Aktualności

Spotkanie w Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu

07.12.2021

Zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z dr Anną Depukat, kierownikiem biura, na czele odwiedził Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu. Ma ono pracownię ceramiczną, wyrabiania świec i stolarską. Ciekawistką jest dyżur radcy prawnego w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym oraz zaułek pacjenta, w którym pacjenci i ich rodziny mogą porozmawiać z asystentem zdrowienia tuż po konsultacji z psychologiem dyżurującym w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym.

Jest on sercem centrum. Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny działa w każdy dzień powszedni w godz. 8-18, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Wtedy natychmiastowe wsparcie można dostać w izbie przyjęć, która działa non stop.

Pomoc w PZK dostępna jest bez skierowania i wcześniejszego umawiania się. Pacjent i/lub jego bliscy spotykają się tu ze specjalistą, który na podstawie rozmowy proponuje wstępny plan leczenia. Jeżeli okaże się, że ma do czynienia z przypadkiem pilnie wymagającym wsparcia realizacja planu leczenia musi wystartować w ciagu 72 godzin. Pracownik PZK uzgodni kontakt z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Zespołem Leczenia Środowiskowego, ośrodkiem dziennym, szpitalem Lub innym ośrodkiem leczenia lub wsparcia.

Główne zadania Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego to:

udzielanie informacji dotyczących zasad działania Centrum Zdrowia Psychicznego, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń pomocy społecznej
przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie wstepnego planu pomocowego
udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych
uzgadnianie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych – nie później niż 72 godziny od zgłoszenia
w razie potrzeby – wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego wsparcia z zakresu opieki społecznej
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Tradycja wspierania osób z doświadczeniem kryzysu opolskiego szpitala im. św Jadwigi przy którym działa Centrum Zdrowia Psychicznego sięga 1953 roku, kiedy to powstała Poradnia Zdrowia Psychicznego. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny został powołany w Opolu w 1972 roku.

W Centrum Zdrowia Psychicznego duży nacisk kładzie się na terapię zajęciową, w ramach której pacjentom proponuje się trening kulinarny, teatr terapeutyczny, jogę, hipoterapię, biblioterapię, arteterapię (pracownie: ceramiczna, rzeźby, plastyczna, tkactwa artystycznego, stolarstwa, wyrabiania świec), choreoterapię, muzykoterapię, gimnastykę, relaksację.

Centrum Zdrowia Psychicznego współpracuje z Kliniką Hansa Prinzhorna w Hemer, Kliniką Psychiatryczną w Bonn, ze szpitalami psychiatrycznymi we Lwowie i Iwano-Frankowsku oraz kliniką psychiatryczną w Charkowie. Uczestniczy w akcji „Schizofrenia-otwórzcie drzwi” – obchodach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie.

Personel CZP współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Magnolia” oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Dom” w Opolu. Pracownicy przeprowadzają wywiady środowiskowe  na wnioski ośrodków pomocy społecznej, kompletują niezbędną dokumentację do Domu Pomocy Społecznej i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 pomocą centrum objęło 1769 pacjentów. Zespół leczenia środowiskowego odbył 1122 wizyty w domach pacjentów obejmując ich i ich rodziny wsparciem lekarzy, terapeutów i asystentów zdrowienia.

Kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego w Opolu jest Magdalena Kurdej-Biniek, kierownikiem Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego Maria Jeleń. Opolski szpital, przy którym działa centrum prowadzi Krzysztof Nazimek.

Strona szpitala: https://wszn.opole.pl/91/137/szpital-im-sw-jadwigi-w-opolu.html

Kontakt: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JADWIGI W OPOLU, ul. WODOCIĄGOWA 4, 45-221 OPOLE, (77) 541 42 00, sekretariat@wszn.opole.pl, teren odpowiedzialności: miasto Opole

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.