Zrzutka na mural solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego

Na stronie Kongresu Zdrowia Psychicznego zbierane są pieniądze na mural w Warszawie, na którym zostaną uwiecznione osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W tekście towarzyszącym zbiórce czytamy: Cudowna Osobo!

Razem stworzymy mural bez uprzedzeń wobec osób w kryzysie psychicznym. Wesprzyj powstanie społecznościowego muralu w przestrzeni publicznej Warszawy. To wydarzenie towarzyszące III Kongresowi Zdrowia Psychicznego.

Mural oraz dokumentacja całego procesu jego tworzenia są elementami edukacyjnej kampanii społecznej na rzecz dbania o zdrowie psychiczne, w którym oprócz artystów – Dariusza Paczkowskiego (aktywista i twórca murali) oraz Wojciecha Jankowskiego (reżyser i filmowiec) – wezmą udział osoby, które muralowi użyczą swych twarzy oraz wolontariuszki i wolontariusze. Osoby po i w trakcie kryzysu psychicznego, ludzie związani z ochroną zdrowia psychicznego.

Zapraszamy też Wszystkich, dla których obalenie krzywdzących stereotypów na temat zaburzeń psychicznych oraz zwiększenie świadomości społecznej są działaniami koniecznymi do wprowadzenia zmian w zmian w opiece psychiatrycznej i terapeutycznej. Do poprawienia dostępności do niej.

Proces wspólnego tworzenia muralu jest tego manifestem. Do tego bardzo potrzebne jest Twojego wsparcie! Fundusze zebrane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów, kosztów realizacji procesu tworzenia muralu oraz jego dokumentacji w formie materiału filmowego. Dzięki tej zrzutce przyczynisz się do szerzenia tych idei, staniesz się częścią procesu twórczego oraz wspólnego wprowadzania zmiany społecznej!

Niewątpliwie coraz głośniej rozbrzmiewa w przestrzeni publicznej informacja o tym, że przynajmniej co czwarta osoba doświadczyła, doświadcza lub doświadczy kryzysu zdrowia psychicznego. Oznacza to, że prawdopodobnie i Ty, zdając sobie z tego sprawę lub nie, poznałaś taką osobę. Może to twój sąsiad, koleżanka, człowiek, który stoi za Tobą w kolejce w sklepie. Dlatego niesamowicie istotne jest abyśmy wspólnie włączyli się w walkę o dostępną, przyjazną, szybką pomoc! W walkę o to, aby stereotypy dotyczące zaburzeń psychicznych zamieniły się w wiedzę. O otoczenie wsparciem i dobrą opieką osób po i w kryzysie psychicznym. O dostępność kompleksowej, darmowej, lokalnej, opartej o wsparcie wspólnotowe pomocy. O tworzenie relacji i systemowej opieki, której podstawowym założeniem jest dialog i wzajemny szacunek. Działajmy zatem razem aby obalić istniejący w społeczeństwie fałszywy negatywny wizerunek osób zmagających się zaburzeniami psychicznymi, doprowadzić do rozwoju i popularyzacji psychiatrii środowiskowej – opieki jak najbardziej lokalnej, umożliwiającej pozostanie w codziennym środowisku społecznym, tym samym mającej niesamowicie pozytywny wpływ na zdrowienie i trwanie w zdrowiu.

Dariusz Paczkowski – grafficiarz, street artowiec, performer, animator życia kulturalnego, koordynator ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka. Jego murale można podziwiać w całej Polsce. Zaprasza do wspólnego tworzenia seniorów, dzieci i młodzież, osoby z mniejszości narażone na dyskryminację.

Wojciech Jankowski – reżyser filmu dokumentalnego “PUNKT ZAPALNY”, aktywista, fotograf.

III Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 7 czerwca w Warszawie*, po raz pierwszy w wersji hybrydowej, to duże spotkanie osób na różne sposoby związane z psychiatrią – ludzi doświadczonych kryzysem, ich bliskich, lekarek_zy psychiatrek_ów, psycholożek_gów, psychoterapeutek_ów, pielęgniarek_rzy psychiatrycznych, asystentek_ów zdrowienia, osób działających w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach na rzecz osób, które przeżyły lub przeżywają załamanie zdrowia psychicznego. Spotkanie odbywa się co dwa lata i służy wymianie informacji, doświadczeń, refleksji, pomysłów, której celem jest dążenie do budowania jak najbardziej przyjaznej, dostępnej i różnorodnej opieki psychiatrycznej i terapeutycznej w Polsce. Kongres zamyka „Marsz Żółtej Wstążki – Marsz o Godność – solidarność z osobami doświadczającymi kryzysu i ich bliskimi.” Ulicami Warszawy niesiony jest manifest z prośbami o działania polityków, które mogą uczynić leczenie psychiatryczne bardziej przyjaznym i dostępnym. Podczas pierwszego Marszu zanieśliśmy manifest do Ministerstwa Zdrowia, gdzie odebrał go od nas Podsekretarz stanu Zbigniew Król. Po II KZP manifest zanieśliśmy do Sejmu, gdzie odebrał go przedstawiciel Kancelarii Sejmu.

*Zarówno Kongres Zdrowia Psychicznego jak i Marsz Żółtej Wstążki odbędą się zgodnie z obowiązującym w dniu 7.06.2021 r. reżimem sanitarnym. Dopuszczamy możliwość odwołania stacjonarnych wydarzeń.

„Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”

Zespół Kongresu Zdrowa Psychicznego

Link do zrzutki na organizację III Kongresu Zdrowia Psychicznego: https://zrzutka.pl/ctdcbe

UWAGA! Kwotę tej darowizny możesz odliczyć od podatku! W zeznaniu rocznym za 2021r. (Łączne darowizny do 6% dochodu/przychodu, zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9) ustawy o PIT.

Podajemy również indywidualny numer konta zrzutki, do wpłaty na poczcie: Odbiorca: Fundacja eFkropka Tytuł: Darowizna na Mural, KRS 0000382481, nr: 50 1750 1312 6882 2410 1013 6787

Źródło: Kongres Zdrowia Psychicznego, kongreszp.org.pl