Aktualności

Spotkanie osób prowadzących Cantra Zdrowia Psychicznego

11.01.2019

Osoby, które prowadzą Centra Zdrowia Psychicznego dziś spotykają się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, żeby jeszcze raz podkreślać, jakie są zasady działania tej nowej formy pomocy, i o zmianach w rozporządzeniu dotyczącego pilotażu.

Są tu także asystenci zdrowienia – Anna Olearczuk, Dagmara Dulęba-Poluszynska i Elżbieta Jełowicka i dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, jedna z założycielek Fundacji efKropka, przeciwdziałającej stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

Na pytania osób prowadzących centra odpowiadał Zbigniew Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

To on po Pierwszym Kongresue Zdrowia Psychicznego od Pani dr Krzyżanowskiej i dr Andrzeja Cechnickiego odbierał opracowany przez pacjentów psychiatrycznych manifest zmian.

Andrzej Cechnicki w Krakowie czuwa nad Akademią Liderow Cogito skupiającą pacjentów z doświadczeniem psychozy a działających na rzecz osób chorujących. To oni przez trzy dni opracowywali ten manifest.

Minister Król obiecał, że się zajmie tą sprawą i jak widać zajmuje się. Jest tu też Anna Krenc z Narodowego Funduszu Zdrowia, która dzielnie na każdym spotkaniu dotyczących Centrów Zdrowia Psychicznego odpowiada na pytania dotyczące finansowania pilotażu.

Jest Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Są Anna Panufnik i Grzegorz Saj, przedstawicie Biura Rzecznika Praw Pacjenta, które bardzo wspiera zmiany w opiece psychiatrycznej, na bardziej dostępną i przyjazną dla pacjentów.

Celem powstawania centrów jest rozwijanie opieki środowiskowej, blisko domu, dostosowanej do potrzeb pacjentów.

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.