Aktualności

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023

Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu NPOZP na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu. W tym celu Biuro wzięło udział w czterech panelach eksperckich dotyczących projektu standardu diagnostyczno-terapeutycznego.

Wykaz chronologiczny spotkań eksperckich:

I. 12 maj 2022 r.

Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego we współpracy z projektem POWER w miejscu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
II. 20 wrzesień 2022 r.
Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie organizowane przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP.
III. 4-6 listopad 2022 r.
Warsztaty dotyczące wytycznych i rekomendacji terapeutyczno-diagnostycznych w centrach zdrowia psychicznego organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego w Ustroniu Morskim.
IV. 25 listopad 2022 r.
Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, organizowane przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP.

Rezultatem prac jest przekazany do Ministerstwa Zdrowia projekt ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego”.
PROJEKT DO POBRANIA: Projekt standardu diagnostyczno – terapeutycznego w centrum zdrowia psychicznego

Aktualny etap prac to konsultacje publiczne. W związku z tym do projektu ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego” można zgłaszać ewentualne uwagi w terminie do 30 kwietnia 2023 r. na adres e-mailowy Biura: npozp@ipin.edu.pl

Uwagi należy zgłosić w formie formularza zgłoszeniowego.
FORMULARZ DO POBRANIA: Formularz uwag do projektu standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrum zdrowia psychicznego

Niezgłoszenie uwag w podanym terminie uznaje się jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.