W mediach

Opiekę psychiatryczną w Polsce może czekać zapaść, konieczne są dalsze działania reformacyjne. List psychiatrów do ministra zdrowia

Środowisko polskich psychiatrów wysłało do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego list z prośbą dalszą kontynuację działań na rzecz poprawy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce. Podkreślają, że jeśli nie zostaną podjęte działa reformatorskie, opiekę psychiatryczną może czekać nawet zapaść.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w imieniu środowiska polskich psychiatrów przekazało list adresowany do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zawierający apel o dalszą kontynuację działań na rzecz poprawy systemu opieki psychiatrycznej w Polsce.

Zdaniem sygnatariuszy listu aktualnie proces reformowania systemu opieki psychiatrycznej znajduje się w kluczowym dla jego powodzenia momencie i wymaga pilnych decyzji dla jego dalszej kontynuacji.

Autorzy dokumentu zaznaczyli, że niepodjęcie działań reformatorskich będzie skutkowało niepowodzeniem rozpoczętej już reformy psychiatrii dorosłych oraz dzieci i młodzieży oraz niesie z sobą poważne ryzyko trwałej dysfunkcji, a nawet zapaści systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce, a tym samym zdrowia psychicznego jej obywateli.

Cały tekst: https://pulsmedycyny.pl/opieke-psychiatryczna-w-polsce-moze-czekac-zapasc-konieczne-sa-dalsze-dzialania-reformacyjne-list-psychiatrow-do-ministra-zdrowia-1003509?fbclid=IwAR1cLGZvvw3oIa1fQqPK_NZoai5U7jsw90uxGSsmfhS9gz2l31-yUBD02jY

Źródło: pulsmedycyny.pl

Archiwum artykułów w mediach