Aktualności

Konferencja Centra Zdrowia Psychicznego – rewolucja czy ewolucja w systemie?

14.09.2022

Celem konferencji jest spojrzenie z różnych perspektyw na trwający w Polsce proces zmian w systemie zdrowia psychicznego, uczenie się od siebie nawzajem oraz szukanie odpowiedzi na wiele pytań, w tym na pytanie stanowiące tytuł konferencji.
Zaczniemy od perspektywy europejskiej gdyż na długo przed ogłoszeniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowano Europejskie wytyczne przejścia od opieki świadczonej w instytucjach do usług dostępnych w lokalnej społeczności. Proces ten nazwano deinstytucjonalizacją, a w jego propagowanie zaangażowała się m.in. Światowa Organizacja Zdrowia. Szczególne doświadczenie pracy w różnych krajach w projektach WHO przedstawi dr Ledia Lazeri. Wśród krajów, które jako pierwsze podjęły nie lada wyzwania zreformowania swojego systemu były Włochy – opowie o tym dr Roberto Mezzina. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej duże osiągnięcia mają w tym zakresie Czesi – naszym gościem będzie dr Jan Pfeiffer.
Druga perspektywa to perspektywa polska. Od 2018 roku trwa przygotowanie do systemowej reformy poprzez pilotaż centrów zdrowia psychicznego (dalej: CZP). Jedni mówią: “To jest rewolucja! Wymaga w krótkim czasie zmiany myślenia i zmiany działania wielu osób. Istnieje sporo ryzyk, boimy się zbyt radykalnych zmian”. Natomiast inni mówią: „Cały proces odbywa się poprzez ewolucję systemu. Wymaga czasu, wdrażania nowych standardów organizacyjnych, oceny każdego etapu, wyciągania wniosków, wprowadzania korekt i …dalszego działania”.
Wobec tej dyskusji sięgniemy po informacje do samego źródła – naszym prelegentem będzie dr n. med. Anna Depukat – kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Poznamy też wyniki pierwszego badania efektywności CZP – przedstawi je uznany w Polsce i w świecie lekarz psychiatra i epidemiolog, prof dr. hab. Andrzej Kiejna. Ponadto, poznamy dotychczasowe doświadczenia pracy w środowisku dwóch CZP (Wieliczka i Nowy Targ) – naszymi prelegentami będą eksperci z obu centrów: Beata Walter, Mariusz Panek, Ewa Piątkowska i Ewa Makieła.
Trzecia perspektywa to perspektywa szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu, który z własnej inicjatywy zaangażował się w utworzenie CZP dla jednej dzielnicy miasta. Jak tego dokonano? Jakie są pierwsze rezultaty? Jak zaangażować inne szpitale psychiatryczne w przejście w kierunku pracy środowiskowej? – na te pytania odpowie Michał Stachów, prezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Natomiast bardziej szczegółowo pracę środowiskową CZP Wrocław Psie Pole przedstawi jego kierownik – Oliwia Kozak. I jeszcze jedno zagadnienie: integracja usług zdrowotnych i społecznych. Dużo się mówi na ten temat, a wrocławskie CZP po prostu zaprosiło do współpracy partnera z sektora społecznego – Fundację Opieka i Troska. O tej współpracy i o dorobku fundacji działającej od 15 lat opowie jej dyrektor – Anna Kraucz-Miękus.
Na koniec poznamy odpowiedzi na pytania nurtujące dziś wiele osób: Co jest ważne, aby odnieść sukces? Jak zrealizować cele postawione przed Pilotażem przez Ministra Zdrowia? Jak do 2027 roku pokryć całą Polskę centrami zdrowia psychicznego, aby każdy Polak miał dostęp do usług zaprojektowanych na miarę XXI wieku?
W tej części wysłuchamy:
– zastępcy Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką DSW – Magdalenę Nowak,
– asystenta zdrowienia – Krzysztofa Henczka,
– facylitatora procesu zmian i rozwoju – Reginę Bisikiewicz,
– przedstawicielkę Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce – Olgę Khan.
Niech konferencji przyświeca motto „Reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce to nasza Wspólna Sprawa”. Oznacza to, że odpowiedzialność za jej powodzenie spoczywa na nas wszystkich – poczynając od rządzących, poprzez środowisko profesjonalistów, organizacje obywatelskie, instytucje edukacyjne i naukowe, a także z ważnym udziałem użytkowników systemu i ich rodzin.
Już dzisiaj cieszymy się na spotkanie z Państwem we Wrocławiu w dniu 30.09.2022 na konferencji wpisującej się w proces zmian polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne, materiały i poczęstunek.
Termin zapisów upływa 21.09.2022. Ze względu na dużą liczbę chętnych i możliwość udziału tylko 200 osób zachęcamy do jak najszybszego zapewnienia sobie miejsca.

Program Pilotażu CZP we współpracy z PFRON począwszy od września 2022 roku uruchamia pilotaż wariantu modelu kompleksowej rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19.09.2022
Model rehabilitacji kompleksowej – to nowe rozwiązanie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy.

Dr Anna Depukat wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii.

8.09.2022
Dr Anna Depukat, kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wzięła dziś udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii. Konferencja odbyła się pod hasłem Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Razem budzimy nadzieję.

Kwerenda programów specjalistycznych

23.08.2022
Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do 30 września 2022 roku tworzy kwerendę programów specjalistycznych.

Mimo pandemii udało się podwoić liczbę centrów zdrowia psychicznego – rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

11.08.2022
- Wkrótce zostanie skierowana do konsultacji kolejna nowelizacja rozporządzenia pilotażowego, dzięki której włączymy do programu nowe podmioty chcące utworzyć centra zdrowia psychicznego. Znajdzie się tam również zapis o przedłużeniu pilotażu do końca przyszłego roku - wskazuje dr Anna Depukat, kierowniczka Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ważne zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego. Dołączają kolejne podmioty

9.08.2022
Ministerstwo Zdrowia wydłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do końca 2023 roku. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?