Aktualności

Konferencja praktyków i entuzjastów Otwartego Dialogu z całego świata w Warszawie

25.08.2019

Piątek, 30 sierpnia to dzień wykładowy na trwającej w Warszawie  24th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis. Jest to międzynarodowa konferencja poświęcona podejściu Otwartego Dialogu we wspieraniu osób doświadczających kryzysu psychicznego. Po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

Dzień wykładowy konferencji przeznaczony jest na rozmowy z osobami zaangażowanymi od 2011 roku w rozwój Otwartego Dialogu w Polsce, a także na poznanie członków sieci międzynarodowej, którzy wspierają od początku polski zespół. Przedstawione zostaną też Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, utworzone w ramach projektu PO WER „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, które wykorzystują Otwarty Dialog w codziennej pracy z osobą doświadczającą kryzysu i jej siecią społeczną. Oto plan dnia: 

8.00 – 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 Przywitanie – dr Marek Balicki ( Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii)

9.15 – 10.00 prof Bogdan de Barbaro (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – jako pierwszy w Polsce zainteresował się podejściem Otwartego Dialogu – rozmowa.
prof Jaakko Seikkula (Finlandia), „Otwarty Dialog w nowej erze systemu zdrowia psychicznego” – wykład

10.00 – 11.00 prof Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii) i dr n. med Aldona Krawczyk – jako pierwsi lekarze psychiatrzy umożliwili odbycie kursu Otwartego Dialogu swojemu zespołowi – rozmowa

dr n. med Werner Schuetze ( Niemcy) – kluczowy trener Otwartego Dialogu w Polsce, „Podajemy sobie ręce ponad granicami – wprowadzenie Otwarty Dialog w Polsce” – wykład

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 dr n. med Renata Wallner (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) – trener Otwartego Dialogu pracujący od 2013 r. z dr Wernerem Schuetze oraz dr. Cezary Żechowski (UKSW)) – rozmowa

Magnus P. Hald ( Norwegia) – umożliwił 2-letni projekt (2013-2015) upowszechniający Otwarty Dialog w sześciu krajach, „Próba wykorzystania myślenia sieciowego w programie leczenia bez neuroleptyków” – wykład

12.30 – 13.30 lek med Bożena Piróg, Aleksandra Lisińska-Jarża- pierwsze absolwentki kursu Otwartego Dialogu (Wrocław, 2014) – rozmowa

Pina Ridente ( Włochy), „Prawa człowieka i środowiskowe centra zdrowia psychicznego w Trieście: dzielenie się dialogami” – wykład

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30 Beata Walter, Mariusz Panek i dr Tomasz Rowiński, współtwórcy modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) w oparciu o europejskie dobre praktyki – rozmowa

lek med Izabela Ciuńczyk ( Dyrektor ŚCZP w Koszalinie) – wdraża model zintegrowanych  usług medycznych i społecznych w lokalnej społeczności , „Jak to jest być pionierem reformy systemu zdrowia psychicznego – blaski i cienie” – wykład

15.30 – 16.30 prof. Maria Załuska, Anna Lubowicka-Kossowska i Monika Dąbrowska-Kowalska, absolwentki kursu Otwartego Dialogu z 2016 roku, obecnie prowadzą ŚCZP dla dorosłych w Warszawie-Bielany

dr. med. Rolf Michels ( Niemcy), „Wdrażanie zasad Otwartego Dialogu w oddziale psychiatrycznym szpitala ogólnego – doświadczenia projektu pilotażowego w Niemczech” – wykład

16.30 – 17.00 Refleksje na koniec dnia wykładowego: prof Anders Lindseth, prof Bogdan de Barbaro, prof Jaakko Seikkula, prof Jacek Wciórka, dr Marek Balicki.

W programie konferencji są ponadto pre-seminarium, które poprowadzi prof. Jaakko Seikkula (Finlandia) w środę 28 sierpnia, warsztat=y, które odbędą się w dniu klinicznym – czwartek (29.08.). Sobota (31.08.) to dzień zarezerwowany na temat „Badania i rozwój” .  W sesji plenarnej wystąpi prof. Jaakko Seikkulę  i dr Luc De Bry (Belgia). Drugą część dnia przeznaczona jest na warsztaty.

Konferencja odbywa się w Radisson Blu Sobieski Hotel. Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Otwartego Dialogu. https://otwartydialog.pl

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.