Aktualności

Popołudnie RDC: opieka psychiatryczna w Polsce

19.12.2019

O Centrach Zdrowia Psychicznego w Radiu Dla Ciebie Anna Olearczuk, asystentka zdrowienia i Marek Balicki, psychiatra, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii.

Zapraszamy do posłuchania: https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-opieka-psychiatryczna-w-polsce/?fbclid=IwAR2-nTok3TDmYu2YlRPGPuSUVR0ZFvJkwUTK4JaGVai9Eqe5YUfrPvhR2mY

– We wszystkich miejscach, gdzie działa pilotaż, obejmując swoją odpowiedzialnością dwa miliony dziewięćset mieszkańców, widzimy pozytywne zmiany. Dzięki Centrom Zdrowia Psychicznego została zdjęta bariera dostępności do pomocy w kryzysie zdrowia psychicznego – mówi Marek Balicki.
– Zadaniem asystentów zdrowienia jest wspieranie osób, które są w kryzysie. Pomóc im wejść na drogę zdrowienia i nią podążać. Motywować – mówi Anna Olearczuk.

Asystent zdrowienia to osoba, która doświadczyła kryzysu psychicznego, opanowała go, skończyła kurs na asystenta zdrowienia, ma za sobą staż w szpitalu psychiatrycznym i teraz służy wsparciem osobom, które w kryzysie trwają i ich bliskim. Asystenci zdrowienia mogą być zatrudniani w Centrach Zdrowia Psychicznego, w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, w szpitalach psychiatrycznych. Pani Anna Olearczuk pracuje w Szpitalu Bielańskim w Warszawie jest też wolontariuszką Fundacji eF kropka, zajmującej się pomaganiem osobom w kryzysie, organizowaniem Kongresu Zdrowia Psychicznego, prowadzeniem grupy integracyjnej dla ludzi po kryzysie i szkoleniami m.in. dla policji, straży miejskiej, studentów psychologii. Wolontariusze eFkropki opowiadają na nich, jak kryzys wygląda z perspektywy osoby go doświadczającej, o tym jak z nią rozmawiać.

Marek Balicki jest jednym z inicjatorów transformacji opieki psychiatrycznej skoncentrowanej na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego. Centra Zdrowia Psychicznego powstają, żeby pomoc była jak najbliżej domu, dostępna, przyjazna, zróżnicowana, dopasowana do potrzeb zgłaszającej się po wsparcie osoby. Chodzi o to by osoby doświadczające depresji, gwałtownych skoków nastroju czy problemów z lękiem dostały jak najszybciej pomoc, tak, żeby kryzys nie miała szansy się zaostrzyć. W Centrach pomoc dostają zarówno osoby, które pierwszy raz szukają specjalistycznego wsparcia jak i te, które od dawna mają kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Centra proponują regularne wizyty u psychiatry, terapię indywidualną lub grupową, leczenie na oddziale dziennym i łóżka kryzysowe na wypadek gdyby potrzebna była opieka całodobowa. W tej chwili w Polsce działa 27 takich miejsc, w przyszłym roku dołączy do nich 7 kolejnych. Marek Balicki jest kierownikiem Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zajmuje się m.in. wspieraniem Centrów w ich działalności.

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.