Aktualności

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023

Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Biuro działa płynnie w dotychczasowej strukturze. Bieżącą koordynacją zadań powierzonych mu zajmuje się pan Barłomiej Molenda, związany z Biurem od początku działania.

Na stanowisku dyrektora IPiN dr n. med. Anna Depukat zastępuje tym samym prof. dr hab. n. med. Halinę Sienkiewicz-Jarosz. Dr n. med. Anna Depukat, jest z wykształcenia lekarzem, specjalistką w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Przed rozpoczęciem pracy w biurze ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego związana była z krakowskim Szpitalem Klinicznych im. dr. J. Babińskiego, gdzie pracowała jako lekarz, psychoterapeuta, następnie kierownik oddziału oraz zastępca dyrektora ds. lecznictwa, a także pełniła obowiązki dyrektora szpitala. Główne zainteresowania badawcze nowej szefowej IPIN to organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej, suicydologia, profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego.

Kontakt do Biura, adresy dotychczas uruchomionych centrów oraz zasady ich działania są na stronie czp.org.pl

https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/nowa-dyrektor-instytutu-psychiatrii-i-neurologii

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy. 

Wystąpienie doktora Daniela Fishera dla osób związanych z Centrami Zdrowia Psychicznego

12.12.2022
Daniel Fisher to amerykański psychiatra z ponad 30-letnim stażem. Otwarcie dzieli się doświadczeniami z okresu swojej choroby psychicznej. Twórca podejścia reanimacji emocjonalnej.

Profilaktyczny Piknik Świąteczny: „Podaruj zdrowie psychiczne”

02.12.2022
W Mikołajki 6 grudnia 2022 roku od godz. 13:00 do 16:00 odbędzie się Profilaktyczny Piknik Świąteczny, który organizuje Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie pod hasłem "Podaruj zdrowie psychiczne".

Zakończony nabór do programu pilotażowego

28.11.2022
Informujemy, że Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończyło nabór do programu pilotażowego w sprawie centrów zdrowia psychicznego