Aktualności

Transformacja systemu leczenia psychiatrycznego w Polsce w raporcie Mental Health Europe

04.03.2020

W Polsce w 2018 roku rozpoczęła się transformacja systemu leczenia psychiatrycznego. Ruszył pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. W 2019 roku rząd wyznaczył pełnomocnika do spraw reformy psychiatrii odpowiedzialnego za koordynację współpracy wszystkich stron zaangażowanych w zmiany systemowe – czytamy m.in. w dotyczącej Polski informacji na 10 stronie zestawienia opracowanego przez Mental Health Europe (MHE), poświęconego rozwojowi polityki w kwestii zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej od 2017 do 2019 roku.

Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do praw reformy psychiatrii, wspomnianym w raporcie, jest Marek Balicki, lekarz psychiatra, który jest kierownikiem Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przewodniczącym Rady Polskiej Ligi Walki z Rakiem, członkiem Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy rzeczniku praw obywatelskich oraz Komitetu Bioetyki PAN.

Mental Health Europe to europejska pozarządowa organizacja zaangażowana w promowanie zdrowia psychicznego, zapobieganie kryzysom psychicznym, poprawę opieki, wspieranie integracji społecznej i ochronę praw obecnych i byłych użytkowników usług systemu psychiatrycznego i psychoterapeutycznego, wsparcia osób niepełnosprawnych psychospołecznie, ich rodzin i opiekunów.

MHE ściśle współpracuje z instytucjami europejskimi i organami międzynarodowymi w celu uwzględnienia zdrowia psychicznego we wszystkich obszarach polityki i położenia kresu piętnowaniu zdrowia psychicznego. Mental Health Europe reprezentuje stowarzyszenia i osoby fizyczne w dziedzinie zdrowia psychicznego, w tym użytkowników usług zdrowia psychicznego, specjalistów, usługodawców i wolontariuszy. Wraz ze swoimi członkami MHE formułuje zalecenia dla decydentów, aby opracować politykę przyjazną dla zdrowia psychicznego.
MHE umieszcza użytkowników usług psychicznych w centrum swojej pracy, aby głos ludzi, którzy doświadczyli chorób psychicznych, był słyszalny w całej Europie.

W podsumowaniu zestawienia czytamy:

Opierając się na wcześniejszych pracach Unii Europejskiej (UE), Mental Health Europe (MHE) przeprowadził przeglądowy zakres krajowych zmian w polityce zdrowia psychicznego w latach 2017-2019. Nowy raport pokazuje, że pomimo widocznych postępów w wielu państwach członkowskich, Europa potrzebuje lepszego dostosowania działań w dziedzinie zdrowia psychicznego. Obejmuje to silniejszą rolę UE we wspieraniu koordynacji wysiłków krajowych. Ustalenia pokazują również, że istnieje potrzeba kompleksowej i proaktywnej strategii UE w zakresie zdrowia psychicznego, aby zapewnić spójność społeczną, zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy społeczności i państw.

Treść całego raportu Mental Health Europe można pobrać na stronie Mental Health Europe:

Link: https://www.mhe-sme.org/new-data-shows-the-need-for-mental-health-synergies-in-eu/?fbclid=IwAR2KPSAp1l6RH-PDZYbVj2RX9qsovLv_aTYDs9VAy_UoygMivCAoGyHrEek

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.