Aktualności

Popołudnie RDC: opieka psychiatryczna w Polsce

19.12.2019

O Centrach Zdrowia Psychicznego w Radiu Dla Ciebie Anna Olearczuk, asystentka zdrowienia i Marek Balicki, psychiatra, pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii.

Zapraszamy do posłuchania: https://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-opieka-psychiatryczna-w-polsce/?fbclid=IwAR2-nTok3TDmYu2YlRPGPuSUVR0ZFvJkwUTK4JaGVai9Eqe5YUfrPvhR2mY

– We wszystkich miejscach, gdzie działa pilotaż, obejmując swoją odpowiedzialnością dwa miliony dziewięćset mieszkańców, widzimy pozytywne zmiany. Dzięki Centrom Zdrowia Psychicznego została zdjęta bariera dostępności do pomocy w kryzysie zdrowia psychicznego – mówi Marek Balicki.
– Zadaniem asystentów zdrowienia jest wspieranie osób, które są w kryzysie. Pomóc im wejść na drogę zdrowienia i nią podążać. Motywować – mówi Anna Olearczuk.

Asystent zdrowienia to osoba, która doświadczyła kryzysu psychicznego, opanowała go, skończyła kurs na asystenta zdrowienia, ma za sobą staż w szpitalu psychiatrycznym i teraz służy wsparciem osobom, które w kryzysie trwają i ich bliskim. Asystenci zdrowienia mogą być zatrudniani w Centrach Zdrowia Psychicznego, w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, w szpitalach psychiatrycznych. Pani Anna Olearczuk pracuje w Szpitalu Bielańskim w Warszawie jest też wolontariuszką Fundacji eF kropka, zajmującej się pomaganiem osobom w kryzysie, organizowaniem Kongresu Zdrowia Psychicznego, prowadzeniem grupy integracyjnej dla ludzi po kryzysie i szkoleniami m.in. dla policji, straży miejskiej, studentów psychologii. Wolontariusze eFkropki opowiadają na nich, jak kryzys wygląda z perspektywy osoby go doświadczającej, o tym jak z nią rozmawiać.

Marek Balicki jest jednym z inicjatorów transformacji opieki psychiatrycznej skoncentrowanej na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego. Centra Zdrowia Psychicznego powstają, żeby pomoc była jak najbliżej domu, dostępna, przyjazna, zróżnicowana, dopasowana do potrzeb zgłaszającej się po wsparcie osoby. Chodzi o to by osoby doświadczające depresji, gwałtownych skoków nastroju czy problemów z lękiem dostały jak najszybciej pomoc, tak, żeby kryzys nie miała szansy się zaostrzyć. W Centrach pomoc dostają zarówno osoby, które pierwszy raz szukają specjalistycznego wsparcia jak i te, które od dawna mają kłopoty ze zdrowiem psychicznym. Centra proponują regularne wizyty u psychiatry, terapię indywidualną lub grupową, leczenie na oddziale dziennym i łóżka kryzysowe na wypadek gdyby potrzebna była opieka całodobowa. W tej chwili w Polsce działa 27 takich miejsc, w przyszłym roku dołączy do nich 7 kolejnych. Marek Balicki jest kierownikiem Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zajmuje się m.in. wspieraniem Centrów w ich działalności.

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.