Lekarze chcą przywracania bezpośredniego kontaktu z pacjentem – nowe stanowiska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Psychiatrzy rekomendują przywracanie udzielania bezpośrednich porad lekarskich, psychologicznych i sesji psychoterapii w lecznictwie ambulatoryjnym i przywracanie funkcjonowania psychiatrycznych oddziałów dziennych, oddziałów dziennych leczenia uzależnień i oddziałów dziennych dla dzieci i młodzieży.

W trakcie posiedzenia plenum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 19.05.2020 przyjęto stanowisko w sprawie świadczeń ambulatoryjnych o następującej treści:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) rekomenduje, aby uwzględniając regionalne uwarunkowania epidemiologiczne i stosując się do ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, przywracać udzielanie bezpośrednich porad lekarskich, psychologicznych i sesji psychoterapii w lecznictwie ambulatoryjnym osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz w poradniach leczenia uzależnień.

Ponadto przyjęto stanowisko PTP w sprawie funkcjonowania oddziałów dziennych o następującej treści: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) rekomenduje, aby uwzględniając regionalne uwarunkowania epidemiologiczne i stosując się do ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, przywracać funkcjonowanie psychiatrycznych oddziałów dziennych, oddziałów dziennych leczenia uzależnień i oddziałów dziennych dla dzieci i młodzieży.

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne