Podsumowanie Roku Psychiatrii

W 2019 roku obchodziliśmy 25. rocznicę uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Bartłomiej Chmielowiec upamiętnił to wydarzenie ogłaszając Rok Psychiatrii u Rzecznika Praw Pacjenta. Dziś Biuro Rzecznika Praw Pacjenta podsumowuje te dwanaście miesięcy. Zapraszamy do zapoznania się z tym podsumowaniem: https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta-podsumowuje-rok-psychiatrii?fbclid=IwAR10eUqyQXHIiuomvAxxQGfDHiEfH14AUC2QI6I5MWBgnyOQUflB7lqeL2g

Praca Biura Rzecznika Praw Pacjenta na rzecz osób z doświadczeniem trwa rzecz jasna dalej. W związku z sytuacją związaną z koronawirusem do odbierania telefonu infolinii rzecznika 800 190 590 oddelegowano 10 rzeczników pacjenta psychiatrycznego, żeby rozmawiali z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Zwykle rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego pracują w szpitalu odwiedzając oddział po oddziale, by pomagać pacjentom, wysłuchiwać ich, udzielać rad, proponować rozwiązania ich problemów.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta odbiera teraz pięć razy więcej telefonów od pacjentów niż zwykle, dzwoniących z różnymi problemami, szukających rady i wsparcia. Między innymi od osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Na stronie Rzecznika Praw pacjenta czytamy: „W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, personelu szpitala oraz samych rzeczników, od 16 marca br. pacjenci przebywający w tych szpitalach oraz osoby, które chciałyby uzyskać wsparcie dotyczące praw pacjenta mogą skontaktować się z Rzecznikami Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego telefonicznie oraz mailowo (psychiatria@rpp.gov.pl). Mogą również zadzwonić pod numer bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590

Osoby przebywające na leczeniu w szpitalach, w których do tej pory pracował Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w pierwszej kolejności proszone są o kontakt telefoniczny bezpośrednio z tą osobą. Jeśli w szpitalu psychiatrycznym nie ma Rzecznika możliwy jest kontakt z osobami wyznaczonymi do doraźnej pomocy według podziału na następujące województwa:

•lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie – Pani Martyna Bagińska, tel. 664-084-563

•kujawsko – pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie – Pani Barbara Lipecka, tel. 664-084-016

•łódzkie, małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie – Pani Sylwia Wasilewska,
tel. 789-404-794

•dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie – Pan Maciej Zieliński, tel. 664-083-310

Osoby kontaktujące się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, proszone są o podanie poniższych informacji, które pozwolą szybko udzielić wsparcia:

•imię i nazwisko pacjenta

•miejscowość, nazwę szpitala oraz oddziału, w którym pacjent przebywa

•numer telefonu oraz adres mailowy do siebie.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta