Rozwijanie leczenia środowiskowego tematem spotkania organizowanego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

O plusach leczenia środowiskowego rozmawiano na spotkaniu grup roboczych w ramach aktualizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Regina Bisikiewicz z Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu mówiła o potrzebie rozwinięcia sieci usług lokalnych wspierających osoby
z problemem zdrowia psychicznego, partnerskiego podejścia do pacjenta, dostosowywania pomocy do indywidualnych potrzeb osoby w kryzysie, o budowaniu dla niej poczucia bezpieczeństwa.  Centra Zdrowia Psychicznego, systemy wsparcia społecznego i przywracanie uczestnictwa społecznego (nauka, praca, relacje) to elementy, z których składa się środowiskowa opieka psychiatryczna – mówił dr Marek Balicki, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zaznaczył, że środowiskowy model poprawia jakość leczenia psychiatrycznego – jego dostępność, ciągłość i skuteczność, sprzyja zdrowieniu, ogranicza rozmiary i negatywne skutki hospitalizacji, uruchamia inicjatywy i zasoby społeczne lokalnej społeczności, przeciwdziała stygmatyzacji i wykluczeniu, zapewnia warunki do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi. Przypomniał,
że Centra Zdrowia Psychicznego działające w ramach pilotażowego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami
z zaburzeniami psychicznymi na określonym terytorium w formie: pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej. W każdym z nich działa przynajmniej jeden punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny do którego można przyjść na konsultację bez wcześniejszego zapisywania się od poniedziałku do piątku, od godz. 8 do 18. Profesor Jacek Wciórka, Przewodniczący Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, przedstawił model działania mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego działającego w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w centrum będą dostępne mobilne zespoły wsparcia, pomoc w sprawach socjalnych, mieszkania chronione – treningowe i wspierane, grupy wsparcia dla pacjentów i rodzin, wspieranie ruchu samopomocowego i doradztwo i asysta zatrudnienia. Na spotkaniu mówiono o zaletach tworzenia małych oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych ze względu na to, że otwierają pacjentom doświadczającym kryzysu psychicznego dostęp do leczenia somatycznego. Jest to o tyle ważne, że średnio życie osoby ze zdiagnozowaną schizofrenią jest o kilka lat krótsze ze względu za zaniedbanie innych chorób na które dotykają pacjenta.

W spotkaniu brali udział m.in. Mariusz Panek z Fundacji Leonardo, Mateusz Biernat z Fundacji Człowiek, Piotr Źrebiec i Jakub Andryańczuk z Fundacji eFkropka.