Aktualności

Centrum Zdrowia Psychicznego będzie w każdym powiecie

28.10.2021

Centra Zdrowia Psychicznego pomagają w zdrowieniu i utrzymaniu zdrowia pacjenta, ale także wspierają rodziny osób zmagających się z chorobami psychicznymi. Tworzenie Centrów jest podstawą Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Od 2018 roku. w ramach pilotażu programu powstały w Polsce 33 takie miejsca. Program potrwa do końca 2022 roku. Szacuje się, że w tym czasie w Polsce powstanie ponad 300 Centrów Zdrowia Psychicznego.

Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Psychicznego Ministerstwa Zdrowia i przewodnicząca zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego tłumaczy, że Centra Zdrowia Psychicznego, czyli opieka środowiskowa jest opieką podstawową w zakresie opieki psychiatrycznej.

Centra Zdrowia Psychicznego nie tylko w dużych miastach

– Centra Zdrowia Psychicznego dają kompleksowość i ciągłość leczenia. Od 2018 r. w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstały w Polsce 33 takie miejsca. Na szczęście, reforma teraz przyśpiesza i planujemy z etapu pilotażu przejść do etapu systemowego wdrążenia – mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierowniczka Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). – Docelowo tych Centrów w Polsce ma być ponad 300. Ponieważ planuje się, że takie Centrum ma powstać w każdym powiecie – mówi Dorota Olczyk. – W listopadzie ma ruszyć kolejne sześć. Być może zostaną włączane do pilotażu, jednak wolelibyśmy, aby nowe Centra ruszały już w perspektywie systemowej – zaznaczyła.

 

Cały tekst: https://www.ann-zdrowie.pl/baza-newsow/centra-zdrowia-psychicznego/?fbclid=IwAR2g76_gh6kUwhA9qE2wnRXhDqqWwoMVst77czuzvjG0xNkid1KIl6WYajU

Źródło: zdrowie.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.