Aktualności

Konferencja Centra Zdrowia Psychicznego – rewolucja czy ewolucja w systemie?

14.09.2022

Celem konferencji jest spojrzenie z różnych perspektyw na trwający w Polsce proces zmian w systemie zdrowia psychicznego, uczenie się od siebie nawzajem oraz szukanie odpowiedzi na wiele pytań, w tym na pytanie stanowiące tytuł konferencji.
Zaczniemy od perspektywy europejskiej gdyż na długo przed ogłoszeniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowano Europejskie wytyczne przejścia od opieki świadczonej w instytucjach do usług dostępnych w lokalnej społeczności. Proces ten nazwano deinstytucjonalizacją, a w jego propagowanie zaangażowała się m.in. Światowa Organizacja Zdrowia. Szczególne doświadczenie pracy w różnych krajach w projektach WHO przedstawi dr Ledia Lazeri. Wśród krajów, które jako pierwsze podjęły nie lada wyzwania zreformowania swojego systemu były Włochy – opowie o tym dr Roberto Mezzina. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej duże osiągnięcia mają w tym zakresie Czesi – naszym gościem będzie dr Jan Pfeiffer.
Druga perspektywa to perspektywa polska. Od 2018 roku trwa przygotowanie do systemowej reformy poprzez pilotaż centrów zdrowia psychicznego (dalej: CZP). Jedni mówią: “To jest rewolucja! Wymaga w krótkim czasie zmiany myślenia i zmiany działania wielu osób. Istnieje sporo ryzyk, boimy się zbyt radykalnych zmian”. Natomiast inni mówią: „Cały proces odbywa się poprzez ewolucję systemu. Wymaga czasu, wdrażania nowych standardów organizacyjnych, oceny każdego etapu, wyciągania wniosków, wprowadzania korekt i …dalszego działania”.
Wobec tej dyskusji sięgniemy po informacje do samego źródła – naszym prelegentem będzie dr n. med. Anna Depukat – kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Poznamy też wyniki pierwszego badania efektywności CZP – przedstawi je uznany w Polsce i w świecie lekarz psychiatra i epidemiolog, prof dr. hab. Andrzej Kiejna. Ponadto, poznamy dotychczasowe doświadczenia pracy w środowisku dwóch CZP (Wieliczka i Nowy Targ) – naszymi prelegentami będą eksperci z obu centrów: Beata Walter, Mariusz Panek, Ewa Piątkowska i Ewa Makieła.
Trzecia perspektywa to perspektywa szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu, który z własnej inicjatywy zaangażował się w utworzenie CZP dla jednej dzielnicy miasta. Jak tego dokonano? Jakie są pierwsze rezultaty? Jak zaangażować inne szpitale psychiatryczne w przejście w kierunku pracy środowiskowej? – na te pytania odpowie Michał Stachów, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Natomiast bardziej szczegółowo pracę środowiskową CZP Wrocław Psie Pole przedstawi jego kierownik – Oliwia Kozak. I jeszcze jedno zagadnienie: integracja usług zdrowotnych i społecznych. Dużo się mówi na ten temat, a wrocławskie CZP po prostu zaprosiło do współpracy partnera z sektora społecznego – Fundację Opieka i Troska. O tej współpracy i o dorobku fundacji działającej od 15 lat opowie jej dyrektor – Anna Kraucz-Miękus.
Na koniec poznamy odpowiedzi na pytania nurtujące dziś wiele osób: Co jest ważne, aby odnieść sukces? Jak zrealizować cele postawione przed Pilotażem przez Ministra Zdrowia? Jak do 2027 roku pokryć całą Polskę centrami zdrowia psychicznego, aby każdy Polak miał dostęp do usług zaprojektowanych na miarę XXI wieku?
W tej części wysłuchamy:
– zastępcy Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką DSW – Magdalenę Nowak,
– asystenta zdrowienia – Krzysztofa Henczka,
– facylitatora procesu zmian i rozwoju – Reginę Bisikiewicz,
– przedstawicielkę Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce – Olgę Khan.
Niech konferencji przyświeca motto „Reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce to nasza Wspólna Sprawa”. Oznacza to, że odpowiedzialność za jej powodzenie spoczywa na nas wszystkich – poczynając od rządzących, poprzez środowisko profesjonalistów, organizacje obywatelskie, instytucje edukacyjne i naukowe, a także z ważnym udziałem użytkowników systemu i ich rodzin.
Już dzisiaj cieszymy się na spotkanie z Państwem we Wrocławiu w dniu 30.09.2022 na konferencji wpisującej się w proces zmian polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne, materiały i poczęstunek.
Termin zapisów upływa 21.09.2022. Ze względu na dużą liczbę chętnych i możliwość udziału tylko 200 osób zachęcamy do jak najszybszego zapewnienia sobie miejsca.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy. 

Wystąpienie doktora Daniela Fishera dla osób związanych z Centrami Zdrowia Psychicznego

12.12.2022
Daniel Fisher to amerykański psychiatra z ponad 30-letnim stażem. Otwarcie dzieli się doświadczeniami z okresu swojej choroby psychicznej. Twórca podejścia reanimacji emocjonalnej.

Profilaktyczny Piknik Świąteczny: „Podaruj zdrowie psychiczne”

02.12.2022
W Mikołajki 6 grudnia 2022 roku od godz. 13:00 do 16:00 odbędzie się Profilaktyczny Piknik Świąteczny, który organizuje Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie pod hasłem "Podaruj zdrowie psychiczne".