Aktualności

Konferencja praktyków i entuzjastów Otwartego Dialogu z całego świata w Warszawie

25.08.2019

Piątek, 30 sierpnia to dzień wykładowy na trwającej w Warszawie  24th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis. Jest to międzynarodowa konferencja poświęcona podejściu Otwartego Dialogu we wspieraniu osób doświadczających kryzysu psychicznego. Po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

Dzień wykładowy konferencji przeznaczony jest na rozmowy z osobami zaangażowanymi od 2011 roku w rozwój Otwartego Dialogu w Polsce, a także na poznanie członków sieci międzynarodowej, którzy wspierają od początku polski zespół. Przedstawione zostaną też Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, utworzone w ramach projektu PO WER „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, które wykorzystują Otwarty Dialog w codziennej pracy z osobą doświadczającą kryzysu i jej siecią społeczną. Oto plan dnia: 

8.00 – 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 Przywitanie – dr Marek Balicki ( Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii)

9.15 – 10.00 prof Bogdan de Barbaro (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – jako pierwszy w Polsce zainteresował się podejściem Otwartego Dialogu – rozmowa.
prof Jaakko Seikkula (Finlandia), „Otwarty Dialog w nowej erze systemu zdrowia psychicznego” – wykład

10.00 – 11.00 prof Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii) i dr n. med Aldona Krawczyk – jako pierwsi lekarze psychiatrzy umożliwili odbycie kursu Otwartego Dialogu swojemu zespołowi – rozmowa

dr n. med Werner Schuetze ( Niemcy) – kluczowy trener Otwartego Dialogu w Polsce, „Podajemy sobie ręce ponad granicami – wprowadzenie Otwarty Dialog w Polsce” – wykład

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.30 dr n. med Renata Wallner (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) – trener Otwartego Dialogu pracujący od 2013 r. z dr Wernerem Schuetze oraz dr. Cezary Żechowski (UKSW)) – rozmowa

Magnus P. Hald ( Norwegia) – umożliwił 2-letni projekt (2013-2015) upowszechniający Otwarty Dialog w sześciu krajach, „Próba wykorzystania myślenia sieciowego w programie leczenia bez neuroleptyków” – wykład

12.30 – 13.30 lek med Bożena Piróg, Aleksandra Lisińska-Jarża- pierwsze absolwentki kursu Otwartego Dialogu (Wrocław, 2014) – rozmowa

Pina Ridente ( Włochy), „Prawa człowieka i środowiskowe centra zdrowia psychicznego w Trieście: dzielenie się dialogami” – wykład

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30 Beata Walter, Mariusz Panek i dr Tomasz Rowiński, współtwórcy modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) w oparciu o europejskie dobre praktyki – rozmowa

lek med Izabela Ciuńczyk ( Dyrektor ŚCZP w Koszalinie) – wdraża model zintegrowanych  usług medycznych i społecznych w lokalnej społeczności , „Jak to jest być pionierem reformy systemu zdrowia psychicznego – blaski i cienie” – wykład

15.30 – 16.30 prof. Maria Załuska, Anna Lubowicka-Kossowska i Monika Dąbrowska-Kowalska, absolwentki kursu Otwartego Dialogu z 2016 roku, obecnie prowadzą ŚCZP dla dorosłych w Warszawie-Bielany

dr. med. Rolf Michels ( Niemcy), „Wdrażanie zasad Otwartego Dialogu w oddziale psychiatrycznym szpitala ogólnego – doświadczenia projektu pilotażowego w Niemczech” – wykład

16.30 – 17.00 Refleksje na koniec dnia wykładowego: prof Anders Lindseth, prof Bogdan de Barbaro, prof Jaakko Seikkula, prof Jacek Wciórka, dr Marek Balicki.

W programie konferencji są ponadto pre-seminarium, które poprowadzi prof. Jaakko Seikkula (Finlandia) w środę 28 sierpnia, warsztat=y, które odbędą się w dniu klinicznym – czwartek (29.08.). Sobota (31.08.) to dzień zarezerwowany na temat „Badania i rozwój” .  W sesji plenarnej wystąpi prof. Jaakko Seikkulę  i dr Luc De Bry (Belgia). Drugą część dnia przeznaczona jest na warsztaty.

Konferencja odbywa się w Radisson Blu Sobieski Hotel. Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Otwartego Dialogu. https://otwartydialog.pl

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.