W mediach

O Centrach Zdrowia Psychicznego w kwartalniku Psychiatra

Najnowszy numer kwartalnika Psychiatra w ogromnym stopniu poświęcony został Centrom Zdrowia Psychicznego podczas pandemii.
Jest w nim też obszerny tekst o asystentach zdrowienia czyli osobach, które mają doświadczenie kryzysu psychicznego, przeszły przez odpowiedni kurs, by służyć wsparciem tym, którzy w kryzysie trwają i ich bliskim.

Kwartalnik Psychiatra można zamówić pod adresem http://www.psychiatraonline.pl/

“W ramach programu pilotażowego aktualnie w Polsce działa 29 centrów zdrowia psychicznego (CZP). Kolejnych 5 centrów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia czeka na podpisanie umów z NFZ.  W czasie epidemii wszystkie CZP kontynuowały działalność” – pisze w swoim tekście prof. Jacek Wciórka. Dalej czytamy: “Pięć z Centrów Zdrowia Psychicznego realizowało swe zadania obok zadań nałożonych w związku z udziałem w systemie szpitali jednoimiennych. Podpisywanie nowych umów uczestnictwa w pilotażu na czas epidemii odłożono. Poniższa zwięzła informacja o funkcjonowaniu CZP w czasie trwania epidemii powstała na podstawie krótkiej ankiety rozesłanej przez Biuro Pilotażu.

Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne (PZK). W opinii respondentów, PZK realizują rodzaj łatwo dostępnej pomocy, szczególnie oczekiwany w warunkach epidemii, szybko eliminujący bezradność niepewność i lęk o siebie lub bliskich. PZK szybko wykształciły zasady wykorzystania systemów teleinformatycznych do informowania, wstępnego wsparcia i koordynowania dalszej pomocy, z zachowaniem możliwości bezpośredniego kontaktu w przypadkach naglących lub w przypadkach niemożności wykorzystania zdalnych form kontaktu. Tylko w pojedynczych przypadkach podjęto decyzje o czasowym ograniczeniu godzin dostępności PZK, w związku z problemami kadrowymi.  W dotychczasowej fazie epidemii liczba zgłoszeń do PZK na ogół nie rosła znacząco, choć w niektórych raportach taki wzrost odnotowano, co mogło się wiązać z niedostępnością innych kanałów informacji i wsparcia w systemie opieki psychiatrycznej poza CZP, albo z zablokowaniem ich w konsekwencji zarządzeń przeciwepidemicznych, związanych z tworzeniem szpitali jednoimiennych”.

W kwartalniku możemy zapoznać się z tym, jak podczas pandemii radzą sobie Centra Zdrowia Psychicznego w Grajewie, Koszalinie, Sandomierzu i przeczytać tekst o mokotowskiej linii wsparcia, którą uruchomiło Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest też relacja z webinariów poświęconych działaniu oddziałów całodobowych i pomocy ambulatoryjnej w CZP.

Źródło: kwartalnik Psychiatra

Archiwum artykułów w mediach