Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

W trakcie posiedzenia Plenum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 19 stycznia 2021 roku uchwalono Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Psychiatrzy w swoim stanowisku zapewniają, że osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi (obejmującymi między innymi zaburzenia spektrum schizofrenii (wg ICD-10: F20, F22, F25) i chorobę afektywną dwubiegunową (wg ICD-10: F31) spełniają kryteria dla etapu I szczepień przeciwko COVID-19 gdyż należą do grupy chorych z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 i jednocześnie wymagają przewlekłego leczenia i wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Dalej czytamy: “Ponieważ osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi doświadczają często dyskryminacji, strukturalnego wykluczenia i stygmatyzacji, także w kontaktach z placówkami służby zdrowia, Plenum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego apeluje o dbałość w znoszeniu barier i priorytetowe traktowanie szczepień tej grupy.

Nasz apel kierujemy do wszystkich zaangażowanych w realizację powszechnych szczepień populacji naszego kraju: Do Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w akcję szczepień.

W szczególny sposób prosimy wszystkich lekarzy psychiatrów i pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego o podejmowanie w lokalnych warunkach możliwych działań i inicjatyw ułatwiających kwalifikację i dostęp do szczepienia naszym pacjentom”.

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne