Aktualności

W koszalińskim centrum działa punkt zgłoszeniowo koordynacyjny dla osób z Ukrainy

02.03.2022

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie uruchomiło Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny dedykowany uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy oraz mieszkańców Koszalina i powiatu koszalińskiego narodowości ukraińskiej, których rodziny pozostały w Ukrainie. W PZK przyjmują ukraińsko i rosyjskojęzyczni lekarze psychiatrzy. Do punktu przy ul. Sarzyńskiej 9 w Koszalinie mogą zgłaszać się wszyscy obywatele Ukrainy, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli w wyniku prowadzonej wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.
Inicjatywa ta zrodziła się w czwartek (24 lutego 2022 roku) w godzinach wieczornych, kiedy to koszalińska firma przetwórcza ESPERSEN Poland zwróciła się do naszej placówki o pomoc psychologiczną dla zatrudnionych tam ukraińskich pracowników – głównie kobiet.
Niczym nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę spowodowała nagłe poczucie zagrożenia z powodu pozostawienia bliskich, swojego dotychczasowego życia oraz – co równie ważne – dorobku materialnego. Dodatkowo, ograniczenie przepływu informacji o tym co się naprawdę dzieje pogłębiało poczucie bezsilności oraz braku wpływu na zaistniałą sytuację. To wywołało poczucie lęku, przygnębienia i rozpaczy.
Czekamy na falę uchodźców, którzy do Koszalina trafią – chociażby z uwagi na fakt, że dość duża liczba mieszkańców naszego miasta to potomkowie repatriantów ze Wschodu.
Dla wszystkich oferujemy pomoc! Bez rejestracji, bez kolejek, na warunkach znanych naszym mieszkańcom od blisko trzech lat.
Wojna pozostawia większe lub mniejsze piętno na każdym, który się z nią spotkał…
Naszą rolą jest te skutki jak najbardziej łagodzić!

Trwa nabór na kurs na asystenta zdrowienia prowadzony przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu

23.06.2022
Warsztaty rozwojowo-edukacyjne o walorach terapeutycznych "Asystent zdrowienia" będą prowadzone w formie online dzięki czemu będą mogli z nich skorzystać mieszkańcy całej Polski bez konieczności dojeżdżania i płacenia za nocleg. Program skierowany jest do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Trwa nabór na warszawski, płatny kurs na EX-IN czyli asystenta zdrowienia

16.05. 2022
Kurs skierowany jest do osób, które pokonały co najmniej jeden kryzys zdrowia psychicznego i chcą towarzyszyć innym pacjentom w zdrowieniu.
Szkolenie trwa rok, składa się z 12 comiesięcznych zjazdów weekendowych i rozpocznie się w październiku 2022 roku.

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.