Aktualności

Spotkanie w Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu

07.12.2021

Zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z dr Anną Depukat, kierownikiem biura, na czele odwiedził Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu. Ma ono pracownię ceramiczną, wyrabiania świec i stolarską. Ciekawistką jest dyżur radcy prawnego w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym oraz zaułek pacjenta, w którym pacjenci i ich rodziny mogą porozmawiać z asystentem zdrowienia tuż po konsultacji z psychologiem dyżurującym w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym.

Jest on sercem centrum. Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny działa w każdy dzień powszedni w godz. 8-18, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wtedy natychmiastowe wsparcie można dostać w izbie przyjęć, która działa non stop.

Pomoc w PZK dostępna jest bez skierowania i wcześniejszego umawiania się. Pacjent i/lub jego bliscy spotykają się tu ze specjalistą, który na podstawie rozmowy proponuje wstępny plan leczenia. Jeżeli okaże się, że ma do czynienia z przypadkiem pilnie wymagającym wsparcia realizacja planu leczenia musi wystartować w ciagu 72 godzin. Pracownik PZK uzgodni kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Zespołem Leczenia Środowiskowego, ośrodkiem dziennym, szpitalem Lub innym ośrodkiem leczenia lub wsparcia.

Główne zadania Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego to:

udzielanie informacji dotyczących zasad działania Centrum Zdrowia Psychicznego, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń pomocy społecznej
przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie wstepnego planu pomocowego
udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych
uzgadnianie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych – nie później niż 72 godziny od zgłoszenia
w razie potrzeby – wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego wsparcia z zakresu opieki społecznej
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Tradycja wspierania osób z doświadczeniem kryzysu opolskiego szpitala im. św Jadwigi przy którym działa Centrum Zdrowia Psychicznego sięga 1953 roku, kiedy to powstała Poradnia Zdrowia Psychicznego. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny został powołany w Opolu w 1972 roku.

W Centrum Zdrowia Psychicznego duży nacisk kładzie się na terapię zajęciową, w ramach której pacjentom proponuje się trening kulinarny, teatr terapeutyczny, jogę, hipoterapię, biblioterapię, arteterapię (pracownie: ceramiczna, rzeźby, plastyczna, tkactwa artystycznego, stolarstwa, wyrabiania świec), choreoterapię, muzykoterapię, gimnastykę, relaksację.

Centrum Zdrowia Psychicznego współpracuje z Kliniką Hansa Prinzhorna w Hemer, Kliniką Psychiatryczną w Bonn, ze szpitalami psychiatrycznymi we Lwowie i Iwano-Frankowsku oraz kliniką psychiatryczną w Charkowie. Uczestniczy w akcji „Schizofrenia-otwórzcie drzwi” – obchodach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

Personel CZP współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Magnolia” oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Dom” w Opolu. Pracownicy przeprowadzają wywiady środowiskowe  na wnioski ośrodków pomocy społecznej, kompletują niezbędną dokumentację do Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 pomocą centrum objęło 1769 pacjentów. Zespół leczenia środowiskowego odbył 1122 wizyty w domach pacjentów obejmując ich i ich rodziny wsparciem lekarzy, terapeutów i asystentów zdrowienia.

Kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu jest Magdalena Kurdej-Biniek, kierownikiem Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego Maria Jeleń. Opolski szpital, przy którym działa centrum prowadzi Krzysztof Nazimek.

Strona szpitala: https://wszn.opole.pl/91/137/szpital-im-sw-jadwigi-w-opolu.html

Kontakt: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JADWIGI W OPOLU, ul. WODOCIĄGOWA 4, 45-221 OPOLE, (77) 541 42 00, sekretariat@wszn.opole.pl, teren odpowiedzialności: miasto Opole

Kolejne centra już przyjmują pacjentów, zapraszamy do korzystania ze wsparcia

03.08.2022
Następni pacjenci mają już dostęp do wsparcia w centrach zdrowia psychicznego. Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne czekają na mieszkańców powiatu jasielskiego, powiatu strzyżowskiego, powiatu parczewskiego, powiat włodawskiego oraz gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, Uścimów, powiatu przemyskiego, Przemyśla, dzielnicy Kraków – Podgórze. Wystarczy przyjść by dostać pomoc.

Konferencja Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – zapowiedź

03.08.2022
24 listopada Biuro do spraw pilotażu NPOZP organizuje konferencję podsumowująca przebieg programu pilotażowego poświęconą także przedstawieniu planu odnośnie wdrożenia systemowego zmian w ochronie zdrowia psychicznego. Bardzo prosimy o zarezerwowanie sobie tego terminu w kalendarzu.

Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów? – to tytuł debaty, którą będzie można obejrzeć online dzisiaj, w środę 22 czerwca. Początek o godz. 14.

22.06.2022
Serdecznie zapraszamy. Jednym z uczestników będzie dr Anna Depukat, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się wprowadzaniem centrów zdrowia psychicznego. Jeden z tematów: czy leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?

Essential Concepts and Terminology for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) Ukrainian Refugee Response

26.05.2022
Podstawowe pojęcia i terminologia dla zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS). Ukraińska reakcja na rzecz uchodźców.

W Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego odbyło się spotkanie online z liderami miejsc, które wkrótce mają być dołączone do programu.

23.05.2022
Są one ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z którym można się zapoznać na stronie czp.org.pl Dr Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przypomina jak ważnym sercem centrum jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, że nie jest to miejsce rejestracji ale ustalania wstępnego planu wsparcia.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był gościem dzisiejszego spotkania z liderami działających już centrów zdrowia psychicznego

23.05.2022
Rozmawiano o tym, gdzie zbiegają się obszary działania centrów i systemu leczenia uzależnień, jakim jest m.in. podwójna diagnoza czy zespół Otella oraz o szykujących się zmianach w systemie leczenia uzależnień. Dr Jabłoński prowadzi zespół zajmujący się przygotowaniem reformy do spraw uzależnień przy Ministerstwie Zdrowia.

Już tylko niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia 47 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Łodzi. Można się jeszcze rejestrować.

16.05.2022
W programie m.in.  sesja "Aktualny stan reformy psychiatrii w Polsce", którą poprowadzi prof. Piotr Gałecki i sesja "Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu i środowisku w dobie reformy w psychiatrii", pod przewodnictwem Krystyny Górnej i Damiana Czarneckiego. 

Prace nad standardami diagnostyczno – terapeutycznymi

13.05.2022
Rozpoczęły się prace nad standardami diagnostyczno - terapeutycznymi w centrach zdrowia psychicznego. Odbył się już wspólny panel ekspercki Spójności Testowania „ Standaryzacja usług medycznych” osób zaangażowanych w projekt horyzontalny POWER i pilotaż centrów zdrowia psychicznego.