Aktualności

XXXI Psychiatryczne Sympozjum Polsko – Niemieckie

19.04.2022

„Ryzyko wolności?!’’ to temat psychiatrycznego XXXI Sympozjum Polsko – Niemieckie, które odbędzie się w Oldenburgu, w Niemczech. Serdecznie zapraszamy!

W świecie, w którym żyjemy wolność do tego stopnia stała się wartością nadrzędną, że często zapomina się o zagrożeniach z nią związanych. W trakcie sympozjum będziemy się zastanawiać nad tym jak wykorzystywana jest wolność w kontekście okresu dojrzewania, nad trudnościami związanymi ze stawianiem granic w kontekście zaburzeń osobowości, nad zjawiskiem eutanazji. Tradycją naszego Towarzystwa jest wieloaspektowe, szerokie podejście do tematów, którymi się zajmujemy. Z tego powodu chcemy odnieść zagadnienie wolności i zagrożeń z nią związanych nie tylko do świata psychiatrii, ale także do aktualnej sytuacji społecznej i kontekstu historycznego. Sympozjum Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o polsko – niemieckim charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychiatrii oraz psychologii, ale również socjologii i filozofii.

Więcej informacji na temat XXXI Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego znaleźć będzie można wkrótce na stronie Towarzystwa http://www.p-ntzp.com/ oraz na stronie https://www.facebook.com/PNTZP/.
Językami konferencji są polski i niemiecki, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie wykładów plenarnych oraz warsztatów.

Znajdujemy się obecnie w niełatwych czasach, które wymagają od nas pogodzenia się z licznymi ograniczeniami i zachowania spokoju w sytuacji zagrożenia. Liczymy na to, że w planowanym przez z nas terminie konferencji będzie ona mogła odbyć się bez przeszkód. Informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco.
(Dolna Saksonia – > prosimy sprawdzić dokładnie trasę, gdyż w Niemczech znajdują się co najmniej dwie miejscowości o tej nazwie)

Czas wydarzenia: 15 WRZ o 17:00 – 17 WRZ o 14:00 

Link do wydarzenia

Link do formularza zgłoszeniowego uczestnictwa on-line na konferencji ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego”

16.11.2022
Zapraszamy do uczestnictwa on-line w konferencji ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego”, która odbędzie się w dniu 24.11.2022 roku.

Konferencja – ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego”

09.11.2022
Już 24 listopada 2022 r. odbędzie się konferencja pod tytułem ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego" organizowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Biurem ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Biuro Krajowe WHO w Polsce zaprasza na bezpłatne szkolenie dla facylitatorów „Doing what matters in time of stress” (bezpłatne)

31.10.2022
Dla kogo jest szkolenie: Dla specjalistów pracujący w obszarze zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (np. psychologowie, pracownicy socjalni, wolontariusze, studenci psychologii, pedagogiki itp.), którzy chcą zacząć stosować w swojej praktyce "Doing what matters in time of stress", ale także dla osób szukających narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Bezpłatne narzędzie iCBT iFightDepression

24.10.2022
PTTPB objęło patronatem międzynarodowe narzędzie iCBT iFightDepression, sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i dostępne w różnych wersjach językowych, obecnie także polskiej.

Program Pilotażu CZP we współpracy z PFRON począwszy od września 2022 roku uruchamia pilotaż wariantu modelu kompleksowej rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19.09.2022
Model rehabilitacji kompleksowej – to nowe rozwiązanie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy.

Konferencja Centra Zdrowia Psychicznego – rewolucja czy ewolucja w systemie?

14.09.2022
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji Centra Zdrowia Psychicznego - rewolucja czy ewolucja w systemie?, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 30 września 2022.
Organizatorami konferencji są: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (DCZP) i Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW). Pertnerem jest Polski Instytut Otwartego Dialogu. Prelegentami będą eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia, Polski, Włoch i Czech. Strona konferencji https://konferencjadczp.pl

Dr Anna Depukat wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii.

8.09.2022
Dr Anna Depukat, kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wzięła dziś udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii. Konferencja odbyła się pod hasłem Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Razem budzimy nadzieję.

Kwerenda programów specjalistycznych

23.08.2022
Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do 30 września 2022 roku tworzy kwerendę programów specjalistycznych.