Aktualności

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń

28.05.2020

Ministerstwo Zdrowia sformułowało wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń. W części dotyczącej opieki psychiatrycznej znajdują się zalecenia w sprawie organizacji hospitalizacji psychiatrycznej oraz dodatkowe zalecenia postępowania w opiece psychiatrycznej.

Opieka psychiatryczna – dodatkowe zalecenia postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
Niniejszy dokument stanowi odpowiedź na potrzebę opracowania wskazówek dla organizatorów opieki psychiatrycznej w sytuacji ryzyka pojawienia się zakażenia. Dokument powinien służyć jako wskazówka do opracowywania wewnętrznych procedur przez podmioty opieki psychiatrycznej. W przypadku braku możliwości implementacji wybranych aspektów organizacyjnych dopuszcza się opracowywanie procedur równoważnych, np. zaakceptowanych przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych lub epidemiologii. W trakcie opracowania dokumentu opierano się na ogólnie obowiązujących wytycznych dla jednostek ochrony zdrowia.
Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia z dn. 13 oraz 21 marca br. wskazaniem do przyjęcia do szpitala/oddziału psychiatrycznego są zaburzenia psychiczne zagrażające życiu albo życiu pacjenta lub zdrowiu innych osób, a także inne przypadki zaburzeń psychicznych wymagające pilnej
hospitalizacji.
Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem, przypadki podejrzane i prawdopodobne ( definicja: rozpoznanie COVID-19 jest prawdopodobne, gdy u osoby z objawami ostrej infekcji oddechowej, wynik badania materiału genetycznego SARS-CoV-2 przeprowadzonego techniką rRT-PCR (ang. reverse-transcription real-time PCR) jest wątpliwy lub niejednoznaczny lub gdy wynik badania rRTPCR materiału genetycznego koronawirusów (pan-coronavirus test) jest dodatni LUB jeżeli w
przypadku braku możliwości potwierdzenia laboratoryjnego techniką rRT-PCR wywiad epidemiologiczny, wyniki obrazowania oraz objawy kliniczne są typowe dla COVID-19) oraz pacjenci przebywający na kwarantannie – powinni być przewożeni:
a) dorośli – do szpitala wyznaczonego przez wojewodę (zał. 2) lub do szpitala jednoimiennego.
b) dzieci i młodzież – do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego lub do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
(…)

ZALECENIA DLA CZĘŚCI AMBULATORYJNYCH: PZP, ZLŚ, CZP
Możliwe jest przeprowadzenie wizyt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych oraz wizyt w poradni, zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów. W przypadku konieczności udzielania świadczeń w poradni można realizować świadczenia przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego:
1. Każdorazowo przy umawianiu wizyty należy przeprowadzić wywiad w kierunku COVID – 19.
2. Należy pacjentów umawiać na konkretne godziny, nie dopuszczając do oczekiwania pacjentów w poczekalni.
3. Należy dokonywać pomiaru temperatury u osób korzystających z poradni (również u personelu – przed rozpoczęciem pracy).
4. Członkowie rodziny nie powinni wchodzić do poradni (wyjątek PZP dla dzieci i młodzieży oraz dorosły pacjent z wymagający opieki drugiej osoby).
5. W przypadku psychiatrii dzieci i młodzieży do poradni z dzieckiem przychodzi jedna osoba
6. Pacjenci/inne osoby we własnych maseczkach/innym zakryciu nosa i ust zgodnie z ogólnymi zasadami.
7. W przypadku zgłoszenia się pacjenta bez maseczki należy wydać pacjentowi maseczkę.
8. Należy zwracać uwagę na prawidłowe zakładanie i noszenie maseczek przez personel i pacjentów.
9. Personel – adekwatnie do sytuacji stosowanie środków ochrony indywidualnej – zgodnie z dalszą częścią wytycznych i rekomendacjami AOTMiT.
10. Cykliczna dezynfekcja powierzchni dotykanych, powierzchnie powinny być łatwo zmywalne.
11. Pomieszczenia muszą być również cyklicznie wietrzone – po każdym pacjencie przerwa i wietrzenie.
12. Rekomenduje się zachowanie odległości dwa metry pomiędzy osobami przebywającymi w poradni.
13. Należy usunąć z poczekalni zbędne przedmioty mogące sprzyjać transmisji zakażenia (na przykład zabawki, gazety, ulotki itp.).

Wizyta pierwszorazowa ambulatoryjna:
1. wywiad/ankieta w kierunku przypadku podejrzanego COVID-19 prowadzony przez pracownika medycznego, np. przez telefon/osobiście oraz wydanie decyzji o formie porady
przez lekarza:
a) teleporada lub,
b) wizyta osobista.

ZALECENIA DLA ODDZIAŁÓW DZIENNYCH
1. Należy przeprowadzać wywiad przez telefon/domofon szpitala lub ankietę (załącznik nr 1a) każdego dnia przed wejściem na oddział u każdego pacjenta.
2. Niezbędne jest dokonanie pomiaru temperatury w sposób bezkontaktowy, w przypadku pacjenta nieletniego przyprowadzonego przez opiekuna/rodzica, ten ostatni nie wchodzi na teren oddziału dziennego, wchodzi tylko pacjent.
3. Pacjenci – zaleca się przyjście w maseczce ochronnej oraz dezynfekcję rąk, ale w trakcie zajęć zgodnie z wymogami należy zapewnić przestrzeń minimum 4m2 na każdego pacjenta, przebywanie w maseczce/przyłbicy na zajęciach nie jest bezwarunkowe.
4. Personel – adekwatne do sytuacji stosowanie środków ochrony indywidualnej – zgodnie z dalszą częścią wytycznych i rekomendacjami AOTMiT (maseczka ochronna i/lub przyłbica).
5. Musi być prowadzona cykliczna dezynfekcja powierzchni dotykanych, powierzchnie powinny być łatwo zmywalne.
6. Pomieszczenia muszą być również cyklicznie wietrzone – nawet w trakcie trwania zajęć zaleca się uchylenie okna, w przerwach między zajęciami zaleca się wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia.
7. Warunki określające wymogi dotyczące pracy oddziału dziennego – ilość godz., charakter zajęć zgodnie z wymogami ogólnymi, elastycznie w zależności od zaleceń dyrekcji i personelu fachowego placówki.
8. Obiad może zostać zmieniony na suchy prowiant.
9. Korzystanie z toalet z zachowaniem wymogów sanitarnych (mycie rąk, i ich dezynfekcja środkami odkażającymi).
10. Leki mogą zostać wydane pacjentowi 1 x na cały tydzień.
11. Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz spełniający kryterium przypadku podejrzanego lub prawdopodobnego nie mogą być przyjmowani na oddział dzienny.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen w punkcie 7 poświęconym psychiatrii

Źródło: www.gov.pl

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.