Aktualności

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi

28.01.2021

W trakcie posiedzenia Plenum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w dniu 19 stycznia 2021 roku uchwalono Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Psychiatrzy w swoim stanowisku zapewniają, że osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi (obejmującymi między innymi zaburzenia spektrum schizofrenii (wg ICD-10: F20, F22, F25) i chorobę afektywną dwubiegunową (wg ICD-10: F31) spełniają kryteria dla etapu I szczepień przeciwko COVID-19 gdyż należą do grupy chorych z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 i jednocześnie wymagają przewlekłego leczenia i wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

Dalej czytamy: „Ponieważ osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi doświadczają często dyskryminacji, strukturalnego wykluczenia i stygmatyzacji, także w kontaktach z placówkami służby zdrowia, Plenum Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego apeluje o dbałość w znoszeniu barier i priorytetowe traktowanie szczepień tej grupy.

Nasz apel kierujemy do wszystkich zaangażowanych w realizację powszechnych szczepień populacji naszego kraju: Do Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w akcję szczepień.

W szczególny sposób prosimy wszystkich lekarzy psychiatrów i pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego o podejmowanie w lokalnych warunkach możliwych działań i inicjatyw ułatwiających kwalifikację i dostęp do szczepienia naszym pacjentom”.

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Zmiana danych kontaktowych

22.02.2024
Decyzją Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia od dnia 22 lutego 2024 r. zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego wykonywane dotychczas przez Biuro ds. Pilotażu NPOZP będą w całości realizowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

23.01.2024
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Czym jest Mapa CZP?

15.01.2024
W Centrach Zdrowia Psychicznego wsparcie jest szybkie, bezpłatne i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo Koordynacyjnym, która pozwoli określić pierwsze potrzeby Pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia, które otrzyma w centrum. Jak działa mapa CZP? Co jeśli w mojej okolicy nie działa Centrum?

Konferencje 2023 r.: ,,Reforma psychiatrii: Wyzwania związane z systemową implementacją nowych rozwiązań”

09.01.2024
Informujemy, że na kanale Biura YouTube zostały udostępnione materiały z listopadowych konferencji 2023 r.

Eksperci: reforma psychiatrii łamie opór przed współpracą. Bez tego leczenie nie ma większego sensu

27.12.2023
Koordynacja działań to słowo klucz w reformie psychiatrii w Polsce - podkreślają eksperci. Centra Zdrowia Psychicznego z uwagi na ich organizację już teraz wymuszają współpracę między specjalistami od zdrowia psychicznego czy lokalnymi podmiotami, czego efektem jest poprawa efektywności leczenia. Pilotaż musi być jednak zaimplementowany do systemu, a koordynacja musi też objąć rodzinę, szkołę czy opiekę społeczną.

Życzenia Świąteczne

21.12.2023
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo miłości, która przenika wszystkie relacje i wszystkie aspekty naszego życia. Spełnienia w życiu osobistym, w pracy zawodowej oraz Państwa pasjach. Życzymy zarówno osobom które potrzebują wsparcia, ich bliskim jak i tym, którzy ze wsparciem spieszą - całej społeczności centrów zdrowia psychicznego oraz personelowi działającemu w szeroko pojętym obszarze zdrowia psychicznego. Dziękujemy pacjentom za zaufanie a lekarzom, pielęgniarkom, psychologom, terapeutom, ratownikom medycznym, asystentom zdrowienia i wielu innym za zaangażowanie, oddanie, trud oraz serce. Bądźmy razem. Razem możemy więcej. Bo to my ludzie mamy moc zmieniania świata na bardziej przyjazne miejsce. Życzy zespół Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030

01.12.2023
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030 został ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 listopada. To kontynuacja wcześniejszego programu.

Światowy raport na temat zdrowia psychicznego: Transformacja zdrowia psychicznego dla wszystkich

01.12.2023
Dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział: „Dobre zdrowie psychiczne przekłada się na dobre zdrowie fizyczne, a nowy raport stanowi przekonujący argument za zmianami. Nierozerwalne powiązania między zdrowiem psychicznym a zdrowiem publicznym, prawami człowieka i rozwojem społeczno-gospodarczym oznaczają, że transformacja polityki i praktyki w zakresie zdrowia psychicznego może przynieść realne, wymierne korzyści jednostkom, społecznościom i krajom na całym świecie. Inwestycja w zdrowie psychiczne to inwestycja w lepsze życie i przyszłość dla wszystkich”.