Aktualności

Poranek RDC: przyszłość polskiej psychiatrii. Rozmowa z doktorem Tomaszem Szafrańskim

29.09.2020

Gościem „Poranka RDC”, pod hasłem: przyszłość polskiej psychiatrii, był dr n. med. Tomasz Szafrański, kierujący Kliniką Psychiatrii Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na Woli, redaktor naczelny kwartalnika „Psychiatra”. Mówił o tym, na czym polega transformacja leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego – blisko domu, szybkiego, podążającego formami pomocy za dynamiką kryzysu psychicznego, włączającego w terapię bliskich, wspomagającego w zdrowieniu, w szukaniu pracy, powrocie do nauki. Wyjaśniał, jaka jest rola asystentów zdrowienia. Osób po kryzysie, które po odpowiednim przeszkoleniu pomagają osobom trwającym w kryzysie i ich bliskim.

Leczenie środowiskowe i wsparcie asystentów zdrowienia są dostępne w Centrach Zdrowia Psychicznego, które działają w 30 miejscach w Polsce. Zapraszają od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. W każdym z nich jest punkt zgłoszeniowo koordynacyjny, w którym można dostać wsparcie natychmiast, bez zapisywania się na spotkanie. Wystarczy przyjść. W punktach zgłoszeniowo koordynacyjnych dyżurują specjaliści i na podstawie rozmowy z nimi opracowany zostaje wstępny plan pomocy. Mogą to być m.in. regularne wizyty u psychiatry, psychoterapia indywidualna i grupowa, pobyt na oddziale dziennym, gdzie przychodzi się codziennie na zajęcia terapeutyczne po których wraca się do domu, leczenie domowe, kiedy to psycholog, pielęgniarka albo zespół specjalistów odwiedza pacjenta w domu. W przypadkach pilnych pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin. W przypadkach nagłych – zagrożenia zdrowia i życia centra proponują łóżka kryzysowe w raz z opieką całodobową. W niektórych centrach działają tematyczne grupy wsparcia, na przykład artystyczna lub sportowa, są organizowane grupy wsparcia dla bliskich. Niektóre Centra prowadzą też działalność terapeutyczną w organizowanych przez siebie klubach pacjenta.

Od decyzji Ministra Zdrowia zależy przyszłość reformy – pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dlatego psychiatrzy w trosce o kontynuowanie zmian wysłali do Adama Niedzielskiego list z prośbą o zajęcie się palącymi kwestiami dotyczącymi wspierania osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Link, pod którym można posłuchać rozmowy: https://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-przyszlosc-polskiej-psychiatrii/?fbclid=IwAR0yj6EB-jG8nqznCX2JHB7_xkCNC0CIzXaL1720WYzYE0J5WlVVQO3F7i4

Źródło: Radio Dla Ciebie, www.rdc.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.