Aktualności

Lekarze chcą przywracania bezpośredniego kontaktu z pacjentem – nowe stanowiska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

27.05.2020

Psychiatrzy rekomendują przywracanie udzielania bezpośrednich porad lekarskich, psychologicznych i sesji psychoterapii w lecznictwie ambulatoryjnym i przywracanie funkcjonowania psychiatrycznych oddziałów dziennych, oddziałów dziennych leczenia uzależnień i oddziałów dziennych dla dzieci i młodzieży.

W trakcie posiedzenia plenum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 19.05.2020 przyjęto stanowisko w sprawie świadczeń ambulatoryjnych o następującej treści:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) rekomenduje, aby uwzględniając regionalne uwarunkowania epidemiologiczne i stosując się do ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, przywracać udzielanie bezpośrednich porad lekarskich, psychologicznych i sesji psychoterapii w lecznictwie ambulatoryjnym osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz w poradniach leczenia uzależnień.

Ponadto przyjęto stanowisko PTP w sprawie funkcjonowania oddziałów dziennych o następującej treści: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) rekomenduje, aby uwzględniając regionalne uwarunkowania epidemiologiczne i stosując się do ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, przywracać funkcjonowanie psychiatrycznych oddziałów dziennych, oddziałów dziennych leczenia uzależnień i oddziałów dziennych dla dzieci i młodzieży.

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.