Aktualności

Jaką pomoc proponuje Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego?

27.07.2020

MCZP oferuje szereg form pomocy dla dorosłych mieszkańców Mokotowa:

CENTRUM KOORDYNACJI – tel. (22) 299 04 31:

1. Indywidualne wsparcie społeczne.

2. Grupy wsparcia dla uczestników projektu i rodzin.
Różne formy moderowanych spotkań cyklicznych o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, terapeutycznym, informacyjnym itp.

3. Mobilny Zespół Wsparcia Społecznego.
Krótkoterminowe (do 2 tygodni), intensywne wsparcie psychospołeczne udzielane w miejscu zamieszkania nakierowane na wzmocnienie umiejętności korzystania z naturalnych zasobów osoby potrzebującej wsparcia (osób bliskich, rodziny), z wykorzystaniem metody Otwartego Dialogu.

4. Aktywizacja zawodowa.
Możliwość uzyskania konkretnego wsparcia np. w zakresie znalezienia zatrudnienia poprzez współpracę z trenerem pracy.

5. Mieszkanie chronione treningowe i mieszkania przejściowe.
Mają na celu pomoc mieszkańcom w uzyskaniu samodzielności, wzmocnienie autonomii i rozwój różnych kompetencji (w tym społecznych w integracji z lokalną społecznością).

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNE – tel. (22) 840 66 44:
– informacja i wstępne wsparcie terapeutyczne
– koordynacja udostępniania pomocy psychiatrycznej: ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej lub szpitalnej

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
dla wybranych grup zawodowych mające na celu kształtowanie dobrych postaw społecznych i zapobieganie stygmatyzacji.

PROFILAKTYKA SAMOBÓJSTW
Działania informacyjno‐szkoleniowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, nauczycieli, urzędników, księży i policjantów na temat profilaktyki depresji oraz możliwości zapobiegania samobójstwom, ze szczególnym uwzględnieniem Mokotowa.

PARTNERSTWA LOKALNE
Współpraca z partnerstwami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury i innymi formami obywatelskiej aktywności na terenie Mokotowa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy MCZP a dzielnicą oraz poprawy jakości świadczonych przez MCZP usług: Moje Sielce Dolny Mokotów, Stary Mokotów – Partnerstwo Lokalne Moje Wierzbno, Partnerstwo Nasze Stegny, Siekierki reAKTYWACJA 2012, Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto Ogród Sadyba.

====

MCZP działa przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Partnerzy: Stowarzyszenie Integracja i Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

W ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: świadczenia zdrowotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wsparcie społeczne realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.