Aktualności

Stan Psychiatrii w Polsce. Rozmowa z Markiem Balickim

17.12.2020

Prowadzący: Przemysław Iwańczyk

Marek Balicki: Często jestem pytany o to, jaki pandemia, epidemia COVID-19, ma wpływ na zdrowie psychiczne. Coraz więcej się o tym mówi.  To oznacza, że dostrzega się problemy w tym obszarze. Od 2018 roku w psychiatrii dorosłych a od tego roku w psychiatrii dzieci trwa transformacja leczenia.  Zmianami w pomaganiu dzieciom i młodzieży zajmuje się profesor Małgorzata Janas Kozik, która jest pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży.  Ja zajmuję się psychiatrią dorosłych. Rozpoczęliśmy zmiany, które zasadniczo wpływają na dostępność opieki psychiatrycznej. Centra Zdrowia Psychicznego, proponujące  wsparcie na nowych zasadach – szybko, bez kolejki,  sprawdziły się od samego początku epidemii. Zachowano dostępność do pomocy, uruchomiono  nowe formy jej udzielania.  Zmiana w opiece psychiatrycznej zaczęła się i to dobrze bo przyszłym roku skutki pandemii mogą być odczuwane przez wielu ludzi, na co system będzie przygotowany lepiej niż gdyby to działo się 5 lat temu.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy: https://audycje.tokfm.pl/podcast/99565,Stan-psychiatrii-w-Polsce

Źródło: TOK FM

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.