Aktualności

Prof. Jerzy Samochowiec: Wzrosło zapotrzebowanie na opiekę psychiatryczną

09.01.2021

Trudno podsumować najważniejsze wydarzenia mijającego roku w obszarze psychiatrii bez omówienia wpływu, jaki ma pandemia COVID-19 na realizację świadczeń. Niezwykle znaczącą zmianą była konieczność szerokiego wykorzystania narzędzi teleinformatycznych oraz uzyskanie finansowania dla teleporad – mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Kolejnym ważnym dla środowiska wydarzeniem jest trwający od lipca 2018 r. pilotaż programu psychiatrii środowiskowej, którego zasadniczym celem jest zmniejszenie liczby hospitalizacji oraz położenie nacisku na opiekę nad pacjentem w jego miejscu zamieszkania i profilaktykę. Jego główne elementy to podstawowa opieka psychiatryczna w ramach centrów zdrowia psychicznego, wyspecjalizowana opieka II poziomu oraz sieć ośrodków najwyższego, III poziomu referencyjnego. Filarem koncepcji jest utworzenie centrów zdrowia psychicznego.
Idea pilotażu to zasadnicza zmiana systemu z reaktywnego (w którym czekamy aż rozwiną się ostre objawy choroby, aby zareagować poprzez umieszczenie osoby, najczęściej przymusowo, w szpitalu psychiatrycznym) na system proaktywny. W jego ramach podstawowym działaniem jest budowanie poprzez profilaktykę i prewencję świadomości społecznej, aby przy pierwszych objawach zaburzeń psychicznych, osoba samodzielnie zgłosiła się po profesjonalną pomoc. Pomoc ta powinna być zindywidualizowana i dostępna w społeczności lokalnej (poprzez centra), co daje możliwość szybkiej reakcji, włączenia rodziny i bliskiego otoczenia w proces zdrowienia.

Notowała Emilia Grzela

Cały artykuł jest dostępny pod linkiem: https://pulsmedycyny.pl/prof-jerzy-samochowiec-wzroslo-zapotrzebowanie-na-opieke-psychiatryczna-1104347?fbclid=IwAR2PaxZ82H8_NhPEMr93LYXoAPBsf56RECVBgYwEbTOEEIN96gKXAiO0DEA

Źródło: Puls Medycyny

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.