Aktualności

Rzecznik Praw Pacjenta – rzecznikiem polskiej psychiatrii

26.03.2019

Pod tym hasłem odbyła się 26 marca konferencja poświęcona opiece nad dziećmi i młodzieżą, leczeniu środowiskowemu i psychiatrii sądowej. Spotkały się na niej osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich bliscy, psychiatrzy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji wspierających pacjentów psychiatrycznych, rzecznicy praw pacjenta psychiatrycznego. Wielu wybitnych specjalistów z dziedziny psychiatrii Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta zaprosił bo jednym z jego priorytetów jest ochrona naszego zdrowia psychicznego. Rzecznik przypomniał, że w tym roku przypada 25. rocznica uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. – Edukacja, bezpieczeństwo i wsparcie to priorytety mojego działania – powiedział. – Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent. Bezpieczny pacjent to bezpieczny personel. Bezpieczny personel to personel skupiający się na wykonywaniu swoich obowiązków, które do niego przynależą, odciążony maksymalnie od zadań biurokratycznych – dodał.

„Więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią” – pierwszy panel konferencji dotyczył kryzysu psychicznego i lęku związanego z chorobą. – Otwórzmy się na dialog z pacjentem – apelował Mateusz Biernat, asystent zdrowienia. Piotr Wierzbiński lekarz psychiatra mówił: – Choroba psychiczna to choroba całego domu. Wszyscy powinni być zaangażowani w proces terapeutyczny. – Dzięki powstaniu Centrów Zdrowia Psychicznego oraz podkomisji ds. zdrowia psychicznego, a przede wszystkim przeciwdziałaniu dyskryminacji i stygmatyzacji osób doświadczających kryzysu psychicznego zobaczyliśmy „światełko w tunelu” psychiatrii – powiedział Marek Balicki, kierownik Biura do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Drugi panel poświęcony został psychiatrii dzieci i młodzieży. Wiceminister Zdrowia, Zbigniew Król opowiedział o transformacji systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą, która ma ruszyć we wrześniu. Ma ona opierać się na poradniach pedagogicznych i psychologicznych.
Rafał Szymański, przedstawiciel rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi zwrócił uwagę na to, że choroby psychiczne dzieci są ukrywane przez rodzinę jako powód do wstydu.
Maciej Pilecki, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży mówił, że w dbaniu o zdrowie psychiczne dziecka ważne jest już wczesne dzieciństwo.  Niemowlęta kolkami, problemami ze snem, płaczliwością często reagują na stres swoich rodziców.  Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu opowiadała o pracy terapeutycznych zespołów mobilnych, które pomagają dzieciom w domach. – Pracują terapeutycznie z całą rodziną, co przynosi doskonałe efekty – powiedziała.
– Sprawy psychiczne dzieci i młodzieży są w dzisiejszych czasach najważniejsze – powiedziała Józefa Hrynkiewicz, szefowa sejmowej podkomisji zajmującej się zdrowiem psychicznym.
Trzeci – ostatni panel dyskusyjny dotyczył międzynarodowych aspektów praw pacjenta. Paneliści wymieniali się doświadczeniami jak w innych krajach w Europie oraz na świecie wygląda opieka psychiatryczna nad osobami, które doświadczają kryzysu psychicznego.
Rozmawiali również na temat różnic kulturowych i społecznych jakie pojawiają się w rozpoznaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych u pacjentów, a także jak skutecznie udzielać pomocy obcokrajowcom z takimi zaburzeniami, którzy przebywają na terenie naszego kraju.

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.