katarzyna Kisielińska – Biuro Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego – ​Kryzys psychiczny z perspektywy osoby, która go doświadczyła