Aktualności

Raport o kondycji systemu zdrowia psychicznego w Polsce, rozwoju Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i postulatach związanych z troską o zdrowie psychiczne

15.02.2021

„Problemy z dobrostanem psychicznym są wyzwaniem cywilizacyjnym. Intensywność, presja efektywności, brak stabilizacji zatrudnienia, stres informacyjny, tempo życia i rosnące oczekiwania sprawiają, że coraz więcej z nas zatraca radość życia i wewnętrzną równowagę. Wiele osób doświadcza wypalenia zawodowego, stanów lękowych i innych dysfunkcji. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (jeszcze sprzed pandemii) wynika, że 25 proc. społeczeństwa w ciągu życia doświadczy kryzysu psychicznego. Tymczasem w Polsce mamy obecnie najmniej lekarzy psychiatrów, w stosunku do wielkości populacji, w całej Unii Europejskiej. Dlatego Komitet Dialogu Społecznego KIG (KDS KIG) włącza się w działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego. Wyrażając naszą wdzięczność, wspieramy starania liderek i liderów ruchu na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce skupionych wokół Kongresu Zdrowia Psychicznego, pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Fundacji eFkropka oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Ich działania zmierzają do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego, zwiększenia skali finansowania opieki psychiatrycznej oraz powstania ustawy niezbędnej do realizacji tych zadań. W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy w stronę pracodawców publicznych i prywatnych, samorządów, a także liderek i liderów życia publicznego, którym na sercu leży psychospołeczna kondycja Polek i Polaków. Potrzeba mądrego zarządzania i mądrej polityki publicznej są dzisiaj racją stanu”. – pisze Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, we wprowadzeniu do raportu „Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie. Rekomendacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce”. Na stronie Komitetu Dialogu Społecznego KIG czytamy:

1/3 społeczeństwa w ciągu życia doświadczy kryzysu psychicznego – wynika z najnowszych polskich statystyk.
Intensywność, presja efektywności, brak stabilizacji zatrudnienia, stres informacyjny, tempo życia i rosnące oczekiwania sprawiają, że coraz więcej z nas zatraca radość życia i wewnętrzną równowagę .
Wiele osób doświadcza wypalenia zawodowego, stanów lękowych i innych dysfunkcji .
Jednocześnie w Polsce mamy obecnie najmniej lekarzy psychiatrów, w stosunku do wielkości populacji, w całej Unii Europejskiej .

Dlatego jako Komitet Dialogu Społecznego KIG włączamy się w działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego. Wyrażając naszą wdzięczność, wspieramy starania liderek i liderów ruchu na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce skupionych wokół Kongres Zdrowia Psychicznego, pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

Fundacja eF kropka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Wspólnie z powyższymi instytucjami oraz naszym partnerem, Laboratorium

Więź, przygotowaliśmy „Rekomendacje dot. opieki psychiatrycznej w Polsce”, wypracowane m.in. podczas wspólnego grudniowego seminarium poświęconego temu tematowi.

W rozdziale Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne czytamy: „Nowe podejście do zdrowia psychicznego jest humanistyczne. Stawia w centrum godność i doświadczenia człowieka. Z tego punktu widzenia kluczową rolę w kształtowaniu ludzkiej psychiki odgrywa „witamina M”, czyli miłość. Stanowi ona fundament, na którym tuż po narodzinach dziecka poprzez dotyk, spojrzenie i poświęcanie uwagi zaczynają się kształtować relacje oparte na zaufaniu. Dzięki temu dorosły człowiek posiada dyspozycje do obdarzania miłością i zaufaniem innych ludzi. Jest również w stanie wypracować w sobie elastyczność w myśleniu i działaniu oraz czerpać radość z relacji z ludźmi. Będzie oparciem dla swoich dzieci w kolejnych pokoleniach. Z tych przesłanek powstał nurt psychiatrii humanistycznej, którego ambicją jest odejście od leczenia szpitalnego, wiążącego się ze stygmatyzacją chorych, na rzecz terapii środowiskowej. Dzięki temu proces leczenia osób w kryzysie psychicznym przebiega w ich najbliższym otoczeniu. Zwiększa to dostępność i skuteczność terapii oraz sprzyja ponownemu włączaniu i powrotowi pacjentów do życia, które prowadzili przed chorobą”.

Zapraszamy do lektury całego raportu: https://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zdrowie-psychiczne-w-Polsce-i-Europie_rekomendacje.pdf?fbclid=IwAR15tXK9TliRj1jkvFmbNcUmmM3cgXbXV3_odthfaZzT-LReY8eQim6s3aQ

Dziękujemy za zaangażowanym ekspertom Joannie Rogalskiej, Katarzynie Szczerbowskiej, Magdzie Bigaj, Annie Tarnawskiej, Markowi Balickiemu, Andrzejowi Cechnickiemu, Bartoszowi Bartosikowi, Konradowi Ciesiołkiewiczowi, Zbigniewowi Nosowskiemu

Raport został przesłany politykom i dziennikarzom

Źródło: dialogkig.pl

Mimo pandemii udało się podwoić liczbę centrów zdrowia psychicznego – rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

11.08.2022
- Wkrótce zostanie skierowana do konsultacji kolejna nowelizacja rozporządzenia pilotażowego, dzięki której włączymy do programu nowe podmioty chcące utworzyć centra zdrowia psychicznego. Znajdzie się tam również zapis o przedłużeniu pilotażu do końca przyszłego roku - wskazuje dr Anna Depukat, kierowniczka Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ważne zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego. Dołączają kolejne podmioty

9.08.2022
Ministerstwo Zdrowia wydłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do końca 2023 roku. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.