Aktualności

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – serce Centrum Zdrowia Psychicznego. Perspektywa pracowników wolskiego PZK

28.01.2021

„Od lipca 2018 roku jesteśmy świadkami znaczących zmian w polskiej psychiatrii. To wtedy ruszył pilotaż Centrów zdrowia Psychicznego (CZP)  – program, który ma za zadanie przetestować środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Jednym z efektów tej reformy jest powstanie przy CZP Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych. Na podstawie ponad dwuletniego doświadczenia pracy PZK w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego chciałybyśmy podzielić się refleksjami na temat działalności tego miejsca z perspektywy osób w nim zatrudnionych” – piszą we wstępie do swojego tekstu  Maria Cichocka i Dominika Dąbrowiecka dla najnowszego kwartalnika Psychiatra.

Odpowiadają w nim na pytania – czym jest PZK, komu udziela pomocy, jakie są jej formy. W fragmencie definiującym, czym jest PZK, czytamy: „Punkt zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest przestrzenią, w której spotyka się dwoje ludzi – osoba szukająca pomocy i profesjonalista, który stara się stworzyć atmosferę szacunku i akceptacji. Osoba zgłaszająca się do PZK, niejednokrotnie znajduje się w stanie wewnętrznego chaosu i nie rozumie swoich doświadczeń, zastanawia się, co się dzieje, dlaczego cierpi, zadaje sobie pytanie „czy jestem normalna?”. Dlatego tak ważna jest uważna obecność drugiego człowieka, który pomoże uporządkować obecne przeżycia, znormalizuje emocje lub przekonania, zauważy, że możliwe jest uzyskanie poprawy funkcjonowania”.

W podsumowaniu autorki piszą: „Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to jeden z kluczowych elementów działalności CZP. Umożliwia pacjentowi szybki kontakt z profesjonalistą, diagnozę problemu, przygotowanie i wdrożenie planu wsparcia. Pacjenci często deklarują zadowolenie z wizyty w PZK oraz udzielonej pomocy. Praca w PZK jest wymagająca i często nieprzewidywalna, ale  daje osobom zatrudnionym poczucie sprawczości i satysfakcji. PZK stanowi serce Centrum Zdrowia Psychicznego – to najczęściej od niego zaczyna się swoją drogę z CZP, a następnie realizuje ustalony plan postępowania terapeutycznego

Cały tekst można przeczytać w kwartalniku Psychiatra. Pismo dla Praktyków, nr 4/2020 [31] ZIMA. Jest też dostępny w wersji elektronicznej: https://www.psychiatraonline.pl/kwartalnik/?p=1769

Egzemplarze pisma można zamawiać pod adresem: https://www.psychiatraonline.pl/

Źródło: Psychiatra. Pismo dla Praktyków.

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.