Aktualności

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022

Rozpoczęły się prace nad standardami terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego. Do panelu wprowadziły dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu NPOZP i Małgorzata Łyciuk-Bzdyra, kierownik projektu horyzontalnego POWR UKSW. Pierwszy wykład ”Standaryzacja usług medycznych a ścieżka pacjenta” przygotowany wraz z Mariuszem Pankiem prowadzącym CZP Leonardo da Vinci w Wieliczce przedstawił Dariusz Baran przedstawiciel projektu horyzontalnego POWR UKSW. Przed przystąpieniem do pilotażu prowadzone przez Mariusza Panka wielickie centrum działało w ramach POWER-a. Wykład „Warunki skuteczności publicznej pomocy w kryzysach zdrowia psychicznego – w trudnych i mniej trudnych czasach” – wygłosił prof. Jacek Wciórka, jeden z inicjatorów NPOZP i ekspert wspierający projekt horyzontalny POWR na UKSW. Po części wykładowej odbyły się 4 sesje warsztatowo-dyskusyjne: „Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny/ zespół pierwszego kontaktu – Wyzwania jakości pracy”, „Konceptualizacja przypadku i włączenie sieci oparcia”, „Plan Terapii i Zdrowienia/ Indywidualny Plan Zdrowienia – Operacjonalizacja i standaryzacja dokumentacji”, „Ocena skuteczności procesów zdrowienia”.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.
W pracy nad standardami terapeutycznymi chodzi przede wszystkim o doprecyzowanie ścieżki pacjenta, w pracach nad nimi ważne jest branie pod uwagę jego potrzeb i jego perspektywy. Prace nad standardami toczą się też w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w kontakcie z Biurem do spraw pilotażu NPOZP. Biuro prosiło o uwagi w sprawie standardów terapeutycznych osoby związane z już działającymi centrami zdrowia psychicznego.
Prosimy o kierowanie wszelkich pomysłów i uwag na temat standardów terapeutycznych w centrach zdrowia psychicznego pod adresem działającego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Trwa nabór na warszawski, płatny kurs na EX-IN czyli asystenta zdrowienia

16.05. 2022
Kurs skierowany jest do osób, które pokonały co najmniej jeden kryzys zdrowia psychicznego i chcą towarzyszyć innym pacjentom w zdrowieniu.
Szkolenie trwa rok, składa się z 12 comiesięcznych zjazdów weekendowych i rozpocznie się w październiku 2022 roku.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy, którzy leczą się psychiatrycznie

04.05.2022
Przestawiamy ulotki z informacjami, kierowanymi do osób doświadczających kryzysu psychicznego, które przybyły z Ukrainy i potrzebują kontynuować leczenie w Polsce. Ulotki przygotowało Ministerstwo Zdrowia we współpracy z World Health Organization.

Powstają 34 nowe centra zdrowia psychicznego. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia wypuścił rozporządzenie w tej sprawie. Publikujemy ich listę.

02.05.2022
Wielki skok w reformie ochrony zdrowia psychicznego – Adam Niedzielski, Minister Zdrowia właśnie wypuścił rozporządzenie o utworzeniu kolejnych 34 pilotażowych centrów zdrowia psychicznego. Z już istniejącymi będzie więc teraz takich miejsc już 75.

Ulotki informacyjne dla rodzin z Ukrainy

25.04.2022
Udostępniamy informacyjne ulotki przeznaczone głównie dla rodziców z Ukrainy, którzy z powodu wojny opuścili swoje miejsce zamieszkania i znaleźli się w Polsce lub w innych krajach.

XXXI Psychiatryczne Sympozjum Polsko – Niemieckie

19.04.2022
„Ryzyko wolności?!’’ to temat psychiatrycznego XXXI Sympozjum Polsko - Niemieckie, które odbędzie się w Oldenburgu, w Niemczech. Serdecznie zapraszamy!

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

14.04.2022
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pierwsza Pomoc Psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców

07.04.2022
Właśnie ukazał się poradnik "Pierwsza Pomoc Psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców". Jak pomóc dzieciom wracać do równowagi?