Aktualności

Czy asystenci zdrowienia wejdą na stałe do systemu ochrony zdrowia psychicznego?

16.07.2019

Asystent zdrowienia to osoba, która doświadczyła kryzysu psychicznego, przebyła specjalistyczny kurs i staż zawodowy, a obecnie wspomaga pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego ”Leonardo”, która przeszkoliła stu asystentów zdrowienia zabiega o to, by ich zajęcie stało się nowym, pełnoprawnym zawodem.

Asystenci zdrowienia (AZ) uczestniczyli w specjalistycznych kursach realizowanych przez Fundację „Leonardo” wraz z partnerami, od września 2016 do lutego 2019 w ramach projektu ”Nowy zawód: Ekspert przez Doświadczenie (”EX-IN”)”.

Koncepcja peer suport, na bazie której powstał niemiecki model szkolenia ”EX-IN” (Experienced Involvement) jest z powodzeniem stosowana w Niemczech, ale i w Szwajcarii, Finlandii, USA i Wielkiej Brytanii. Zakłada, że osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego (np. psychozy, zaburzeń nastroju etc.) po przebyciu stosownego przeszkolenia będą wspomagać pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego.

Przejdź do artykułu: http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Czy-asystenci-zdrowienia-wejda-na-stale-do-systemu-ochrony-zdrowia-psychicznego,196127,8.html

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.