Aktualności

Profesor Janusz Heitzman i Katarzyna Szczerbowska w Punkcie Widzenia

03.03.2021

Profesor Janusz Heitzman i Katarzyna Szczerbowska byli gośćmi Grzegorza Jankowskiego w programie Punkt widzenia w Polsat News.
Opowiadali o sytuacji psychiatrii i o jej transformacji, która sprawia, że leczenie jest bardziej dostępne i zróżnicowane. O powstawaniu centrów zdrowia psychicznego i zasadach ich działania.

Link do rozmowy, która zaczyna się w 18 minucie: https://www.youtube.com/watch?v=wZfoiHNJ0dM

Profesor Janusz Heitzman jest psychiatrą, pełnomocnikiem ds. psychiatrii sądowej przy Min. Zdrowia, profesorem nadzwyczajnym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalistą w zakresie: patologia społeczna, psychiatria, psychiatria sądowa. Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Katarzyna Szczerbowska jest osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego z diagnozą schizofrenii paranoidalnej. Pracuje jako rzeczniczka Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, jest rzeczniczką Kongresu Zdrowia Psychicznego. Certyfikowana asystentka zdrowienia. Jest w radzie Fundacji eF kropka, działa w Akademii Liderów Cogito. Przez 20 lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka.

Za sprawą pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powstało w Polsce już 33 centrów zdrowia psychicznego, obejmujących opieką ok 12 procent mieszkańców Polski. Proponują bez skierowań i bez kolejek indywidualne formy pomocy psychologicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej w zależności od potrzeb realizowane w poradni, w domu, oddziale dziennym lub szpitalnym. Osoba potrzebująca wsparcia psychiatrycznego i terapeutycznego dostaje darmową pomoc natychmiast. W Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym, czynnym w każdy dzień powszedni od godz. 8 do 18 a w Koszalinie do godz. 20, na potrzebujących pomocy czeka specjalista, zwykle psycholog lub psychoterapeuta. Na podstawie rozmowy ze specjalistą ustalany jest wstępny plan leczenia. Jeśli przypadek osoby zgłaszającej się po wsparcie zostanie uznany za pilny, pomoc musi ruszyć nie później niż w ciągu 72 godzin, a często rusza natychmiast, od razu otrzymuje się możliwość spotkania z lekarzem lub wizyta umawiana jest na następny dzień. Centra powstają po to, żeby rozwijać leczenie środowiskowe – blisko domu, z różnymi formami wsparcia tak, żeby można je było jak najlepiej dostosować do potrzeb, włączającego w terapię otoczenie. W centrach są dostępni nie tylko psychiatrzy i psychoterapeuci, ale także doradcy socjalni i zawodowi. W niektórych działają kluby, w których pacjenci mogą spędzać wolny czas. Na Mokotowie są tematyczne grupy wsparcia – pracy z ciałem, sportowa i artystyczna. W leczeniu środowiskowym chodzi nie tylko o to, żeby opanować objawy choroby, ale także wesprzeć człowieka w zdrowieniu i pomagać mu zdrowie utrzymać. Centra starają się stworzyć pacjentowi jak najlepszą sieć wsparcia we współpracy z przychodniami i pracującymi w nich lekarzami pierwszego kontaktu, Domami Pomocy Społecznej, Urzędami Pracy, domami kultury. W centrach zdrowia psychicznego zatrudniani są asystenci zdrowienia, osoby po kryzysie i odpowiednim przeszkoleniu, pomagający pacjentom i ich bliskim.

Kongres Zdrowia Psychicznego to duże spotkanie osób z całej Polski na rożne sposoby związanych z ochroną zdrowia psychicznego – ludzi doświadczonych kryzysem psychicznym, ich bliskich, lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek psychiatrycznych, asystentów zdrowienia, osób działających w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach na rzecz ludzi, którzy przeżywają lub przeżyli załamanie zdrowia psychicznego. Uczestniczą w nim także pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele nauki, kultury, polityki oraz sojusznicy i przyjaciele ożywieni ideą przełamywania uprzedzeń wobec osób w kryzysach psychicznych. Spotkanie odbywa się co dwa lata i ma służyć wymianie informacji, doświadczeń, refleksji i pomysłów, których celem jest dążenie do budowania jak najbardziej przyjaznej, dostępnej i różnorodnej opieki psychiatrycznej oraz terapeutycznej w Polsce.
W tym roku kongres odbędzie się 7 czerwca w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie, pod tytułem „Psychiatria dziś i jutro – dostępność, szacunek, bezpieczeństwo” . Jego dwa główne tematy to reforma psychiatrii dorosłych i reforma psychiatrii dzieci i młodzieży.
Będzie mu towarzyszyło sympozjum satelitarne poświęcone psychospołecznym uwarunkowaniom środowiska pracy, którego celem będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Odbędzie się ono pod patronatem Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Kongresowi będą również towarzyszyły wywiady i prezentacje online na tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 kongres będzie miał formę hybrydową, czyli stacjonarna połączoną z transmisją na żywo.

Organizatorzy III Kongresu Zdrowia Psychicznego:
1. Fundacja „EF KROPKA” z siedzibą w Warszawie www.ef.org.pl
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
3. Fundacja Rozwoju Społecznego „Leonardo” z siedzibą w Krakowie fundacja-leonardo.pl
4. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, jednostka organizacyjna Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Warszawie
Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

5. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie lsozp.org

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
Więcej informacji na temat reformy: czp.org.pl, profil na Facebooku: Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego
Więcej informacji o kongresie: kongreszp.org.pl i profil na Facebooku: Kongres Zdrowia Psychicznego

Zapraszamy do posłuchania dzisiejszej rozmowy

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.