Aktualności

MZ: planujemy przekuć pilotaż CZP na rozwiązanie systemowe

12.05.2022

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, liczba centrów zdrowia psychicznego stale się zwiększa – w kwietniu 2022 r. do 40. już istniejących dołączyły kolejne 34. – Nowy model opieki cały czas będzie rozwijany przez najbliższych kilka lat – zapewnił Dariusz Poznański z Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

12 maja w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego, którego tematem był postęp w realizacji pilotażu centrów zdrowia psychicznego (CZP). Pilotaż, który miał być próbą odejścia od lecznictwa azylowego w kierunku opieki środowiskowej w psychiatrii osób dorosłych, wystartował 1 lipca 2018 r.

4,5 mln Polaków pod opieką CZP
Pilotaż jako forma upowszechnienia opieki opartej na modelu psychiatrii środowiskowej to element realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

– W jego ramach wprowadzono na terenie całego kraju konkretne rozwiązania organizacyjne i finansowe. Nowy model opieki cały czas będzie rozwijany przez najbliższych kilka lat. (…) W ramach pilotażu testujemy aspekty organizacyjne, finansowe i jakościowe działania centrów zdrowia psychicznego, które stanowią podstawę funkcjonowania nowego modelu. Przewidujemy kontynuację pilotażu co najmniej do 31 grudnia 2022 roku. W tej chwili działa już 40 centrów zdrowia psychicznego, które obejmują opieką 4,5 miliona osób dorosłych z terenu całej Polski – poinformował Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zgodnie z założeniami pilotażu jedno CZP powinno przypadać na populację 50-150 tysięcy mieszkańców (choć dopuszczona została górna granica rzędu nawet 200 tysięcy mieszkańców) i oferować pacjentom szeroką paletę świadczeń zdrowotnych. Jak zauważył Dariusz Poznański, dostęp do opieki psychiatrycznej jest z różnych powodów w skali kraju bardzo zróżnicowany. W części regionów dopuszczono więc możliwość bardziej elastycznej oferty terapeutycznej.

– Dopuściliśmy możliwość funkcjonowania tzw. CZP typu B, które różnią się w zasadzie tylko kwestią zabezpieczenia opieki stacjonarnej w innym podmiocie. Przyjęliśmy taki model, w którym premiowane jest organizowanie centrów przy szpitalach wielospecjalistycznych, gdzie powinien być zlokalizowany oddział psychiatryczny. Nie ma dziś uzasadnienia dla rozbudowywania opieki stacjonarnej, chcemy już istniejące struktury wykorzystać dla jak najsprawniejszego rozwoju centrów. Każde CZP ma ściśle określony obszar działania – np. dzielnicę lub powiat czy kilka gmin – dodał Poznański.

Poziom finansowania CZP zależy od liczebności populacji objętej opieką. To CZP jest na danym terenie odpowiedzialne za zapewnienie opieki – jeśli w tym samym regionie poza CZP działają też inne poradnie zdrowia psychicznego, wówczas współpracują one z centrum jako podwykonawcy.

Docelowo 250-300 centrów zdrowia psychicznego
– Obowiązkiem każdego z centrów jest utworzenie przynajmniej jednego lub dwóch punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych. To nowe w systemie rozwiązanie. Rolą punktu są działania informacyjne, przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb osób zgłaszających się do punktu, udzielenie wsparcia i ustalenie wstępnego planu terapeutycznego. W przypadkach pilnych potrzeb to pracownicy punktu ustalają termin i wskazują miejsce przyjęcia pacjenta. Wprowadzono tutaj wymóg udzielenia pomocy nie później niż 72 godziny od zgłoszenia – tłumaczył Dariusz Poznański.

Zapewnił przy tym, że liczba CZP stale się zwiększa – w kwietniu do 40. już istniejących dołączyły 34 kolejne.

cały tekst: https://pulsmedycyny.pl/mz-planujemy-przekuc-pilotaz-czp-na-rozwiazanie-systemowe-1150161?fbclid=IwAR0Gvvos_VPHB9wN8A26UdGA3Ij7HPZluS5mn0vX5X0jXuO58GU1GRJ8_yc

Źródło: Puls Medycyny

Trwa nabór na kurs na asystenta zdrowienia prowadzony przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu

23.06.2022
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych "Asystent zdrowienia" będą prowadzone w formie online dzięki czemu będą mogli z nich skorzystać mieszkańcy całej Polski bez konieczności dojeżdżania i płacenia za nocleg. Program skierowany jest do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Trwa nabór na warszawski, płatny kurs na EX-IN czyli asystenta zdrowienia

16.05. 2022
Kurs skierowany jest do osób, które pokonały co najmniej jeden kryzys zdrowia psychicznego i chcą towarzyszyć innym pacjentom w zdrowieniu.
Szkolenie trwa rok, składa się z 12 comiesięcznych zjazdów weekendowych i rozpocznie się w październiku 2022 roku.

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.