W mediach

Od stycznia zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

Autor : Anna Rokicińska

Wydłużenie pilotażu działania centrów zdrowia psychicznego oraz zmiany w ich finansowaniu przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do publikacji.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, konieczne jest doprecyzowanie przepisów związanych ze sposobem finansowana i rozliczania programu pilotażowego w kontekście ryczałtu na populację i niezbędne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu trwania programu pilotażowego oraz funkcji koordynatora, czy zmiana kwoty ryczałtu wynikająca z waloryzacji. W projekcie wprowadzono zmianę czasu trwania programu pilotażowego. „Sytuacja związana z pandemią wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwia w prawidłowy sposób przetestowanie rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego. Stąd konieczność wydłużenia pilotażu do końca 2022” – napisano w OSR.

Co jeszcze ma się zmienić się dla centrów zdrowia psychicznego?

Centra nie będą musiały musi mieć własnego oddziału całodobowego. „Przygotowana propozycja zawiera możliwość zgłoszenia przez podwykonawcę oddziału całodobowego współpracującego z czp do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej zawieranej przez niego z Funduszem. Celem takiego działania jest ograniczenie motywowania do zwiększania bazy łóżkowej oraz umożliwienia świadczenia podwykonawstwa w sposób racjonalny ekonomicznie” – czytamy w uzasadnieniu.

Skreślono roczny okres pozwalający na większą niż 80 tys. liczbę mieszkańców przypadających na jeden Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny. „Na obecnym etapie pilotażu nie ma to już uzasadnienia” – pisze MZ.

Dopuszczono możliwości łączenia dyżurów medycznych, jeśli podmiot prowadzi więcej niż jedno czp. Warunek? Na jednego lekarza dyżurnego nie będzie mogło przypadać więcej niż 150 tys. mieszkańców obszarów działania tych centrów.

Doprecyzowano kwestię wyznaczania w czp koordynatorów opieki dla poszczególnych pacjentów, a nie jednego koordynatora opieki udzielanej przez czp. „Przedmiotowa kwestia była błędnie interpretowana przez niektóre podmioty prowadzące czp” – napisano w uzasadnieniu.

cały tekst: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/od-stycznia-zmiany-w-pilotazu-centrow-zdrowia-psychicznego?fbclid=IwAR0I9F7DxzgvSQ4eN5GuowmHvguaoW6BiQi9DnsCmy7YnbOMbBM-1FeGeN0

Źródło: cowzdrowiu.pl

Archiwum artykułów w mediach