Aktualności

Pani Adriana, i pan Piotr, asystenci zdrowienia w Centrum Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu o swojej pracy:

07.12.2021

Jako asystenci zdrowienia pracujemy na oddziale dziennym. Towarzyszymy osobom, które znajdują się w kryzysie psychicznym. Dzielimy się własnym doświadczeniem przebytej choroby. Pokazujemy, że można ją pokonać i dajemy pacjentom nadzieję, że dobra przyszłość jest możliwa. Wspieramy ich w powrocie do zdrowia, w powrocie do funkcjonowania w rodzinie, zakładzie pracy oraz środowisku. Pracujemy z podopiecznymi nad tym, aby przywrócić im poczucie sprawczości, poczucie wpływu na swoje życie, poczucie sensu życia.
Nasza praca polega na budowaniu z pacjentami relacji, która jest oparta na wzajemnym zaufaniu. Nie oceniamy nikogo, nie odrzucamy, staramy się być obok, wysłuchać, dowiedzieć się, jak możemy pomóc. Na oddziale prowadzimy wiele rozmów z podopiecznymi, ale też służymy pomocą podczas załatwiania wielu spraw, z którymi jest im ciężko. Jest to pomoc przy wypełnianiu wniosków o rentę, czy grupę osoby niepełnosprawnej. Pomoc w poszukiwaniu pracy i motywowaniu pacjentów do podjęcia pracy i zawalczenia o siebie. Często dzielimy się swoim doświadczeniem w przełamywaniu barier, jakie napotkaliśmy podczas próby powrotu do zdrowia i pracy. W porozumieniu z zespołem terapeutycznym prowadzimy różne zajęcia, wspieramy pacjentów w procesie zdrowienia. Są to zajęcia z psychoedukacji, połączone z zajęciami integracyjnymi. Prowadzimy także zajęcia teatralne. Udaje nam się wspólnie z podopiecznymi tworzyć autorskie sztuki teatralne. Staramy się pobudzać uczestników do kreatywności i stworzenia własnych małych dzieł. Ostatnio przygotowaliśmy pantomimę na podstawie własnego scenariusza oraz poranek z poezją. Zauważyliśmy, że zajęcia artystyczne, jakie prowadzimy, dają naszym podopiecznym dużo radości i zadowolenia. Prowadzimy także zajęcia z choreoterapii – są to tańce w kręgu pochodzące z różnych stron świata. Bardzo lubimy taniec i staramy się zarazić nim osoby z oddziału.
Z naszego doświadczenia, jakie zdobyliśmy, widzimy, że osoby w kryzysie czy po nim, potrzebują traktowania ich jak partnerów w rozmowie lub podejmowaniu różnych aktywności. Chcą pracować, chodzić na spacery, spotykać się towarzysko, po prostu żyć bez stygmatyzowania i patrzenia na nich tylko przez pryzmat choroby. Chcą być zauważeni i docenieni jako osoby, które coś potrafią, mają swoje zainteresowania, chcą być traktowani indywidualnie jako osoby z charakterystycznymi dla nich cechami osobowości.
Niedawno otrzymaliśmy od naszego doktora propozycję poprowadzenia Klubu Pacjenta. Mamy nadzieję, że uda się to zrealizować. Poza spotkaniami w oddziale chcemy organizować wyjścia do miasta, kina czy muzeum. Żeby życie było jak życie poza murami szpitala.

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.