Józefa Szczurek-Żelazko na spotkaniu liderów Centrów Zdrowia Psychicznego

Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, otworzyła konferencję naukowo-szkoleniową Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego w Olszynie pod Łodzią. Mówiła o tym, że jednym z priorytetów ministerstwa zdrowia jest powiększanie nakładów finansowych na psychiatrię i rozwijanie leczenia środowiskowego, dostępnego, blisko domu, włączającego w pomoc bliskich, dostosowanego do potrzeb pacjenta. Podkreślała, że pilotaż jest wstępem do zmian systemu leczenia w Polsce, że celem jest to, żeby Centra Zdrowia Psychicznego objęły opieką wszystkich mieszkańców Polski. – Przyszłam tu po to, żeby posłuchać państwa – mówiła Pani Minister. – Mam nadzieję, że liczba centrów szybko się będzie zwiększała, co wymaga zwiększenia nakładów finansowych na psychiatrię – wtórował jej Marek Balicki, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Na spotkaniu rozmawiano między innymi o nowym zarządzeniu NFZ zgodnie z którym pacjenci mają składać podpis po każdej odbytej wizycie u psychoterapeuty czy konsultacji z psychologiem. O tym, że nie każdy pacjent psychiatryczny jest w stanie złożyć taki podpis. Adam Zabrzygraj z mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego na Mokotowie powiedział, że dużym problemem centrów są pacjenci, którzy podają fikcyjne adresy, żeby zostać otoczeni opieką. Gdy okazuje się, że nie mieszkają na Mokotowie trudno rozliczyć pomoc dla nich. Każde centrum ma teren swojej obecności. Listę Centrów Zdrowia Psychicznego i informację o obszarach ich odpowiedzialności można znaleźć na stronie czp.org.pl.
Organizatorem spotkania było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Zdrowienia.