Aktualności

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023

Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu NPOZP na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu. W tym celu Biuro wzięło udział w czterech panelach eksperckich dotyczących projektu standardu diagnostyczno-terapeutycznego.

Wykaz chronologiczny spotkań eksperckich:

I. 12 maj 2022 r.

Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego we współpracy z projektem POWER w miejscu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
II. 20 wrzesień 2022 r.
Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie organizowane przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP.
III. 4-6 listopad 2022 r.
Warsztaty dotyczące wytycznych i rekomendacji terapeutyczno-diagnostycznych w centrach zdrowia psychicznego organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego w Ustroniu Morskim.
IV. 25 listopad 2022 r.
Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, organizowane przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP.

Rezultatem prac jest przekazany do Ministerstwa Zdrowia projekt ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego”.
PROJEKT DO POBRANIA: Projekt standardu diagnostyczno – terapeutycznego w centrum zdrowia psychicznego

Aktualny etap prac to konsultacje publiczne. W związku z tym do projektu ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego” można zgłaszać ewentualne uwagi w terminie do 30 kwietnia 2023 r. na adres e-mailowy Biura: npozp@ipin.edu.pl

Uwagi należy zgłosić w formie formularza zgłoszeniowego.
FORMULARZ DO POBRANIA: Formularz uwag do projektu standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrum zdrowia psychicznego

Niezgłoszenie uwag w podanym terminie uznaje się jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.