W mediach

Grozi nam społeczna trauma. List i petycja do ministra zdrowia

Zaniechania w obszarze zdrowia psychicznego spowodują traumę społeczną na szeroką skalę, z której skutkami walczyć będziemy dłużej niż z samą pandemią – piszą do ministra Adama Niedzielskiego eksperci Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Wraz z pacjentami apelują o wsparcie rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego.

List do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Jako Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej od lat podejmujemy tematy związane z dialogiem społecznym, psychospołecznymi aspektami pracy oraz kondycją psychiczną społeczeństwa.

Nie ulega wątpliwości, że w obliczu rozwijającej się pandemii i związanego z nią kryzysu wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego konieczne jest podejmowanie skutecznych i sprawdzonych działań zmierzających do wspierania kondycji psychicznej społeczeństwa. Zaniechania w tym obszarze spowodują traumę społeczną na szeroką skalę, z której skutkami walczyć będziemy dłużej niż z samą pandemią.

Na depresję choruje około miliona Polaków. Milion ma za sobą epizod psychotyczny. 400 tysięcy cierpi na schizofrenię. Co czwarta osoba doświadczyła, doświadcza bądź doświadczy kryzysu psychicznego.

Jednym ze skutecznych działań zapewniających wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego jest rozwijanie środowiskowej pomocy w lokalnych Centrach Zdrowia Psychicznego. Ich doświadczony i wykwalifikowany personel jest zawsze najbliżej osób potrzebujących i może szybko uruchomić pomoc, często w ciągu 24 godzin lub nawet ad hoc. Dzięki temu pomoc niesiona jest na miejscu przez lokalne wspólnoty.

Dla Komitetu Dialogu Społecznego KIG jednym z zagadnień priorytetowych jest kondycja psychofizyczna w środowisku pracy oraz w jego otoczeniu. Wielokrotnie odwoływaliśmy się do dziedzictwa prof. Antoniego Kępińskiego – wielkiego humanisty podkreślającego potrzebę stawiania godności człowieka w centrum życia społecznego i ekonomicznego, w tym relacji człowieka z pracą – oraz jego kontynuatorów, którzy całym sercem zaangażowani są w rozwój Centrów Zdrowia Psychicznego.

Dlatego przyłączając się do apelu pacjentów, który załączamy do niniejszego listu, prosimy o przedłużenie do końca 2022 roku pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i wsparcie w ten sposób rozwoju leczenia środowiskowego, by następnie móc je organizować w każdym powiecie. Strategia wsparcia psychicznej kondycji społeczeństwa oparta na Centrach Zdrowia Psychicznego jest unikatowa w skali międzynarodowej i przede wszystkim skuteczna.

Łączymy wyrazy szacunku,
Konrad Ciesiołkiewicz – przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, Magdalena Bigaj, Anna Tarnawska, Zbigniew Derdziuk, Małgorzata Żochowska, Mateusz Komorowski, Mirosław Marczewski, Bartosz Bartosik, Tomasz Bratek, Łucja Krzyżanowska, Przemysław Ruchlicki, Karol Reczkin

Warszawa, 13 października 2020 r.

Cały tekst: http://wiez.com.pl/2020/10/14/grozi-nam-spoleczna-trauma-list-i-petycja-do-ministra-zdrowia/?fbclid=IwAR2QBfWdzaCbiWBXxjd53Z6BFgS_DMP-JC1F_fYrGKW0pu4KA36T0KGrY_0

Źródło: wiez.com.pl

Archiwum artykułów w mediach