Aktualności

W czasopiśmie „Dla nas” o asystentach zdrowienia, reformie psychiatrii, pracy podczas pandemii

17.07.2020

O Marszu Żółtej Wstążki, marszu #pogodność solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich bliskimi można przeczytać w najnowszym wydaniu „Dla nas”, czasopiśmie środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie. Poruszono też temat dbania o zdrowie psychiczne w zderzeniu z pandemią, oczekiwań wobec asystentów zdrowienia, reformy w psychiatrii.

Całe pismo w pdf-ie: http://otworzciedrzwi.org/files/dok/dlanas_nr45caly.pdf

Jeśli ktoś chciałby papierowe wydanie to redakcja przyśle je, jeśli dostanie zamówienie z kopertą A4 i znaczkiem (format listu M do 1kg- wchodzi na to 10 egzemplarzy gazety) pod adresem Redakcja „Dla Nas”
ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków

Monika Syc ze Stowarzyszenia Otwórzcie drzwi, zastępczyni redaktor naczelnej „Dla nas” pisze we wstępie do pisma: Można przechodzić ten czas z podniesionym czołem, aktywnie, ale także doświadczać wielkiego bólu, smutku i walczyć o przetrwanie. Nadzieja pomaga przeżywać nam ten trudny czas i kierować się ku przyszłości oraz innym ludziom.
Jakże obecne doświadczenie epidemii przypomina głęboki kryzys psychiczny, gdy izolujemy się, wycofujemy z kontaktów z innymi, boimy się, czy czujemy zagrożeni.
Na początku kryzys niszczy i rujnuje, lecz gdy zrodzi nadzieję, możemy go zacząć przezwyciężać i odzyskiwać sens. Epidemia wyzwoliła w nas wiele dobra ‒ poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, wzajemną pomoc, kiedy to przykładowo restauracja Hotelu Cogito w Krakowie gotuje i dostarcza darmowo obiady do osób starszych i niepełnosprawnych, czy odnowienie relacji z sobą samym czy bliskimi. (…)
Walka z epidemią mobilizuje nas do działania dziś, ale też do myślenia o przyszłości, a przyszłość psychiatrii jest dla nas bardzo ważna. Jej reforma w duchu środowiskowym już się rozpoczęła i musimy o nią zabiegać, bo epidemia pokazała jak ważne i kruche jest zdrowie i życie.
Dlatego po raz kolejny idziemy w Marszu Żółtej Wstążki „po godność”, tylko tym razem w formie on-line na platformie Facebook, gdyż fizycznie nie możemy się zgromadzić na ulicach miast. Przypomnimy decydentom o naszych postulatach, takich jak zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne czy tworzenie oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, o których szerzej mówimy w numerze. Pisze o tym też Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP prof. dr hab. Andrzej Cechnicki, popierając przedłużenie Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i dalszą realizację NPOZP tak, by za kilka lat każdy mieszkaniec Polski doświadczający kryzysu miał dostęp do nowoczesnej i środowiskowej psychiatrii”.

O tym, jak ważne jest pozostawanie w relacji z pacjentem mówi w wywiadzie Anna Bielańska, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Profesor Andrzej Cechnicki w swoim liście otwartym dr. Marka Balickiego, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Reformy Psychiatrii, kierownika Biura ds. Pilotażu NPOZP wyraża poparcie dla wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia CZP o przedłużenie pilotażu do końca 2022 roku oraz rekomendacji dla dalszego rozwoju Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. O psychologicznych skutkach pandemii pisze Emilia Latała psycholog, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Poza tym w czasopiśmie można znaleźć „Dziennik przetrwania” napisany przez Dorotę Dużyk-Wypich ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, artykuł profesora Jacka Wciórki „Epidemia i psychoza jako kryzysy”, tekst „Asystent zdrowienia. Jego rola i praca w czasie pandemii”, którego autorem jest Tomasz Haręża, asystent zdrowienia Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie. Paula Elżbieta Kowalczyk, terapeuta zajęciowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziału leczenia zaburzeń afektywnych opisała działanie tego miejsca podczas pandemii, a ekspertki przez doświadczenie ze Śląska, z Grupy Ex-In przy Centrum Psychiatrii w Katowicach Krystyna Matyjasek, Barbara Surma i Maria Poczobut podzieliły się doświadczeniem w pracy na założonej przez siebie linii telefonicznego wsparcia. Anna Liberadzka ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” napisała tekst o oczekiwaniach wobec asystentów zdrowienia i przygotowywaniu ekspertów przez doświadczenie do tej roli. Sposobami na lepszy nastrój, jak pogawędka, dawanie szczęścia, rozpieszczanie się, podzielił się Dave Cornthwaite, angielski podróżnik, pisarz i filmowiec.
Przypomniano też postulaty, które zostały zaniesione politykom w Marszu Żółtej Wstążki, marszu #pogodność solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich bliskimi:

1. Miliard złotych na ochronę zdrowia psychicznego do 2025 roku. Apelujemy o stopniowe zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne z 3,4% do 6% ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.
2. Objęcie do 2027 roku wszystkich dorosłych mieszkańców środowiskową opieką Centrów Zdrowia Psychicznego, których teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego działa w Polsce 29.
3. Objęcie środowiskową opieką psychiatryczną niepełnoletnich zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.
4. Stworzenie przy każdym szpitalu powiatowym oddziału psychiatrycznego podstawowej opieki, aby niezbędna pomoc była w zasięgu osób potrzebujących.
5. Zapewnienie szerokiego dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Upominamy się o dostęp do nowoczesnych środków farmakologicznych, które nie wywołują skutków ubocznych oraz są przystępne cenowo dla pacjentów i ich rodzin.
6. Wzywamy podmioty odpowiedzialne za kształtowanie porządku prawnego, rozwój kultury, nauki, edukacji, przekaz medialny i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów.
7. Stworzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w Sejmie.
8. Domagamy się ścisłej współpracy między ministerstwami na rzecz dezinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wzywamy do powołania Komisji składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych działających na polu zdrowia psychicznego, przedstawicieli środowiska pacjentów i rodzin.
9. Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego w każdej placówce systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Całe pismo w pdf-ie dostępne jest na stronie: http://otworzciedrzwi.org/files/dok/dlanas_nr45caly.pdf

Jęli ktoś chciałby papierowe wydanie to redakcja przyśle je, jeśli dostanie zamówienie z kopertą A4 i znaczkiem (format listu M do 1 kg- wchodzi na to 10 egzemplarzy gazety) pod adresem Redakcja „Dla Nas”
ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.