Aktualności

Założenia reformy psychiatrii: Pacjent ma być leczony w domu, nie w szpitalu

13.02.2020

Autorka: Agata Szczepańska

W pierwszym etapie pilotażu powstało 27 centrów zdrowia psychicznego (CZP) – placówek, które zapewniają opiekę określonej populacji, czyli mieszkańcom swojego rejonu. Ma to być opieka blisko miejsca zamieszkania, w której szpital jest ostatecznością. Centra zapewniają różne formy wsparcia, dopasowane do potrzeb. W pilnych przypadkach oferują konsultację w ciągu 72 godzin, w każdym działa punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, który przyjmuje pacjentów i ocenia się w nim, jak szybko trzeba udzielić pomocy. (…)

Pilotaż zaplanowano na trzy lata. Choć do końca zostało jeszcze około półtora roku, aby nie zaprzepaścić jego efektów, już teraz zaangażowani w niego eksperci pracują nad zmianami w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.).

– Przygotowujemy – w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia – małą nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Chcemy, aby wpisane do niej zostało to, co wypracowaliśmy w pilotażu – mówi DGP prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii. (…)
W opinii Marka Balickiego (pełnomocnika ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii, kierownika biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego) na to, by centra zdrowia psychicznego objęły cały kraj, potrzeba jeszcze kilku lat. – Teraz, na mocy ostatnich decyzji, będą 34 centra, kolejnych kilka kandydatur czeka, pewnie w pierwszym półroczu wejdzie pięć albo sześć nowych, będzie rozszerzanie rejonu niektórych już działających – mówi pełnomocnik. (…)

Profesor Andrzej Cechnicki, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ, jeden z pionierów leczenia środowiskowego, podkreśla, że już teraz można powiedzieć, że pilotaż spełnił swoje zdanie. – Widzimy już duże korzyści z wprowadzonych zmian organizacji i finansowania: spada liczba hospitalizacji, rośną integracja opieki, jej dostępność, szybkość działania, uczymy się tego coraz lepiej – mówi.

Cały tekst: https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1453506,zalozenia-reformy-psychiatrii-dorolych-i-dzieci.html?fbclid=IwAR1ba3TGBMoSfgTFWRrSgAY1KepL2H1gOJ4dKUkeiAIHa70ZCtu8M2dMinM

Źródło: Gazeta Prawna

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.