Aktualności

Raport o kondycji systemu zdrowia psychicznego w Polsce, rozwoju Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego i postulatach związanych z troską o zdrowie psychiczne

15.02.2021

„Problemy z dobrostanem psychicznym są wyzwaniem cywilizacyjnym. Intensywność, presja efektywności, brak stabilizacji zatrudnienia, stres informacyjny, tempo życia i rosnące oczekiwania sprawiają, że coraz więcej z nas zatraca radość życia i wewnętrzną równowagę. Wiele osób doświadcza wypalenia zawodowego, stanów lękowych i innych dysfunkcji. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (jeszcze sprzed pandemii) wynika, że 25 proc. społeczeństwa w ciągu życia doświadczy kryzysu psychicznego. Tymczasem w Polsce mamy obecnie najmniej lekarzy psychiatrów, w stosunku do wielkości populacji, w całej Unii Europejskiej. Dlatego Komitet Dialogu Społecznego KIG (KDS KIG) włącza się w działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego. Wyrażając naszą wdzięczność, wspieramy starania liderek i liderów ruchu na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce skupionych wokół Kongresu Zdrowia Psychicznego, pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Fundacji eFkropka oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Ich działania zmierzają do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego, zwiększenia skali finansowania opieki psychiatrycznej oraz powstania ustawy niezbędnej do realizacji tych zadań. W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy w stronę pracodawców publicznych i prywatnych, samorządów, a także liderek i liderów życia publicznego, którym na sercu leży psychospołeczna kondycja Polek i Polaków. Potrzeba mądrego zarządzania i mądrej polityki publicznej są dzisiaj racją stanu”. – pisze Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, we wprowadzeniu do raportu „Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie. Rekomendacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce”. Na stronie Komitetu Dialogu Społecznego KIG czytamy:

1/3 społeczeństwa w ciągu życia doświadczy kryzysu psychicznego – wynika z najnowszych polskich statystyk.
Intensywność, presja efektywności, brak stabilizacji zatrudnienia, stres informacyjny, tempo życia i rosnące oczekiwania sprawiają, że coraz więcej z nas zatraca radość życia i wewnętrzną równowagę .
Wiele osób doświadcza wypalenia zawodowego, stanów lękowych i innych dysfunkcji .
Jednocześnie w Polsce mamy obecnie najmniej lekarzy psychiatrów, w stosunku do wielkości populacji, w całej Unii Europejskiej .

Dlatego jako Komitet Dialogu Społecznego KIG włączamy się w działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego. Wyrażając naszą wdzięczność, wspieramy starania liderek i liderów ruchu na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce skupionych wokół Kongres Zdrowia Psychicznego, pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

Fundacja eF kropka oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Wspólnie z powyższymi instytucjami oraz naszym partnerem, Laboratorium

Więź, przygotowaliśmy „Rekomendacje dot. opieki psychiatrycznej w Polsce”, wypracowane m.in. podczas wspólnego grudniowego seminarium poświęconego temu tematowi.

W rozdziale Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne czytamy: „Nowe podejście do zdrowia psychicznego jest humanistyczne. Stawia w centrum godność i doświadczenia człowieka. Z tego punktu widzenia kluczową rolę w kształtowaniu ludzkiej psychiki odgrywa „witamina M”, czyli miłość. Stanowi ona fundament, na którym tuż po narodzinach dziecka poprzez dotyk, spojrzenie i poświęcanie uwagi zaczynają się kształtować relacje oparte na zaufaniu. Dzięki temu dorosły człowiek posiada dyspozycje do obdarzania miłością i zaufaniem innych ludzi. Jest również w stanie wypracować w sobie elastyczność w myśleniu i działaniu oraz czerpać radość z relacji z ludźmi. Będzie oparciem dla swoich dzieci w kolejnych pokoleniach. Z tych przesłanek powstał nurt psychiatrii humanistycznej, którego ambicją jest odejście od leczenia szpitalnego, wiążącego się ze stygmatyzacją chorych, na rzecz terapii środowiskowej. Dzięki temu proces leczenia osób w kryzysie psychicznym przebiega w ich najbliższym otoczeniu. Zwiększa to dostępność i skuteczność terapii oraz sprzyja ponownemu włączaniu i powrotowi pacjentów do życia, które prowadzili przed chorobą”.

Zapraszamy do lektury całego raportu: https://dialogkig.pl/wp-content/uploads/2021/02/Zdrowie-psychiczne-w-Polsce-i-Europie_rekomendacje.pdf?fbclid=IwAR15tXK9TliRj1jkvFmbNcUmmM3cgXbXV3_odthfaZzT-LReY8eQim6s3aQ

Dziękujemy za zaangażowanym ekspertom Joannie Rogalskiej, Katarzynie Szczerbowskiej, Magdzie Bigaj, Annie Tarnawskiej, Markowi Balickiemu, Andrzejowi Cechnickiemu, Bartoszowi Bartosikowi, Konradowi Ciesiołkiewiczowi, Zbigniewowi Nosowskiemu

Raport został przesłany politykom i dziennikarzom

Źródło: dialogkig.pl

Strona www.czp.org.pl nieaktywna – zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.