Aktualności

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022

Rozpoczęły się prace nad standardami terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego. Do panelu wprowadziły dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu NPOZP i Małgorzata Łyciuk-Bzdyra, kierownik projektu horyzontalnego POWR UKSW. Pierwszy wykład ”Standaryzacja usług medycznych a ścieżka pacjenta” przygotowany wraz z Mariuszem Pankiem prowadzącym CZP Leonardo da Vinci w Wieliczce przedstawił Dariusz Baran przedstawiciel projektu horyzontalnego POWR UKSW. Przed przystąpieniem do pilotażu prowadzone przez Mariusza Panka wielickie centrum działało w ramach POWER-a. Wykład „Warunki skuteczności publicznej pomocy w kryzysach zdrowia psychicznego – w trudnych i mniej trudnych czasach” – wygłosił prof. Jacek Wciórka, jeden z inicjatorów NPOZP i ekspert wspierający projekt horyzontalny POWR na UKSW. Po części wykładowej odbyły się 4 sesje warsztatowo-dyskusyjne: „Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny/ zespół pierwszego kontaktu – Wyzwania jakości pracy”, „Konceptualizacja przypadku i włączenie sieci oparcia”, „Plan Terapii i Zdrowienia/ Indywidualny Plan Zdrowienia – Operacjonalizacja i standaryzacja dokumentacji”, „Ocena skuteczności procesów zdrowienia”.

W pracy nad standardami terapeutycznymi chodzi przede wszystkim o doprecyzowanie ścieżki pacjenta, w pracach nad nimi ważne jest branie pod uwagę jego potrzeb i jego perspektywy. Prace nad standardami toczą się też w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w kontakcie z Biurem do spraw pilotażu NPOZP. Biuro prosiło o uwagi w sprawie standardów terapeutycznych osoby związane z już działającymi centrami zdrowia psychicznego.

Wszystkie uwagi, pomysły i inne elementy standardów funkcjonujących w Państwa centrum zdrowia psychicznego prosimy o przesyłanie do biura pod adresem: npozp@ipin.edu.pl, do końca sierpnia tj. 31 sierpnia 2022 r.

We wrześniu przewidywane jest kolejne spotkanie eksperckie w celu omówienia wszystkich nadesłanych przez Państwa dokumentów i wypracowanych standardów w centrum zdrowia psychicznego. O terminie panelu eksperckiego będziemy informować.

Prosimy o kierowanie wszelkich pomysłów i uwag na temat standardów terapeutycznych w centrach zdrowia psychicznego pod adresem działającego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

Nowy Narodowy Program Zdrowia Psychicznego ogłoszony. Przepisy wejdą w życie 30 listopada

17.11.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu. Zgodnie z przepisami wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 30 listopada.

Konferencja pn. ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań” odbędzie się 24 listopada 2023 r.

15.11.2023
Konferencja pn. ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań” organizowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Biurem ds. Pilotażu NPOZP Instytutu Psychiatrii i Neurologii in cooperation with WHO Poland CO odbędzie się 24 listopada 2023 r. Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji.

Lista organizacji obywatelskich działających na rzecz zdrowia psychicznego

23.10.2023
Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego nie weryfikuje działalności fundacji zamieszczonych w spisie. Materiał ma ułatwić Państwu kontakt z wybranymi organizacjami. Spis został przygotowany w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, zespół Biura ds. pilotażu NPOZP uaktualnił część danych i rozszerzył listę. Jeśli wiedzą Państwo o organizacji, która nie znalazła się w spisie, bardzo prosimy o kontakt pod adresem naszego rzecznika prasowego kszczerbowska@ipin.edu.pl

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To właśnie po to, by jak najlepiej się o nie troszczyć powstają centra zdrowia psychicznego.

10.10.2023
Szybka pomoc w sytuacji kryzysu dotyczącego zdrowia psychicznego jest bardzo ważna. Znaczenie ma też sposób udzielania koniecznej pomocy i wsparcia. Dzięki nowej organizacji pracy w czp może on być jak najbardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb.

24 listopada 2023 r. – odbędzie się Konferencja Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

10.10.2023
Informujemy, że 24 listopada 2023 r. Biuro ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego planuje zorganizowanie całodniowej konferencji. Prosimy o zarezerwowanie tego terminu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.