Aktualności

Marsz Żółtej Wstążki #pogodność – rozpoczynają się przygotowania

10.03.2020

Marsz Żółtej Wstążki #pogodność, solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu i ich bliskimi przejdzie ulicami 30 maja już po raz czwarty. Przygotowywany jest w Warszawie przez Fundację eFkropka, w Lublinie przez Stowarzyszenie Jesteśmy, w Katowicach przez mieszkających tam asystentów zdrowienia i dr Ewę Rudzką-Jasińską. W tym dniu odbędzie się piknik Żółtej Wstążki w Koszalinie, organizowany przez panią dr Izabelę Ciuńczyk i w Wieliczce przez Fundację Leonardo i tamtejsze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. W Krakowie marsz pójdzie 5 maja na zakończenie Forum Opieki Środowiskowej, na które przyjedzie 200 osób z całej Polski.  W tym mieście za marszem stoi Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi. Fundacja eFkropka liczy na to, że dołączy się jeszcze więcej miast. Chętnie pomoże organizacjom, które chciałyby taką imprezę zrobić u siebie. Wystarczy napisać pod adresem: fundacja@ef.org.pl

Patronat nad marszem objął  Rzecznik Praw Pacjenta. Wczoraj w jego biurze odbyło się spotkanie dotyczące Marszu Żółtej Wstążki #pogodność. Przedstawiciele Biura pomogą go organizować poza Warszawą i rozpropagować towarzyszące mu idee w szpitalach, w których pracują rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego. Osoby z doświadczeniem kryzysu, ich bliscy i specjaliści – psychiatrzy, terapeuci, psychologowie, pójdą w marszu, by pokazać, że można wracać do zdrowia po kryzysie, by prosić o dobrą reformę psychiatrii dzieci i młodzieży, o więcej nakładów na psychiatrię, o kampanie społeczne i lekcje w szkołach dotyczące zdrowia psychicznego.  Na zdjęciu Grzegorz Saj, Aleksandra Wenelczyk, Anna Panufnik-Onaszkiewicz z Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, Katarzyna Kisielińska z Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego i Fundacji eFkropka i Jakub Andryańczyk z Fundacji eFkropka, Sylwia Kozarzewska z Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.