Aktualności

Rozwijanie leczenia środowiskowego tematem spotkania organizowanego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10.03.2020

O plusach leczenia środowiskowego rozmawiano na spotkaniu grup roboczych w ramach aktualizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Regina Bisikiewicz z Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu mówiła o potrzebie rozwinięcia sieci usług lokalnych wspierających osoby z problemem zdrowia psychicznego, partnerskiego podejścia do pacjenta, dostosowywania pomocy do indywidualnych potrzeb osoby w kryzysie, o budowaniu dla niej poczucia bezpieczeństwa.  Centra Zdrowia Psychicznego, systemy wsparcia społecznego i przywracanie uczestnictwa społecznego (nauka, praca, relacje) to elementy, z których składa się środowiskowa opieka psychiatryczna – mówił dr Marek Balicki, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zaznaczył, że środowiskowy model poprawia jakość leczenia psychiatrycznego – jego dostępność, ciągłość i skuteczność, sprzyja zdrowieniu, ogranicza rozmiary i negatywne skutki hospitalizacji, uruchamia inicjatywy i zasoby społeczne lokalnej społeczności, przeciwdziała stygmatyzacji i wykluczeniu, zapewnia warunki do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi. Przypomniał, że Centra Zdrowia Psychicznego działające w ramach pilotażowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym terytorium w formie: pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej. W każdym z nich działa przynajmniej jeden punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny do którego można przyjść na konsultację bez wcześniejszego zapisywania się od poniedziałku do piątku, od godz. 8 do 18. Profesor Jacek Wciórka, Przewodniczący Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, przedstawił model działania mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego działającego w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w centrum będą dostępne mobilne zespoły wsparcia, pomoc w sprawach socjalnych, mieszkania chronione – treningowe i wspierane, grupy wsparcia dla pacjentów i rodzin, wspieranie ruchu samopomocowego i doradztwo i asysta zatrudnienia. Na spotkaniu mówiono o zaletach tworzenia małych oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych ze względu na to, że otwierają pacjentom doświadczającym kryzysu psychicznego dostęp do leczenia somatycznego. Jest to o tyle ważne, że średnio życie osoby ze zdiagnozowaną schizofrenią jest o kilka lat krótsze ze względu za zaniedbanie innych chorób na które dotykają pacjenta.

W spotkaniu brali udział m.in. Mariusz Panek z Fundacji Leonardo, Mateusz Biernat z Fundacji Człowiek, Piotr Źrebiec i Jakub Andryańczuk z Fundacji eFkropka.

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.