Aktualności

XXXI Psychiatryczne Sympozjum Polsko – Niemieckie

19.04.2022

„Ryzyko wolności?!’’ to temat psychiatrycznego XXXI Sympozjum Polsko – Niemieckie, które odbędzie się w Oldenburgu, w Niemczech. Serdecznie zapraszamy!

W świecie, w którym żyjemy wolność do tego stopnia stała się wartością nadrzędną, że często zapomina się o zagrożeniach z nią związanych. W trakcie sympozjum będziemy się zastanawiać nad tym jak wykorzystywana jest wolność w kontekście okresu dojrzewania, nad trudnościami związanymi ze stawianiem granic w kontekście zaburzeń osobowości, nad zjawiskiem eutanazji. Tradycją naszego Towarzystwa jest wieloaspektowe, szerokie podejście do tematów, którymi się zajmujemy. Z tego powodu chcemy odnieść zagadnienie wolności i zagrożeń z nią związanych nie tylko do świata psychiatrii, ale także do aktualnej sytuacji społecznej i kontekstu historycznego. Sympozjum Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o polsko – niemieckim charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychiatrii oraz psychologii, ale również socjologii i filozofii.

Więcej informacji na temat XXXI Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego znaleźć będzie można wkrótce na stronie Towarzystwa http://www.p-ntzp.com/ oraz na stronie https://www.facebook.com/PNTZP/.
Językami konferencji są polski i niemiecki, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w trakcie wykładów plenarnych oraz warsztatów.

Znajdujemy się obecnie w niełatwych czasach, które wymagają od nas pogodzenia się z licznymi ograniczeniami i zachowania spokoju w sytuacji zagrożenia. Liczymy na to, że w planowanym przez z nas terminie konferencji będzie ona mogła odbyć się bez przeszkód. Informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco.
(Dolna Saksonia – > prosimy sprawdzić dokładnie trasę, gdyż w Niemczech znajdują się co najmniej dwie miejscowości o tej nazwie)

Czas wydarzenia: 15 WRZ o 17:00 – 17 WRZ o 14:00 

Link do wydarzenia

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Trwa nabór na warszawski, płatny kurs na EX-IN czyli asystenta zdrowienia

16.05. 2022
Kurs skierowany jest do osób, które pokonały co najmniej jeden kryzys zdrowia psychicznego i chcą towarzyszyć innym pacjentom w zdrowieniu.
Szkolenie trwa rok, składa się z 12 comiesięcznych zjazdów weekendowych i rozpocznie się w październiku 2022 roku.

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy, którzy leczą się psychiatrycznie

04.05.2022
Przestawiamy ulotki z informacjami, kierowanymi do osób doświadczających kryzysu psychicznego, które przybyły z Ukrainy i potrzebują kontynuować leczenie w Polsce. Ulotki przygotowało Ministerstwo Zdrowia we współpracy z World Health Organization.

Powstają 34 nowe centra zdrowia psychicznego. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia wypuścił rozporządzenie w tej sprawie. Publikujemy ich listę.

02.05.2022
Wielki skok w reformie ochrony zdrowia psychicznego – Adam Niedzielski, Minister Zdrowia właśnie wypuścił rozporządzenie o utworzeniu kolejnych 34 pilotażowych centrów zdrowia psychicznego. Z już istniejącymi będzie więc teraz takich miejsc już 75.

Ulotki informacyjne dla rodzin z Ukrainy

25.04.2022
Udostępniamy informacyjne ulotki przeznaczone głównie dla rodziców z Ukrainy, którzy z powodu wojny opuścili swoje miejsce zamieszkania i znaleźli się w Polsce lub w innych krajach.

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

14.04.2022
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pierwsza Pomoc Psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców

07.04.2022
Właśnie ukazał się poradnik "Pierwsza Pomoc Psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców". Jak pomóc dzieciom wracać do równowagi?