Aktualności

W koszalińskim centrum działa punkt zgłoszeniowo koordynacyjny dla osób z Ukrainy

02.03.2022

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie uruchomiło Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny dedykowany uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy oraz mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego narodowości ukraińskiej, których rodziny pozostały w Ukrainie. W PZK przyjmują ukraińsko i rosyjskojęzyczni lekarze psychiatrzy. Do punktu przy ul. Sarzyńskiej 9 w Koszalinie mogą zgłaszać się wszyscy obywatele Ukrainy, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli w wyniku prowadzonej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
Inicjatywa ta zrodziła się w czwartek (24 lutego 2022 roku) w godzinach wieczornych, kiedy to koszalińska firma przetwórcza ESPERSEN Poland zwróciła się do naszej placówki o pomoc psychologiczną dla zatrudnionych tam ukraińskich pracowników – głównie kobiet.
Niczym nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę spowodowała nagłe poczucie zagrożenia z powodu pozostawienia bliskich, swojego dotychczasowego życia oraz – co równie ważne – dorobku materialnego. Dodatkowo, ograniczenie przepływu informacji o tym co się naprawdę dzieje pogłębiało poczucie bezsilności oraz braku wpływu na zaistniałą sytuację. To wywołało poczucie lęku, przygnębienia i rozpaczy.
Czekamy na falę uchodźców, którzy do Koszalina trafią – chociażby z uwagi na fakt, że dość duża liczba mieszkańców naszego miasta to potomkowie repatriantów ze Wschodu.
Dla wszystkich oferujemy pomoc! Bez rejestracji, bez kolejek, na warunkach znanych naszym mieszkańcom od blisko trzech lat.
Wojna pozostawia większe lub mniejsze piętno na każdym, który się z nią spotkał…
Naszą rolą jest te skutki jak najbardziej łagodzić!

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.