Aktualności

Biuro Krajowe WHO w Polsce zaprasza na bezpłatne szkolenie dla facylitatorów „Doing what matters in time of stress” (bezpłatne)

31.10.2022

„Doing what matters in time of stress: illustrated guide”, a po polsku „Ważne nawyki w czasie stresu – ilustrowany przewodnik” to poradnik Światowej Organizacji Zdrowia nt. radzenia sobie ze stresem i radzenia sobie z przeciwnościami losu. Poradnik ten ma na celu wyposażenie ludzi w praktyczne umiejętności pomagające radzić sobie ze stresem. Wystarczy kilka minut każdego dnia, aby przećwiczyć techniki samodzielnego radzenia sobie. Przewodnik może być używany samodzielnie lub z towarzyszącymi mu ćwiczeniami audio.

Narzędzie to jest elementem kursu WHO nt. radzenia sobie ze stresem Self-Help Plus (SH+), w ramach serii interwencji psychologicznych Światowej Organizacji Zdrowia o niskiej intensywności. Więcej o ten narzędziu i materiały (w języku ang): https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927

Opierający się na dowodach i szeroko zakrojonych badaniach terenowych, przewodnik jest przeznaczony dla każdego, kto doświadcza stresu, niezależnie od miejsca zamieszkania i okoliczności. Może być wykorzystywany do samodzielnej pracy, samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, jak również jako wsparcie dla innych osób zmagających się ze stresem.

Dla kogo jest szkolenie: Dla specjalistów pracujący w obszarze zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (np. psychologowie, pracownicy socjalni, wolontariusze, studenci psychologii, pedagogiki itp.), którzy chcą zacząć stosować w swojej praktyce „Doing what matters in time of stress”, ale także dla osób szukających narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Język szkolenia: ukraiński, zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski
Czas trwania szkolenia: 3 dni, oraz obowiązkowa superwizja online w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

Dostępne terminy to:
Warszawa // 7-9 grudnia
Kraków // 12-14 grudnia
Rzeszów// 19-21 grudnia

Inne: (jeśli powyższe propozycje nie odpowiadają Ci, prosimy zaznaczyć w formularzu jakim miejscu odpowiadałoby Ci szkolenie w styczniu)
Szkolenia odbędą się, jeśli utworzymy grupy składające się z co najmniej 10 osób. Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie przesłane pocztą elektroniczną. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dobierzemy uczestników na podstawie ich doświadczenia i motywacji.
Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa WHO. Aby wziąć udział w szkoleniu, uczestnicy deklarują 100% obecności w ciągu całego czasu trwania szkolenia oraz udział w trzech superwizjach w kolejnych miesiącach po szkoleniu. Uczestnicy otrzymają certyfikat po ukończeniu szkolenia.

zgłoszenie na szkolenie pod linkiem: https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfsJhkBV7oHVdBFqFkhOdoCUp3hDT8wuAucttzJYE71hFBbRQ%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR09nUfPnVms4FTbYRbDUCAnvpSIMZf063X5i7-V4ko9NKGjHCHSSzC6RxA&h=AT2W2ja9Ss1AIDfTcdIvb9fcOE_P6fww9zpw2o0lHw4QjkkhUam6XTCqYXdYkFzq6muQUstDX27tK8hNr5YrbvsEha4RssNtj3qTHmXAfuawcMv2eifVAAzvK2MUF3Kq45vcb667wU_dxoD8Z8cgk61_Go_wDj08-szlm31QPAQdW1mcuO9llumtdxpNsMs8QSnDD2I3cb-Z2zbENn0jbQ8zhfVvnkJS9geUStiH3IeL

Link do formularza zgłoszeniowego uczestnictwa on-line na konferencji ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego”

16.11.2022
Zapraszamy do uczestnictwa on-line w konferencji ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego”, która odbędzie się w dniu 24.11.2022 roku.

Konferencja – ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego”

09.11.2022
Już 24 listopada 2022 r. odbędzie się konferencja pod tytułem ,,Reforma psychiatrii: wyzwania systemowe związane ze zmianą modelu organizacji ochrony zdrowia psychicznego" organizowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Biurem ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Bezpłatne narzędzie iCBT iFightDepression

24.10.2022
PTTPB objęło patronatem międzynarodowe narzędzie iCBT iFightDepression, sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i dostępne w różnych wersjach językowych, obecnie także polskiej.

Program Pilotażu CZP we współpracy z PFRON począwszy od września 2022 roku uruchamia pilotaż wariantu modelu kompleksowej rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19.09.2022
Model rehabilitacji kompleksowej – to nowe rozwiązanie w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do aktywności społecznej i zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy.

Konferencja Centra Zdrowia Psychicznego – rewolucja czy ewolucja w systemie?

14.09.2022
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji Centra Zdrowia Psychicznego - rewolucja czy ewolucja w systemie?, która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 30 września 2022.
Organizatorami konferencji są: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (DCZP) i Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW). Pertnerem jest Polski Instytut Otwartego Dialogu. Prelegentami będą eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia, Polski, Włoch i Czech. Strona konferencji https://konferencjadczp.pl

Dr Anna Depukat wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii.

8.09.2022
Dr Anna Depukat, kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wzięła dziś udział w konferencji zorganizowanej przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działające przy Instytut Psychiatrii i Neurologii. Konferencja odbyła się pod hasłem Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Razem budzimy nadzieję.

Kwerenda programów specjalistycznych

23.08.2022
Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do 30 września 2022 roku tworzy kwerendę programów specjalistycznych.

Mimo pandemii udało się podwoić liczbę centrów zdrowia psychicznego – rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

11.08.2022
- Wkrótce zostanie skierowana do konsultacji kolejna nowelizacja rozporządzenia pilotażowego, dzięki której włączymy do programu nowe podmioty chcące utworzyć centra zdrowia psychicznego. Znajdzie się tam również zapis o przedłużeniu pilotażu do końca przyszłego roku - wskazuje dr Anna Depukat, kierowniczka Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.