Aktualności

Szybka pomoc obok domu – Centra Zdrowia Psychicznego

15.02.2021

W kryzysie psychicznym liczy się czas. Problemy lubią szybko się pogłębiać i trzeba działać błyskawicznie. Natychmiastowa, różnorodna, bezpłatna, blisko domu, włączająca w terapię bliskich, zmieniająca się w zależności od nowych potrzeb oto cechy pomocy, jaką można dostać w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Do Centrum Zdrowia Psychicznego można przyjść mając diagnozę schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeń osobowości ale też przeżywając wypalenie w pracy, odejście bliskiej osoby, cierpiąc na bezsenność czy czując utrudniający życie lęk. Można przyjść po długim, którymś z kolei, pobycie w szpitalu psychiatrycznym ale też po to, by pierwszy raz szukać specjalistycznej pomocy psychiatrycznej czy terapeutycznej. Kryzys psychiczny jest pojemnym pojęciem i statystycznie co czwarty z nas doświadczył, doświadcza lub doświadczy załamania zdrowia psychicznego. Może ono być efektem trudnego wydarzenia, jak utrata pracy, rozwód, dolegliwości związane z wiekiem. Może też wypływać z wnętrza, z podwyższonej, w porównaniu z innymi, wrażliwości na rzeczy, które niesie życie. Jeżeli organizm śle nam niepokojące sygnały, że coś ze zdrowiem psychicznym jest nie tak, lepiej przyjść na konsultację niepotrzebnie niż zbagatelizować coś, co pogłębiając się może nam skomplikować funkcjonowanie, uniemożliwić pracę, zrujnować ważne więzi z ludźmi.

Psychiatrzy często mówią, że pierwszą pomocą w kryzysie jest rozmowa i to właśnie od niej zaczyna się wsparcie w Centrum Zdrowia Psychicznego. W sercu każdego z nich, jakim jest Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, dyżuruje specjalista, zwykle psycholog lub psychoterapeuta czekający na potrzebujących wsparcia. Miejsce to czynne jest we wszystkie dni powszednie, na ogół w godz. 8-18 a w Koszalinie do godz. 20. Do Punktu Zgłoszeniowo Koordynacyjnego można przyjść samemu lub z kimś bliskim, żeby dodawał otuchy ale też, jeśli na to pozwolimy, opowiedział o naszym problemie ze swojego punktu widzenia. Można przyjść w swojej sprawie ale też dotyczącej kogoś z rodziny lub grona przyjaciół – szukać inspiracji w kwestii postępowania z bliską osobą doświadczającą kryzysu, żeby zapytać, jak ją namówić do leczenia, dokąd ją pokierować, jak z nią rozmawiać, jak się nią zająć.

Napisała Katarzyna Szczerbowska, rzeczniczka Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

cały tekst jest dostępny na stronie: https://naszawtymglowa.pl/szybka-pomoc-obok-domu-centra-zdrowia-psychicznego/

Źródło: naszawtymglowa.pl

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

14.09.2023
Nowelizacja rozporządzenia przedłuża program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego do 31 grudnia 2024 r.

Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

11.09.2023
Zostało opublikowane Zarządzenie nr 132/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozmowa z dr Anną Depukat, kierownikiem Biura ds. Pilotażu NPOZP na Kongresie Rzeczników Zdrowia

30.08.2023
Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego ma na celu przetestowanie jednego z elementów reformy ochrony zdrowia. Równolegle dla pacjentów wymagających przekierowywania do leczenia specjalistycznego będą ustalane dalsze ścieżki - mówi dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zapraszamy do posłuchania całej rozmowy.

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania. Jest na to 14 dni.

03.08.2023
Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

17.07.2023 r.
W dniu 17 lipca 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

06.07.2023
Powstanie łącznie 129 centrów zdrowia psychicznego. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2023 r.

05.06.2023
w sprawie Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt Standardu Diagnostyczno-Terapeutycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego

17.01.2023
Wynikające z umowy działanie Biura ds. pilotażu na 2022 r. było prowadzenie i koordynacja opracowania we współpracy z towarzystwami naukowymi standardu diagnostyczno-terapeutycznego i opracowanie rekomendacji dotyczących finansowania opieki psychiatrycznej i transformacji systemu.