Aktualności

Biuro Krajowe WHO w Polsce zaprasza na bezpłatne szkolenie dla facylitatorów „Doing what matters in time of stress” (bezpłatne)

31.10.2022

„Doing what matters in time of stress: illustrated guide”, a po polsku „Ważne nawyki w czasie stresu – ilustrowany przewodnik” to poradnik Światowej Organizacji Zdrowia nt. radzenia sobie ze stresem i radzenia sobie z przeciwnościami losu. Poradnik ten ma na celu wyposażenie ludzi w praktyczne umiejętności pomagające radzić sobie ze stresem. Wystarczy kilka minut każdego dnia, aby przećwiczyć techniki samodzielnego radzenia sobie. Przewodnik może być używany samodzielnie lub z towarzyszącymi mu ćwiczeniami audio.

Narzędzie to jest elementem kursu WHO nt. radzenia sobie ze stresem Self-Help Plus (SH+), w ramach serii interwencji psychologicznych Światowej Organizacji Zdrowia o niskiej intensywności. Więcej o ten narzędziu i materiały (w języku ang): https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927

Opierający się na dowodach i szeroko zakrojonych badaniach terenowych, przewodnik jest przeznaczony dla każdego, kto doświadcza stresu, niezależnie od miejsca zamieszkania i okoliczności. Może być wykorzystywany do samodzielnej pracy, samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, jak również jako wsparcie dla innych osób zmagających się ze stresem.

Dla kogo jest szkolenie: Dla specjalistów pracujący w obszarze zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (np. psychologowie, pracownicy socjalni, wolontariusze, studenci psychologii, pedagogiki itp.), którzy chcą zacząć stosować w swojej praktyce „Doing what matters in time of stress”, ale także dla osób szukających narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Język szkolenia: ukraiński, zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski
Czas trwania szkolenia: 3 dni, oraz obowiązkowa superwizja online w ciągu kolejnych 3 miesięcy.

Dostępne terminy to:
Warszawa // 7-9 grudnia
Kraków // 12-14 grudnia
Rzeszów// 19-21 grudnia

Inne: (jeśli powyższe propozycje nie odpowiadają Ci, prosimy zaznaczyć w formularzu jakim miejscu odpowiadałoby Ci szkolenie w styczniu)
Szkolenia odbędą się, jeśli utworzymy grupy składające się z co najmniej 10 osób. Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie przesłane pocztą elektroniczną. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dobierzemy uczestników na podstawie ich doświadczenia i motywacji.
Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa WHO. Aby wziąć udział w szkoleniu, uczestnicy deklarują 100% obecności w ciągu całego czasu trwania szkolenia oraz udział w trzech superwizjach w kolejnych miesiącach po szkoleniu. Uczestnicy otrzymają certyfikat po ukończeniu szkolenia.

zgłoszenie na szkolenie pod linkiem: https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfsJhkBV7oHVdBFqFkhOdoCUp3hDT8wuAucttzJYE71hFBbRQ%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR09nUfPnVms4FTbYRbDUCAnvpSIMZf063X5i7-V4ko9NKGjHCHSSzC6RxA&h=AT2W2ja9Ss1AIDfTcdIvb9fcOE_P6fww9zpw2o0lHw4QjkkhUam6XTCqYXdYkFzq6muQUstDX27tK8hNr5YrbvsEha4RssNtj3qTHmXAfuawcMv2eifVAAzvK2MUF3Kq45vcb667wU_dxoD8Z8cgk61_Go_wDj08-szlm31QPAQdW1mcuO9llumtdxpNsMs8QSnDD2I3cb-Z2zbENn0jbQ8zhfVvnkJS9geUStiH3IeL

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.