Popołudnie RDC: opieka psychiatryczna w Polsce

O Centrach Zdrowia Psychicznego w Radiu Dla Ciebie Anna Olearczuk, asystentka zdrowienia i Marek Balicki, psychiatra, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii.

Zapraszamy do posłuchania

– We wszystkich miejscach, gdzie działa pilotaż, obejmując swoją odpowiedzialnością dwa miliony dziewięćset mieszkańców, widzimy pozytywne zmiany. Dzięki Centrom Zdrowia Psychicznego została zdjęta bariera dostępności do pomocy w kryzysie zdrowia psychicznego – mówi Marek Balicki.
– Zadaniem asystentów zdrowienia jest wspieranie osób, które są w kryzysie. Pomóc im wejść na drogę zdrowienia i nią podążać. Motywować – mówi Anna Olearczuk.

Asystent zdrowienia to osoba, która doświadczyła kryzysu psychicznego, opanowała go, skończyła kurs na asystenta zdrowienia, ma za sobą staż w szpitalu psychiatrycznym i teraz służy wsparciem osobom, które w kryzysie trwają i ich bliskim. Asystenci zdrowienia mogą być zatrudniani w Centrach Zdrowia Psychicznego, w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, w szpitalach psychiatrycznych. Pani Anna Olearczuk pracuje w Szpitalu Bielańskim w Warszawie jest też wolontariuszką Fundacji eF kropka, zajmującej się pomaganiem osobom w kryzysie, organizowaniem Kongresu Zdrowia Psychicznego, prowadzeniem grupy integracyjnej dla ludzi po kryzysie i szkoleniami m.in. dla policji, straży miejskiej, studentów psychologii. Wolontariusze eFkropki opowiadają na nich, jak kryzys wygląda z perspektywy osoby go doświadczającej, o tym jak z nią rozmawiać.

Marek Balicki jest jednym z inicjatorów transformacji opieki psychiatrycznej skoncentrowanej na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego. Centra Zdrowia Psychicznego powstają, żeby pomoc była jak najbliżej domu, dostępna, przyjazna, zróżnicowana, dopasowana do potrzeb zgłaszającej się po wsparcie osoby. Chodzi o to by osoby doświadczające depresji, gwałtownych skoków nastroju czy problemów z lękiem dostały jak najszybciej pomoc, tak, żeby kryzys nie miała szansy się zaostrzyć. W Centrach pomoc dostają zarówno osoby, które pierwszy raz szukają specjalistycznego wsparcia jak i te, które od dawna mają kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Centra proponują regularne wizyty u psychiatry, terapię indywidualną lub grupową, leczenie na oddziale dziennym i łóżka kryzysowe na wypadek gdyby potrzebna była opieka całodobowa. W tej chwili w Polsce działa 27 takich miejsc, w przyszłym roku dołączy do nich 7 kolejnych. Marek Balicki jest kierownikiem Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zajmuje się m.in. wspieraniem Centrów w ich działalności.