Aktualności

Spotkanie Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia

18.03.2022

Dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na spotkaniu Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia opowiedziała o aktualnościach i perspektywach pilotażu NPOZP. Odbyło się ono 16 marca w formie hybrydowej pod przewodnictwem prof. Piotra Gałeckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii i przewodniczącego rady. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia w spotkaniu uczestniczyła Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, która prowadziła pracę Zespołu do spraw Kontynuacji Reformy Leczenia Psychiatrycznego przy Ministerstwie Zdrowia. Planowane i obecne zmiany mają objąć ochronę zdrowia psychicznego dorosłych i dzieci, sądową oraz w dziedzinie uzależnień. O trwającej właśnie reformie leczenia dzieci i młodzieży opartej w pierwszym poziomie na poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych opowiedziała prof. Małgorzata Janas-Kozik, rzecznik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Wsparcie w nich może dostać zarówno dziecko jak i jego rodzina, w zakresie terapeutycznym, diagnozy psychologicznej, konsultacyjnym. Prof. Janusz Heitzman, rzecznik Ministra zdrowia od spraw psychiatrii sądowej, mówił o potrzebach psychiatrii sądowej. Dr Anna Depukat przypomniała, że zgodnie z planem do 2027 roku cała Polska ma być pokryta centrami zdrowia psychicznego tak, żeby każdy mieszkaniec Polski miał dostęp do szybkiej pomocy dostosowanej do potrzeb. Mówiła o tym, że czas pilotażu to czas testowania różnych rozwiązań – prac nad zorganizowaniem centrów które nie mają własnych oddziałów całodobowych i takich, które działają w miejscach gdzie nie ma terytów. Ale też czas pracy nad opracowaniem standardów organizacyjnych i terapeutycznych mających wyznaczyć ramy działania centrów. Plan wsparcia w centrach zdrowia psychicznego może obejmować wizyty w poradni, pomoc zespołu leczenia środowiskowego, leczenie w trybie dziennym i całodobowym. W centrach mogą być organizowane tematyczne grupy wsparcia, grupy wsparcia dla rodzin, terapia rodzinna. Chodzi o to, żeby wesprzeć osobę doświadczającą kryzysu psychicznego nie tylko w opanowaniu objawów choroby ale też w drodze ku zdrowieniu – wytrwaniu w rolach społecznych (matki, ucznia, siostry, pracownika) lub szybkim powrocie do nich.
W centrach nie obowiązują zapisy. Wystarczy przyjść, żeby dostać wsparcie z każdą trudnością, której podstawą mogą być problemy psychiczne.
Pełna lista centrów zdrowia psychicznego znajduje się w poście na ich profilu na Facebooku Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego.

Skład Rady do spraw Zdrowia Psychicznego
1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego M w Łodzi,
2. Wiceprzewodniczący – dr Aleksandra Lewandowska, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
3. Sekretarz – Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego.

Członkowie – przedstawiciele ministrów-realizatorów NPOZP:
4. Pani Teresa Szopińska-Grodzka, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
5. Pani Magdalena Zielińska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
6. Pan Sędzia Rafał Reiwer, Ministerstwo Sprawiedliwości,
7. Pan Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia,
8. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia (Pani Anna Parnowska, Kierownik sekcji opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień), Członkowie – przedstawiciele podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym:
9. Konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej (Pani prof. Bernadetta Izydorczyk),
10. Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (Pan dr n. o zdrowiu Damian Czarnecki),
11. Pani dr Anna Depukat, Biuro ds. do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
12. Pan Janusz Heitzman, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
13. Pani Małgorzata Janas-Kozik, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży,
14. Pan Tomasz Goździkiewicz, SP ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy,
15. Pani Anna Śremska, SPZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi,
16. Pani Daria Biechowska, Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
17. Pani Izabela Ciuńczuk, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego,
18. Pan Tomasz Rowiński, Zastępca Dyrektora, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
19. Pan Janusz Chojnowski, Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Ogólnego im. W. Ginela w Grajewie,
20. Pan Tomasz Szafrański, Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Szpital Wolski w Warszawie,
21. Pani prof. dr. hab. n. med. Agata Szulc, Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
22. Pani Urszula Godos, Centrum Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi,
23. Pan Maciej Pilecki, Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie.

Członkowie – przedstawiciele organizacji pozarządowych:
24. Pan Jerzy Samochowiec, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
25. Pan Krzysztof Rogowski, Kongres Zdrowia Psychicznego,
26. Pani Barbara Banaś, Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi, Akademia Liderów Kraków,
27. Pani Anna Olearczuk, Fundacja eFkropka,
28. Pani Ewa Giza, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu, województwo zachodniopomorskie,
29. Pani Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne w Krakowie, województwo małopolskie,
30. Pan Tomasz Kot, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”, województwo mazowieckie,
31. Pan Mateusz Biernat, Kongres Zdrowia Psychicznego,
32. Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta (Elżbieta Bartosiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego),
33. Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich (Pani Joanna Koczorowska, Główny Specjalista w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego)

Trwa nabór na kurs na asystenta zdrowienia prowadzony przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu

23.06.2022
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych "Asystent zdrowienia" będą prowadzone w formie online dzięki czemu będą mogli z nich skorzystać mieszkańcy całej Polski bez konieczności dojeżdżania i płacenia za nocleg. Program skierowany jest do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Trwa nabór na warszawski, płatny kurs na EX-IN czyli asystenta zdrowienia

16.05. 2022
Kurs skierowany jest do osób, które pokonały co najmniej jeden kryzys zdrowia psychicznego i chcą towarzyszyć innym pacjentom w zdrowieniu.
Szkolenie trwa rok, składa się z 12 comiesięcznych zjazdów weekendowych i rozpocznie się w październiku 2022 roku.

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.