Aktualności

Kolejne placówki w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

02.12.2019

Minister zdrowia zmienia rozporządzenie w sprawie programu dotyczącego centrów zdrowia psychicznego. Powodem są przede wszystkim plany rozszerzenia pilotażu o kolejne ośrodki. Chodzi o województwa wielkopolskie i opolskie, gdzie nie ma ani jednego CZP. Publikujemy kryteria oceny wniosków.

Rozporządzenie z 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 852 i 1786 oraz z 2019 r. poz. 1953) w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego zostanie zmienione. W uzasadnieniu podano, że potrzeba zmiany wynika przede wszystkim z potrzeby rozszerzenia programu pilotażowego o kolejnych realizatorów. Obecnie pilotażu bierze udział 28 placówek. Nadal są jednak województwa, gdzie nie ma ani jednego CZP, należą do nich woj. wielkopolskie i opolskie.

Cały artykuł: https://www.termedia.pl/mz/Kolejne-placowki-w-pilotazu-centrow-zdrowia-psychicznego,36203.html?fbclid=IwAR1Hsi6Xwv7QdBfbLZ1Xo4hLz3vcXItqH3k2Ex7-AwcCYfrAgtxirUFN71o

 

Źródło: Menadżer Zdrowia, autor: Monika Stelmach

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.