Aktualności

Spotkanie w Centrum Zdrowia Psychicznego działającym przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

12.10.2021

O tym, jak wygląda praca asystenta zdrowienia opowiadała Luiza Kula pracownikom Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którzy odwiedzili Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe. Luiza Kula jest doktorem filozofii, jedną z dwóch zatrudnianych w centrum asystentek zdrowienia czyli osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które sobie z nim poradziły i przeszły odpowiednie szkolenie przygotowujące do wspierania osób trwających w kryzysie i ich bliskich.

Dr Tomasz Rewer, prowadzący CZP i jego zastępca, dr Katarzyna Wrona mówili o tym, w jaki sposób realizują założenia programu pilotażowego centrum. W małopolskim centrum działającym przy Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego wsparcie można dostać natychmiast. Wystarczy przyjść. Rejestracja jest czynna w każdy dzień powszedni z wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy w godz. 8-18, wtedy też działa Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny. Serce centrum. Tu rozmawia się z osobą doświadczającą kryzysu tak, żeby ustalić jak najlepszy dla niej plan wsparcia.

„pomagamy wrócić do codzienności – to hasło znalazło się na ulotce, na której można dowiedzieć się, jakie formy wsparcia można dostać w małopolskim centrum. Mogą to być wizyty w poradni zdrowia psychicznego (opieka psychiatryczna/ leczenie farmakologiczne, psychoterapia i wsparcie psychologiczne, diagnoza psychiatryczna, diagnoza psychologiczna), dzienny oddział psychiatryczny (czas leczenia 12-16 tygodni, opieka psychiatryczna/ leczenie farmakologiczne, psychoterapia grupowa, terapia zajęciowa oraz pozostałe oddziaływania terapeutyczne, opieka pielęgniarska, zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, pobyty codziennie – w dni robocze – w godz. 8-14), zespół leczenia środowiskowego (opieka psychiatryczna, psychologiczna i pielęgniarska w miejscu zamieszkania pacjenta), oddział stacjonarny.

Prowadzona jest tu przez psychologów grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób z problemami psychicznymi. Spotyka się we wtorki w godz. 15.30-18 w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe przy ul. Drogowców 6 w Myślenicach. Żeby dowiedzieć się więcej, wystarczy zadzwonić do Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego (tel. 505 417 584) lub zgłosić się osobiście.

Życzenia Wielkanocne

05.04.2023
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu szczęścia, wielu radosnych chwil i pięknych więzi z ludźmi. Dziękujemy za to, że razem tworzymy wspólnotę wspierających się ludzi. 

Wystawa pod nazwą „Nie jesteś sam” na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

17.02.2023
Wystawa pod nazwą "Nie jesteś sam" na okoliczność obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego 2023 r., na której będą prezentowane prace pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe z Dziennych Oddziałów Psychiatrycznych (oddziały Centrum z Myślenic oraz ze Skawiny).

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

13.01.2023
Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030. Projekt kładzie nacisk m.in. na wprowadzenie modelu opieki środowiskowej.

Nowa Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii

10.01.2023
Dr n. med. Anna Depukat, dotychczasowy kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego objęła stanowisko dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

05.01.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo, życzymy pięknych, radosnych Świąt. Niech odradza się wszystko, co dobre, świetliste. Zdrowia. Wiele jest dróg do drugiego człowieka. Znajdujmy te drogi i trzymajmy się ich. Oddzielnie jesteśmy kroplami, razem jesteśmy oceanem. Razem możemy więcej. Szczęścia we wszystkich aspektach życia.

23.12.2022

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy

23.12.2022
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy.