Aktualności

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023

Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu NPOZP na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu. W tym celu Biuro wzięło udział w czterech panelach eksperckich dotyczących projektu standardu diagnostyczno-terapeutycznego.

Wykaz chronologiczny spotkań eksperckich:

I. 12 maj 2022 r.

Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego we współpracy z projektem POWER w miejscu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
II. 20 wrzesień 2022 r.
Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie organizowane przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP.
III. 4-6 listopad 2022 r.
Warsztaty dotyczące wytycznych i rekomendacji terapeutyczno-diagnostycznych w centrach zdrowia psychicznego organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrów Zdrowia Psychicznego w Ustroniu Morskim.
IV. 25 listopad 2022 r.
Panel ekspercki standardu diagnostyczno-terapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, organizowane przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP.

Rezultatem prac jest przekazany do Ministerstwa Zdrowia projekt ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego”.
PROJEKT DO POBRANIA: Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

Aktualny etap prac to konsultacje publiczne. W związku z tym do projektu ,,Standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrach zdrowia psychicznego” można zgłaszać ewentualne uwagi w terminie do 30 marca 2023 r. na adres e-mailowy Biura: npozp@ipin.edu.pl

Uwagi należy zgłosić w formie formularza zgłoszeniowego.
FORMULARZ DO POBRANIA: Formularz uwag do projektu standardu diagnostyczno-terapeutycznego w centrum zdrowia psychicznego

Niezgłoszenie uwag w podanym terminie uznaje się jako rezygnację z przedstawienia stanowiska i akceptację projektu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy. 

Wystąpienie doktora Daniela Fishera dla osób związanych z Centrami Zdrowia Psychicznego

12.12.2022
Daniel Fisher to amerykański psychiatra z ponad 30-letnim stażem. Otwarcie dzieli się doświadczeniami z okresu swojej choroby psychicznej. Twórca podejścia reanimacji emocjonalnej.

Profilaktyczny Piknik Świąteczny: „Podaruj zdrowie psychiczne”

02.12.2022
W Mikołajki 6 grudnia 2022 roku od godz. 13:00 do 16:00 odbędzie się Profilaktyczny Piknik Świąteczny, który organizuje Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie pod hasłem "Podaruj zdrowie psychiczne".

Zakończony nabór do programu pilotażowego

28.11.2022
Informujemy, że Biuro ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończyło nabór do programu pilotażowego w sprawie centrów zdrowia psychicznego