Aktualności

W czasopiśmie „Dla nas” o asystentach zdrowienia, reformie psychiatrii, pracy podczas pandemii

17.07.2020

O Marszu Żółtej Wstążki, marszu #pogodność solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich bliskimi można przeczytać w najnowszym wydaniu „Dla nas”, czasopiśmie środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie. Poruszono też temat dbania o zdrowie psychiczne w zderzeniu z pandemią, oczekiwań wobec asystentów zdrowienia, reformy w psychiatrii.

Całe pismo w pdf-ie: http://otworzciedrzwi.org/files/dok/dlanas_nr45caly.pdf

Jeśli ktoś chciałby papierowe wydanie to redakcja przyśle je, jeśli dostanie zamówienie z kopertą A4 i znaczkiem (format listu M do 1kg- wchodzi na to 10 egzemplarzy gazety) pod adresem Redakcja „Dla Nas”
ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków

Monika Syc ze Stowarzyszenia Otwórzcie drzwi, zastępczyni redaktor naczelnej „Dla nas” pisze we wstępie do pisma: Można przechodzić ten czas z podniesionym czołem, aktywnie, ale także doświadczać wielkiego bólu, smutku i walczyć o przetrwanie. Nadzieja pomaga przeżywać nam ten trudny czas i kierować się ku przyszłości oraz innym ludziom.
Jakże obecne doświadczenie epidemii przypomina głęboki kryzys psychiczny, gdy izolujemy się, wycofujemy z kontaktów z innymi, boimy się, czy czujemy zagrożeni.
Na początku kryzys niszczy i rujnuje, lecz gdy zrodzi nadzieję, możemy go zacząć przezwyciężać i odzyskiwać sens. Epidemia wyzwoliła w nas wiele dobra ‒ poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, wzajemną pomoc, kiedy to przykładowo restauracja Hotelu Cogito w Krakowie gotuje i dostarcza darmowo obiady do osób starszych i niepełnosprawnych, czy odnowienie relacji z sobą samym czy bliskimi. (…)
Walka z epidemią mobilizuje nas do działania dziś, ale też do myślenia o przyszłości, a przyszłość psychiatrii jest dla nas bardzo ważna. Jej reforma w duchu środowiskowym już się rozpoczęła i musimy o nią zabiegać, bo epidemia pokazała jak ważne i kruche jest zdrowie i życie.
Dlatego po raz kolejny idziemy w Marszu Żółtej Wstążki „po godność”, tylko tym razem w formie on-line na platformie Facebook, gdyż fizycznie nie możemy się zgromadzić na ulicach miast. Przypomnimy decydentom o naszych postulatach, takich jak zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne czy tworzenie oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, o których szerzej mówimy w numerze. Pisze o tym też Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP prof. dr hab. Andrzej Cechnicki, popierając przedłużenie Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i dalszą realizację NPOZP tak, by za kilka lat każdy mieszkaniec Polski doświadczający kryzysu miał dostęp do nowoczesnej i środowiskowej psychiatrii”.

O tym, jak ważne jest pozostawanie w relacji z pacjentem mówi w wywiadzie Anna Bielańska, psycholog kliniczny i psychoterapeuta, Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Profesor Andrzej Cechnicki w swoim liście otwartym dr. Marka Balickiego, Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Reformy Psychiatrii, kierownika Biura ds. Pilotażu NPOZP wyraża poparcie dla wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia CZP o przedłużenie pilotażu do końca 2022 roku oraz rekomendacji dla dalszego rozwoju Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. O psychologicznych skutkach pandemii pisze Emilia Latała psycholog, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Poza tym w czasopiśmie można znaleźć „Dziennik przetrwania” napisany przez Dorotę Dużyk-Wypich ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, artykuł profesora Jacka Wciórki „Epidemia i psychoza jako kryzysy”, tekst „Asystent zdrowienia. Jego rola i praca w czasie pandemii”, którego autorem jest Tomasz Haręża, asystent zdrowienia Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie. Paula Elżbieta Kowalczyk, terapeuta zajęciowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Oddziału leczenia zaburzeń afektywnych opisała działanie tego miejsca podczas pandemii, a ekspertki przez doświadczenie ze Śląska, z Grupy Ex-In przy Centrum Psychiatrii w Katowicach Krystyna Matyjasek, Barbara Surma i Maria Poczobut podzieliły się doświadczeniem w pracy na założonej przez siebie linii telefonicznego wsparcia. Anna Liberadzka ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” napisała tekst o oczekiwaniach wobec asystentów zdrowienia i przygotowywaniu ekspertów przez doświadczenie do tej roli. Sposobami na lepszy nastrój, jak pogawędka, dawanie szczęścia, rozpieszczanie się, podzielił się Dave Cornthwaite, angielski podróżnik, pisarz i filmowiec.
Przypomniano też postulaty, które zostały zaniesione politykom w Marszu Żółtej Wstążki, marszu #pogodność solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego i ich bliskimi:

1. Miliard złotych na ochronę zdrowia psychicznego do 2025 roku. Apelujemy o stopniowe zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne z 3,4% do 6% ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.
2. Objęcie do 2027 roku wszystkich dorosłych mieszkańców środowiskową opieką Centrów Zdrowia Psychicznego, których teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego działa w Polsce 29.
3. Objęcie środowiskową opieką psychiatryczną niepełnoletnich zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.
4. Stworzenie przy każdym szpitalu powiatowym oddziału psychiatrycznego podstawowej opieki, aby niezbędna pomoc była w zasięgu osób potrzebujących.
5. Zapewnienie szerokiego dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Upominamy się o dostęp do nowoczesnych środków farmakologicznych, które nie wywołują skutków ubocznych oraz są przystępne cenowo dla pacjentów i ich rodzin.
6. Wzywamy podmioty odpowiedzialne za kształtowanie porządku prawnego, rozwój kultury, nauki, edukacji, przekaz medialny i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów.
7. Stworzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w Sejmie.
8. Domagamy się ścisłej współpracy między ministerstwami na rzecz dezinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wzywamy do powołania Komisji składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych działających na polu zdrowia psychicznego, przedstawicieli środowiska pacjentów i rodzin.
9. Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego w każdej placówce systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Całe pismo w pdf-ie dostępne jest na stronie: http://otworzciedrzwi.org/files/dok/dlanas_nr45caly.pdf

Jęli ktoś chciałby papierowe wydanie to redakcja przyśle je, jeśli dostanie zamówienie z kopertą A4 i znaczkiem (format listu M do 1 kg- wchodzi na to 10 egzemplarzy gazety) pod adresem Redakcja „Dla Nas”
ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.